SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
   
Opcje
Archiwum

Data 28.07.2020 | Wersja 2020.7.0.79 | Baza 170

• eRecepta | Odblokowanie refundacji po zmianach w P1

• Kartoteka pacjentów | Nowość. Opcja "Zdjęcia"

• Użytkownicy | Nowość. Status "Brak uprawnień" dla eRecepty

• Oferta dla pacjenta | Nowość. Nowy typ dokumentu opcji "Sprzedaż"

W systemie P1 wprowadzono zmiany, skutkujące zablokowaniem możliwości wystawiania recept refundowanych.

Program SOGaL w obecnej wersji jest dostosowany do najnowszych wymogów, co oznacza, że dla uprawnionych lekarzy wystawianie eRecept z refundacją jest ponownie możliwe.


Kartoteka pacjenów | Opcja "Zdjęcia"

Nowa opcja "Zdjęcia" na oknie kartoteki pacjentów pozwala na przejście do skanowanych dokumentów i dokumentacji fotograficznej bez dostępu do pełnej kartoteki.

Dzięki temu prace wspierające może wykonywać osoba o niższych uprawnieniach.

Użytkownicy | Status "Brak uprawnień" dla eRecepty

W opcji "Parametry programu->Parametry systemu->Użytkownicy" wprowadzono nowy status dla osób nie posiadających uprawnień do wystawiania eRecept.

Oferta dla pacjenta

W opcji "Sprzedaż" wprowadzono możliwość zapisu dokumentu, jako oferta dla pacjenta.

Dokument ten może być opisany parametrami rabatowania, zaliczek, terminów wykonania, danymi rozliczeniowymi itp.Okno zapisu dokumentu w trybie oferty


Data 26.03.2020 | Wersja 2020.3.0.27 | Baza 161

e-Recepta - Lekospis | Nowość. Pełna lista leków oraz automatyczne aktualizacje lekospisu.

Wprowadzono pełną listę leków dopuszczonych do obrotu w Polsce.
Bazę opracowano w oparciu o Rejestr Produktów Leczniczych publikowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Lista dostępna jest w rocznej subskrypcji. Program SOGaL automatycznie aktualizuje bazę leków.

Baza zawiera informacje o lekach refundowanych oraz poziomach dopłat.

UWAGA! WAŻNE: Kod subskrypcji może być wykorzystany tylko raz dla jednego stanowiska komputerowego, ale kody można łączyć.

Wpisanie dwóch kodów jeden po drugim spowoduje odpowiednie wydłużenie okresu subskrypcji o rok dla każdego kodu, stąd omyłkowe wprowadzenie kodów na jednym komputerze, zamiast na dwóch (o ile taki był zamiar) spowoduje dezaktywację kodów na rzecz jednego komputera.

Po wykorzystaniu kodu nie ma możliwości jego ponownej aktywacji.Okno e-Recepty

Wyszukiwanie leków może być prowadzone dla dowolnego fragmentu nazwy leku. Lista ogranicza się do pozycji spełniających warunek.
Odszukany łańcuch znaków jest dodatkowo podświetlony na liście.

Obecnie e-Recepta dostosowana została do najnowszych wymogów CSIOZ, które zaczną obowiązywać w maju 2020r.Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny