SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
31.05.2017 2017.5.0.19 113

 
Spis zmian:

1. Harmonogram wizyt
Zmiana wyglądu, sposobu przełączania gabinetów. Optymalizacja

2. Harmonogram - plan zabiegów
Nowa opcja w postaci zakładki w harmonogramie. Służąca do planowania zabiegów, operacji w placówkach, które świadczą takie usługi medyczne.

3. Parametry- dane placówki.
Nowa opcja. Wprowadzono nowe pola określające placówkę. Dane wykorzystywane przy drukowaniu dokumentów lub nowej opcji: wysyłaniu powiadomień pocztą elektroniczną.

4. Wysyłanie e-maili o wizytach.
Nowa opcja. Wprowadzono wysyłanie raportu e-mail dla pacjenta z zarejestrowanej wizyty.

5. Klasyfikacja wizyty.
Nowa opcja. Dodano możliwość klasyfikowania wizyty, jako: standardowej konsultacji, do obserwacji, do zabiegu.

 

 

Harmonogram wizyt 

Okno harmonogramu zostało przebudowane tak, aby korzystanie z niego było łatwiejsze i bardziej czytelne.


W górnym menu dodano obiekt do przełączania gabinetów.

Listę gabinetów określa się w opcji Parametry programu - Gabinety. Modyfikacje tej listy - w szczególności symbolu GAB1, GAB2 - może doprowadzić do utraty danych. Proszę zmiany wprowadzać ostrożnie.

Kalendarz w lewej części okna udostępnia miesiąc bieżący i następny.

Usprawniono generator planu dnia:


Zniesiono ograniczenie czasu trwania wizyty, które dotychczas wynosiło 60 minut.


Harmonogram planu zabiegów 

Dodatkowa zakładka harmonogramu uwzględnia obecnie Plan zabiegów.

Sposób działania jest identyczny, jak dotychczasowego harmonogramu. Również można zastosować opcję Generator harmon., która tworzy puste wpisy w zakresie podanych godzin i w określonych odstępach czasu.

Dla odróżnienia od Harmonogramu - zastosowano niebieski odcień tabeli terminów.Parametry - dane placówki 

Poza nagłókiem firmowym, który stosowany jest nadal w tej postaci na większosci dokumentów tworzonych w programie SOGaL - wprowadzono dodatkowe pola, które stosowane są wybiórczo np. podczas wysyłania raportów e-mail.


Wysyłanie e-maili o wizytach 

Z poziomu opcji wizyt (Kartoteka pacjentów - Wizyty) z aktualnie podświetlonej wizyty, a więc już zapisanej - można wysłać do pacjenta wiadomość e-mail z zapisem przebiegu tej wizyty.


SOGaL nie korzysta z programu pocztowego. Wiadomości wysyłane są wprost z programu. Stąd konieczne jest (jednorazowe) podane danych konta, z którego będą wysyłane wiadomości do pacjentów.


Przed wysłaniem wiadomości można określić jej temat i podglądnąć postać maila w trybie tekstowym.


Opcja Podgląd wyświetla okno podglądu wiadomości w postaci, w której otrzyma ją pacjent tj. wersja html w grafiką, formatowaniem itp.

Wiadomość budowana jest w oparciu o plik szablonu: mail_szablon_1.eml

W przypadku kłopotów z dostosowaniem szablonu do własnych potrzeb prosimy o przesłanie do FAXON plików źródłowych: grafik, treści - w celu przygotowania odpowiednich zmian.


Klasyfikacja wizyty 

Podczas wprowadzania nowej wizyty oraz później podczas korekty rozpoznania możliwe jest oznaczenie wizyty, jako: standardowej konsultacji, wizyty dotyczącej pacjenta do obserwacji, wizyty opisującej pacjenta skierowanego do zabiegu, operacji.


Powiększono przyciski wyboru rozpoznania, co ułatwi wywołanie klasyfikacji ICD-10.


Data Wersja programu Wersja bazy
15.03.2017 2017.3.0.7 106

 
Spis zmian:

1. Wizyty - szablony treści
Wprowadzono mechanizm szablonów treści dla kreatora wizyt.

 

 

Wizyty - szablony treści 

Wprowadzono - podobny do dokumentów - mechanizm szablonów treści wizyty.

Szablony przechowują i udostępniają wszystkie sekcje treści wizyty.
Dotychczasowe opcje "Z pliku"/"Do pliku" pozostają bez zmian tzn. pozwalają na zapisanie/wczytanie tylko jednej - aktualnie edytowanej sekcji.

W lewej dolnej części kreatora wizyty znajdują się nowe opcje (wskazywane strzałką na poniższej ilustracji):


Zapisz, jako szablon; treść wprowadzona w poszczególnych sekcjach może być zapisana pod własną nazwą, jako szablon do wykorzystania podczas wprowadzania wizyt w późniejszym czasie, dla dowolnego pacjenta,

Wczytaj szablon; wybranie tej opcji powoduje przełączenie do panelu wyboru szablonów.


Wróć; przełącza widoczność tej części okna ponownie do spisu sekcji. Żadne zmiany we wprowadzonej już treści nie są wprowadzane

Zmień; pozwala na zmianę nazwy zaznaczonego powyżej szablonu

Usuń; powoduje skasowanie zaznaczonego powyżej szablonu

Wczytaj; powoduje zastąpienie bieżącej treści tą z wybranego szablonu.


Data Wersja programu Wersja bazy
14.03.2017 2017.3.0.6 106

 
Spis zmian:

1. Dane pacjentów - województwo
Wprowadzono nowe pole edycyjne, którego widoczność można ustawić w parametrach.

2. Kartoteka - rozszerzone ustawienia.
Dolny pasek zawiera Opcje. Uzupełniono je o pola edycyjne kartoteki.

3. Nowe dokumenty.
Wprowadzono nowe dokumenty USG.

4. Nawigacja dokumentów.
Dla rozbudowanych dokumentów wprowadzono mechanizm podobny do spisu treści.

5. Szablony skierowań do szpitala.
Wprowadzono mechanizm szablonów dla skierowań do szpitala.

 

 

Dane pacjentów - województwo 

Nowe pole edycyjne wypełniane jest z listy rozwijanej. Pole to można ukryć, a jeśli jest widoczne może zostać niewypełnione. Nie jest wymagane przy zapisie.

Kartoteka - rozszerzone ustawienia 

Zakres edytowanych danych kartoteki pacjentów określany jest w parametrach programu. Obecnie zakres ten jest dostępny już z poziomu listy pacjentów: "Opcje" w dolnym pasku kartoteki.


Nowe dokumenty 

- USG jamy brzusznej, dróg moczowych, jąder, prostaty,
- USG dróg moczowych, jąder, prostaty

Nawigacja dokumentów 

Rozbudowane, wielosekcyjne dokumenty nie mieszczące się na ekranie edytowane są w przewijanym panelu. Podobnie do kreatora wizyt w prawej części okna edycyjnego takich dokumentów wprowadzono panel nawigacyjny przypominający spis treści.
Ponadto usprawniono wyświetlanie nagłówków poszczególnych sekcji podczas przełączania.


Szablony dla skierowań do szpitala 

Wprowadzony mechanizm szablonów pozwala na zapisanie danych adresowych poszczególnych szpitali i wczytywanie ich przez wybór z listy szablonów.
Wymagane jest wypełnienie poszczególnych pól i skorzystanie z opcji zapisu szablonu PRZED WYDRUKOWANIEM DOKUMENTU, ponieważ z chwilą wydruku dokument zapisywany jest do archiwum bez możliwości edycji.
Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny