SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum

W ramach WESOŁYCH ŚWIĄT:
do 3 stycznia można pobrać darmową aktualizację:
promocja już wygasła

Hasło niezbędne podczas instalacji przesyłamy mailem w odpowiedzi na prośbę o jego podanie: faxon@faxon.pl


EDM/ZM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna/Zdarzenia Medyczne

SOGaL obsługuje repozytorium dokumentacji medycznej (HL7 CDA). Rejestr jest obowiązkowy dla każdej placówki medycznej bez względu na sposób finansowania wizyt i procedur medycznych. W celu uruchomienia repozytorium prosimy o kontakt z naszą firmą ( faxon@faxon.pl )


Data 21.12.2022   | Wersja 2022.12.0.47   | Baza  236 

• Notatki lekarskie - adnotacje dotyczące pacjenta

Notatki lekarskie pozostają do dyspozycji tylko z poziomu programu. Nie są dołączane do dokumentacji. Mogą służyć dowolnym adnotacjom związanym z pacjentem.

Notatki dostępne są z kartoteki pacjentów po uaktywnieniu w pasku statusu znacznika:


 

Kartoteka pacjentów - notatki

Bez względu na to, czy notatki są widoczne, czy ukryte w kartotece pacjentów, są dostępne w oknie wizyt:


 

Kartoteka pacjentów - notatki

Inne zmiany
Wprowadzono nowe schematy wyświetlania wizyt (w oknie wizyt - opcja Schemat w górnym menu):

- Asphalt,
- Metropolis,
- WhitePrint,
- Office 2013 Szary,
- Office 2013 Jasny szary,
- Office 2013 Biały.

Rozpoznania
Liczba rozpoznań zwiększona z 5 do 20-stu.


Data  10.06.2022  | Wersja  2022.6.0.31   | Baza  226 

• Komputery poza siecią - synchronizacja z bazą placówki

Wprowadzono możliwość czasowej pracy poza placówką, czyli bez połączenia z bazą placówki, a jednocześnie bez utraty danych gromadzonych równolegle: w placówce i na urządzeniu przenośnym.

Chodzi o przypadek, w którym placówka mająca wewnętrzną infrastrukturę informatyczną musi wykonać zlecenia medyczne w terenie.

Lekarz wyposażony w komputer przenośny po podłączeniu komputera do wewnętrznej sieci placówki ma obecnie możliwość pobrania zmian, jakie w czasie pracy poza placówką zaszły w bazie danych oraz przede wszystkim może bardzo łatwo przekazać swoje dane do bazy placówki.


Konfiguracja
Komputer przenośny - bez względu na to, czy jest podłączony w placówce, czy użytkowany w terenie - powinien mieć ustawioną sygnaturę:

w opcji Parametry programu -> Parametry systemu -> zakładka Placówka -> Pole Znacznik eRecept komputera przenośnego

Pole to powinno być wypełnione jednym znakiem WYŁĄCZNIE literowym (A, B, C .. Z).

Oznaczenie to powinno być unikalne w skali placówki tzn. żaden inny komputer nie może mieć takiego samego oznaczenia.

Sygnatura nie jest opcjonalna TYLKO dla komputerów przenośnych ! Jej brak dla takich komputerów może skutkować błędami w numerowaniu eRecept.

Pozostałe komputery w placówce mogą (i powinny) mieć to pole pozostawione puste.

Połączenie
Połączenie z bazą danych określone jest w pliku server.set.
Dla urządzeń przenośnych konieczne jest wprowadzenie nowych sekcji:

c:\faxon\bazy\

[SYNC_FXBAZA]
192.168.207.2:C:\Bazy\

[SYNC_FXPRINT]
192.168.207.2:C:\Bazy\

Wskazane ścieżki są przykładowe i nie mogą być identyczne ze ścieżką lokalną (pierwsza linia powyżej).
W powyższym przykładzie program zainstalowany na urządzeniu przenośnym połączony jest z bazą na dysku lokalnym (tutaj: c:\faxon\bazy). Dzięki sekcjom [SYNC_FXBAZA] oraz [SYNC_FXPRINT] program będzie synchronizował dane z serwerem pod adresem: 192.168.207.2:C:\Bazy\

UWAGA podane wskazówki powinny być stosowane wyłącznie przez informatyków lub osoby wskazane przez FAXON Service.
Żadnej z powyższych zmian nie powinny dokonywać osoby z personelu medycznego placówki.Stosowanie
1. Komputer przenośny (pracujący czasowo poza placówką) gromadzi dane na swoim dysku.

2. Po powrocie do placówki należy podłączyć przenośny komputer do sieci wewnętrznej.

3. Z poziomu okna głównego należy uruchomić opcję "Synchronizuj bazę". Opcja ta dostępna jest tylko dla poprawnie skonfigurowanych komputerów.

Synchronizacja jest przyrostowa, co oznacza, że tylko jej pierwsze wykonanie może być czasochłonne. Dla bazy liczącej ponad 1000 pacjentów na przeciętnych komputerach trwa ok. 2 minut.
Każda następna synchronizacja dotyczy tylko danych wprowadzonych od ostatniej synchronizacji. Zwykle synchronizacja trwa kilkanaście sekund.

FAXON Service nigdy nie planowała i nie planuje wprowadzenia programu SOGaL do pracy w tzw. chmurze. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie pozostaje obligatoryjne przesyłanie eRecept oraz Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.Data 11.02.2022 | Wersja 2022.2.0.5 | Baza 210

• Wizyty - zabiegi i zalecenia

• Historia choroby, epikryza - nowy typ zapisu wizyty

• Karta informacyjna - kody eSkierowań, wydruk rozpoznań

• Edycja wizyty - kopiowanie blokowe

• ICD-10 - kody dotyczące COVID-19

Wprowadzono datę zabiegu. W obydwu rejestrach (zabiegi, zalecenia) wprowadzono nagłówek listy informujący o pacjencie, którego dotyczą oraz dacie wizyty z którą powiązane są wpisy.

Historia choroby, epikryza
Wprowadzając nową wizytę można wskazać kolejny typ dokumentu przeznaczony do stosowania w wypisach szpitalnych. Okno edycyjne uzupełnione jest o możliwość wprowadzenia numeru księgi głównej przyjęć i wypisów.

Karta informacyjna
Wprowadzono dodatkową sekcję na wydruku. Dział "Wystawione dokumenty" drukuje nagłówki wprowadzonych w trakcie wizyty dokumentów (USG, Badania, opisy), a w przypadku eSkierowań wydruk dodatkowo zawiera kod dostępu do eSkierowania z poziomu systemu P1.
Ponadto rozszerzono pole wydruku rozpoznań tak, aby pełna nazwa kodu ICD10 nie była obcinana do krawędzi strony.

Edycja wizyty
Okno kreatora nowej wizyty w górnej części okna zawiera podgląd zapisów z poprzednich wizyt. Dotychczas przenoszenie treści do bieżącej wizyty możliwe było metodą "Przeciągnij i upuść (Drag&Drop)". Obecnie wprowadzono ułatwienie polegające na kopiowaniu do bieżącej wizyty wybranej sekcji z wizyty poprzedniej. W tym celu wystarczy kliknąć żądany przycisk w prawej części panelu podglądu.

ICD-10
Klasyfikację uzupełniono o kody z grup: U00-U49, U00-U89 - dotyczące COVID-19.faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458