SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
15.01.2019 2019.1.0.2 123

 
Spis zmian:

"e-WUŚ"
Modyfikacja. Weryfikacja pacjentów w e-WUŚ

 

"e-WUŚ" - elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców 

Z powodu różnic w logowaniu do systemu e-Wuś wprowadzono zmianę w programie SOGaL.

► Oddziały NFZ, które przy logowaniu do e-WUŚ wymagają typu kontrahenta przy logowaniu:

04 Lubuski
05 Łódzki
06 Małopolski
08 Opolski
09 Podkarpacki
11 Pomorski
12 Śląski

► Oddziały NFZ, które przy logowaniu do e-WUŚ wymagają tylko loginu i hasła:

01 Dolnośląski
02 Kujawsko-Pomorski
03 Lubelski
07 Mazowiecki
10 Podlaski
13 Świętokrzyski
14 Warmińsko-Mazurski
15 Wielkopolski
16 Zachodnio-Pomorski
17 Centrala

W oknie opcji Kartoteka pacjentów -> Weryfikuj w e-WUŚ -> Parametry połączenia wprowadzono nową pozycję Brak określenia typu.
Pozycja ta powinna być wybierana dla tych oddziałów NFZ, które wymagają tylko loginu i hasła. W pozostałych należy wybrać odpowiednio pozycję Świadczeniodawca lub Lekarz


Okno parametrów połączenia z e-WUŚNasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny