SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum

Data  05.04.2024   | Wersja  2024.4.0.26   | Baza  266 

• e-Recepta roczna  - schematy dawkowania, czas kuracji.

• Wizyty - VACC - panel szczepień

• Ewidencja badań zewnętrznych

Standard eRecept CeZ (Centrum eZdrowia) wg najnowszych regulacji wymaga, aby recepta po- siadała schemat dawkowania w części narracyjnej (widocznej dla pacjenta) oraz zgodny z nim zapis ilości opakowań leku w części technicznej (widocznej dla farmaceutów). Podana liczba opakowań musi być zgodna z tą, która wynika z przeliczenia schematu dawkowania.

Obecnie dostępne są następujące modele wystawiania recept:

- recepta zwykła
wystawiana na dotychczasowych zasadach tj. ilość leku wynikająca z opisowego dawkowania (np. 1x1 lub jedna tabletka dziennie itd.) powinna obejmować czas kuracji nie dłuższy, niż 120 dni. Ilość opakowań wpisywana uznaniowo przez osobę wystawiającą receptę,

- recepta ze schematem dawkowania
należy określić dawkowanie z zastosowaniem jednostki pojemności w podziale na pory dnia. Wymogiem formalnym tych recept jest obowiązkowe podanie liczby dni kuracji. Liczba ta może mieścić się w przedziale do 360 maksymalnie. Recepty z liczbą dni kuracji mniejszą lub równą 120 wystawiane są jako zgodne z nowymi wytycznymi i wg nowych zasad,

- recepta roczna
receptę taką wystawia się wyłącznie z zastosowaniem schematu dawkowania. Leki, które nie spełniają warunków umożliwiających wyliczenie przez program liczby opakowań mogą być wystawione na receptę wyłącznie w trybie recepty zwykłej. Brak możliwości wystawienia recepty ze schematem dawkowania obejmuje wszystkie opakowania zbiorcze oraz te, dla których w RPL (Rejestrze Produktów Leczniczych) nie ma kodu kreskowego opakowania albo jednostki opakowania (np. paski, bandaże, plastry itp.).


 

Schemat dawkowania eRecepty

Opis zmian eRecepty: plik PDF

Lekospis programu dostosowano do RPL 4.0 (Rejestr Produktów Leczniczych). Opublikowany 1 kwietnia 2024 w ramach subskrypcji (aktualizacja automatyczna). Zmiany lekospisu są w pełni dostępne po zainstalowaniu aktualizacji.


Wizyty - VACC

W oknie wizyt wprowadzono panel szczepień.

Ustawienia paneli są indywidualne - zapisywane dla każdego lekarza pracującego z programem.

Panel umożliwia pełną edycję. Dane ograniczone są do pacjenta, którego wybrano przed przejściem do okna wizyt.

Lista nie ma związku z datą edytowanej wizyty.

 

Schemat dawkowania eRecepty

Opcje edycyjne znajdują się w górnym menu (zaznaczony obszar na ilustracji poniżej).Ewidencja badań zewnętrznych

Opcja ta nbyła dostępna we wcześniejszych wersjach programu. W obecnej aktualizacji dostosowano interfejs użytkownika do obecnego standardu programu.
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458