Cennik
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153  •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89  •  NIP PL7542589458
   

OPROGRAMOWANIE AUTORSKIE

PLACÓWKI MEDYCZNE

Programy oferowane przez FAXON dla medycyny przygotowane są do pracy niezależnie od wielkości placówki (od gabinetu, przez przychodnie, po oddziały zamiejscowe).

Elementami systemu mogą być: gabinet lekarski (SOGaL), rejestracja, harmonogram wizyt i rozliczenia z pacjentem (Rejestracja), rozliczanie lekarzy z wykonanych procedur, listy płac, deklaracje podatkowe, kadry i płace (Salomon).

KSIĘGA AKCYJNA

Oferta dla Spółek Akcyjnych oraz Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wspomaga prace związane z prowadzeniem księgi akcyjnej/księgi udziałów.

Aplikacja ASK-SA nie ma ograniczeń co do liczby akcjonariuszy/udziałowców oraz liczby zapisów w księdze.

KADRY-PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy rozbudowany system kadrowo płacowy oraz finansowo-księgowy.

Oprogramowanie może pracować w małych firmach lub wielkich przedsiębiorstwach oraz biurach rachunkowych.

SPRZEDAŻ, MAGAZYN

Pełna obsługa sprzedaży, kontroli stanów magazynowych, raportów kasowych itd.

FX-MARKET może pracować również bez obsługi magazynu.

SYSTEMY NA ZLECENIE

Przygotowujemy projekty i opracowujemy aplikacje specjalizowane.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane i realizowane przez sklep Internetowy FAOXN lub tradycyjnie po złożeniu pisemnego zamówienia.


Oprogramowanie dla placówek medycznych
Opis Cena netto Cena brutto
SOGaL

System Obsługi Gabinetu Lekarskiego

  804,88 990,-

Licencja jest bezterminowa i odpłatna jednorazowo.
Aktualizacje, w tym abonament są opcjonalne i przeprowadzane na życzenie.

Program przeznaczony jest do wspomagania pracy lekarza w gabinetach medycznych dowolnej specjalności.

SOGaL może pracować w placówkach dowolnej wielkości.

Umożliwia prowadzenie kartotek osobowych pacjentów, ewidencji wizyt, wydruk recept i dokumentacji medycznej, harmonogramu wizyt.

SOGaL wyposażony jest w szereg opcji usprawniających prowadzenie ewidencji: katalog zdjęć (współpraca ze skanerem), edycja obrazu szczęki (opcje dla stomatologów), panel dla okulistów, panel badania dna oka, ewidencję badań zewnętrznych, alarm - przypominanie o ważnych terminach, notes i wiele innych.

SOGaL może pracować w połączeniu z programem Rejestracja.

SOGaL WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI.

SOGaL obsługuje elektroniczną weryfikację uprawnień (eWUŚ).

SOGaL obsługuje wystawianie e-Recept.

e-Recepta wspierana jest listą leków objętych refundacją, listą recept już wystawionych (powtarzanie recepty).

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Linux, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: Firebird SQL

      Cena netto Cena brutto
SOGaL-pakiet

Jedna licencja oraz kompleksowy serwis

 
 
1 800,- 2 214,-
 

Pakiet obejmuje:
- instalację programu (zdalnie przez Internet),
- import danych z dostarczonych plików o znanej strukturze,
- szkolenie użytkowników (zdalne przez Internet),
- 3 miesięczny abonament na aktualizacje.


 
    Cena netto Cena brutto
Aktualizacja

Program aktualizacyjny systemu SOGaL - zawiera eReceptę z listą leków refundowanych oraz poziomami odpłatności.

 
 
400,- 492,-

Jedna aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.

Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.


Aktualizacje nie są obowiązkowe.


Wymagania systemowe:
zainstalowany program SOGaL.

Abonament

SOGaL. Abonament na aktualizacje - roczny.900,- 1 107,-
 

SOGaL. Abonament na aktualizacje - półroczny.750,- 922,50
 

SOGaL. Abonament na aktualizacje - kwartalny.600,- 738,-
    Cena netto Cena brutto
REJESTRACJA

Program ewidencji placówek medycznych.

  1 200,- 1 476,-

Umożliwia prowadzenie kartoteki pacjentów, harmonogramu wizyt, ewidencji wykonanych usług i procedur medycznych oraz stanowisk kasowych tj. rozliczania przychodów zmianowych, dobowych, prowadzenie ewidencji operacji kasowych, wydruk raportów kasowych itp.

Rejestracja jest rozbudowana o opcje związane z prowadzeniem laboratorium analitycznego.

Współpracuje z analizatorami hematologicznymi, analizatorami moczu itp.

W połączeniu z programem SALOMON program pozwala na prowadzenie rozliczenia wynagrodzenia z lekarzami na podstawie wykonanych usług.

PROGRAM WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI.


Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Linux, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: Firebird SQL

    Cena netto Cena brutto
Aktualizacja

Program aktualizacyjny do systemu Rejestracja.400,- 492,-

Jedna aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.

Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.


 
Abonament

Abonament na aktualizacje - roczny.900,00 1 107-
 

Abonament na aktualizacje - półroczny.750,00 922,50
 

Abonament na aktualizacje - kwartalny.600,- 738,-
Oprogramowanie do obsługi księgi akcyjnej
  Opis   Cena netto Cena brutto
ASK-SA

System obsługi księgi akcyjnej i walnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy

  od 2900,- od 3567,-

Program wspomaga prowadzenie księgi akcyjnej dla dowolnej liczby akcjonariuszy.

Również liczba emisji, akcji, operacji w księdze itp. nie podlega żadnym limitom ilościowym.

Program umożliwia również prowadzenie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników tj. przygotowanie listy uprawnionych, korespondencję seryjną do akcjonariuszy/wspólników, adresowanie kopert, obsługę obrad zgromadzenia z wyświetlaniem wyników głosowań i wydrukiem protokołów dla komisji skrutacyjnej, bieżącą aktualizację listy obecności, obsługę kart do głosowania itp.


Program wyposażony jest w bardzo wiele innych, istotnych udogodnień: przygotowanie listy wypłat dywidendy, wydruk PIT, raporty i zestawienia, system kontroli uprawnień itp. itd.

Program pracuje w oparciu o technologię SQL i jest wykorzystywany w firmach o bardzo wielkim przepływie dokumentów związanych z prowadzoną księgą akcyjną oraz bardzo dużej liczbie zdarzeń związanych z księgą (split, dział spadku, pełnomocnictwa, nowe emisje, łączenie odcinków itp. itd).


Cena zależy od zakresu prac niezbędnych przy wdrożeniu i długości oczekiwanej opieki serwisowej po jego zakończeniu.

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Linux, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: Firebird SQL

    Cena netto Cena brutto
WZA/WZW

Organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników.

od 4 500,- od 5 535,-
 

Niezależnie od tego, czy jest się posiadaczem licencji na program ASK-SA, czy też dowolnego innego programu, to współpraca z naszą firmą może dotyczyć również (lub wyłącznie) obsługi walnych zgromadzeń.

Istotną cechą naszej propozycji jest możliwość przeprowadzania głosowań bez konieczności wstawania z miejsca przez uczestników zgromadzenia.

Wyniki wyświetlane są na projektorach tuż po zakończeniu głosowania, po czym drukowane są protokoły dla komisji skrutacyjnej.


Cena zależy od warunków przeprowadzanego zgromadzenia tj. liczby akcjonariuszy, ilości niezbędnego sprzętu, liczby zaangażowanych osób do obsługi itp.


Oprogramowanie księgowe
  Opis   Cena netto Cena brutto
Salomon

Program kadrowo-płacowy.

  1 300,- 1 599,-

W oparciu o wprowadzone umowy o pracę oraz ewidencję stałych i zmiennych składników wynagrodzenia tworzona jest podstawowa lista płac, która dzielona jest na rodzaj zatrudnienia i formę płatności.

Wszystkie niestandardowe przypadki mogą być również obsłużone przy pomocy dowolnej liczby dodatkowych list płac. Ponadto program pozwala na prowadzenie listy wypłat ryczałtów za użytkowanie aut prywatnych do celów służbowych.

Jeśli Salomon pracuje w połączeniu z programem Rejestracja, to możliwe jest automatyczne wyliczanie wynagrodzenia dla lekarzy z udziałem kwotowym lub procentowym w cenie wykonanej usługi.

Program udostępnia edytor treści umów o pracę (jak w programie Microsoft Word) oraz innych dokumentów kadrowych (zaświadczenia, świadectwo pracy itp.)

Dostępny jest szereg wydruków: kartoteki wynagrodzeń, PIT (automatyczne wyliczanie lub dowolne kwoty z wielu źródeł zatrudnienia).

Program może pracować w firmach dowolnej wielkości (nie ma limitu na liczbę pracowników, umów, list dodatkowych, składników wynagrodzeń i innych) oraz w biurach rachunkowych - każdy dział w programie, to samodzielna firma lub jeden z jej oddziałów).

Współpracuje z programem Płatnik oraz pozwala na generowanie przelewów w formacie Elixir (gotowe do wczytania w systemie bankowym).


Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Linux, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: Firebird SQL

    Cena netto Cena brutto
Salomon -pakiet

Pakiet zawiera licencję na jedno stanowisko komputerowe oraz kompleksową obsługę serwisową.

 
 
2 400,- 2 952,-
 

W skład obsługi serwisowej wchodzą wszystkie prace niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem w placówce tj.: instalacja programu, konfiguracja do pracy w sieci, przeniesienie danych z udostępnionych kartotek w formie elektronicznej (np. z innego programu), szkolenie z obsługi programu (1-3 godzin).

Bezpłatne aktualizacje programu przez okres 3 miesięcy.


 
    Cena netto Cena brutto
Aktualizacja

Program aktualizacyjny do systemu Salomon.250,- 307,50

Każda aktualizacja zawiera wszystkie modyfikacje programu, aż do wersji najnowszej, co oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania programu po ukazaniu się każdej nowej wersji. Wystarczy jedna aktualizacja, aby otrzymać wszystkie zmiany, które wydane zostały od momentu zakupu programu lub od momentu ostatniej dokonanej aktualizacji.


 
Abonament

Programy aktualizacyjne przez okres 12 miesięcy.800,00 984-
 

Programy aktualizacyjne przez okres 6 miesięcy.600,00 738,-
 

Programy aktualizacyjne przez okres 3 miesięcy.350,00 430,50
    Cena netto Cena brutto
KSIĘGA

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  1016,26 1250,-
 

Program przeznaczony jest do obsługi firm prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wbudowane ewidencje sprzedaży, zakupów, rejestr VAT i raporty.

Program pracuje w trybie tekstowym (dawny DOS).

TYLKO TRYB KONSOLI

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Novell, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: dBase

    Cena netto Cena brutto
F-K

Obsługa ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość)

  2 000,- 2 460,-
 

Program przeznaczony jest do obsługi firm prowadzących księgi rachunkowe.

Wbudowane ewidencje sprzedaży, zakupów, rejestr VAT i raporty. Pełna obsługa rozrachunków.

Wbudowana obsługa ewidencji środków trwałych i związanych z nimi funkcji raportów (np. roczny plan amortyzacji, automatyczne tworzenie odpisów itp.). Szereg udogodnień np.: rozksięgowanie wpłat na wiele dokumentów, łączenie zapłat z dokumentami, potwierdzenia salda, kontrola poprawności kwot, szablony księgowania itp. itd.

Program pracuje w trybie tekstowym (dawny DOS).


TYLKO TRYB KONSOLI

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Novell, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: dBase

    Cena netto Cena brutto
KINDER

Ewidencja dzieci przedszkolnych

  1 500,- 1 845,-
 

Program przeznaczony jest dla przedszkoli. Udostępnia funkcje rozliczania opłat z różnymi stawkami żywieniowymi, ewidencji obecności i odpisów.

Wbudowane ewidencje dodatkowe i raporty.

Program pracuje w trybie tekstowym (dawny DOS).


TYLKO TRYB KONSOLI

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Novell, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: dBase

Oprogramowanie do obsługi sprzedaży
  Opis   Cena netto Cena brutto
FX-MARKET

Program obsługi sprzedaży oraz magazynu.

  804,88 900,-

Program przeznaczony jest do obsługi dowolnego punktu sprzedaży.

Prostota obsługi oraz szybkość prowadzonej sprzedaży predestynuje program do instalacji w punktach o wysokiej liczbie transakcji. Program pozwala na prowadzenie dowolnej liczby magazynów, o dowolnej liczbie towarów. Posiada raporty VAT, raporty kasowe, raport finansowy i wiele niezbędnych zestawień. Program może pracować w połączeniu z systemem F-K lub Księgą.

WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI I KASAMI FISKALNYMI.

Program jest przygotowany do pracy na panelach dotykowych.

Dzięki "koszykom" (bufory sprzedaży/zakupu) może być stosowany w punktach gastronomicznych.


Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Linux, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: Firebird SQL

Aktualizacja

Program aktualizacyjny do systemu FX-MARKET.250,- 307,50

Jedna aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.

Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.


 
Abonament

Programy aktualizacyjne przez okres 12 miesięcy.800,00 984-
 

Programy aktualizacyjne przez okres 6 miesięcy.600,00 738,-
 

Programy aktualizacyjne przez okres 3 miesięcy.350,00 430,50
    Cena netto Cena brutto
OSA

Program obsługi salonów fryzjerskich.

  1 219,51 1 500,-
 

Program przeznaczony jest do salonów fryzjerskich.

Program udostępnia rejestr sprzedaży w oparciu o ewidencję paragonów (również fiskalnych) oraz faktur VAT. Może pracować z obsługą stanów magazynowych lub bez, w oparciu o cennik. Każdy użytkownik programu może mieć przypisane stanowisko kasowe (rozliczanie gotówki, wpłaty, wypłaty i raporty kasowe).

Harmonogram umówionych z klientami terminów wspierany jest rejestrem pracowników, dla których ewidencjonowane są dane o urlopach, zastępstwach, zwolnieniach L4 itp. System przygotowany jest do szybkiego wprowadzania danych podawanych podczas rozmów telefonicznych (automatyczne dopisywanie do katalogu kontrahentów).

Dla każdego klienta prowadzone są notatki w formie tekstowej (preferencje, zlecenia na przyszłość, uwagi itp.).

PROGRAM WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI.

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Linux, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: Firebird SQL

    Cena netto Cena brutto
REST

Program obsługi punktów gastronomicznych.

  1 219,51 1 990,-
 

Program przeznaczony jest do obsługi dowolnego punktu gastronomicznego.

Program posiada wszystkie funkcje programu MARKET oraz jest rozszerzony o prowadzenie stolików i wydruk zleceń wprost do kuchni. Program nie obsługuje receptur.

WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI I KASAMI FISKALNYMI.


TYLKO TRYB KONSOLI

Wymagania systemowe:
jak minimalne dla systemu operacyjnego.

Program pracuje w systemie (32 lub 64 bit):
Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10

SERWER: Novell, Windows Server

Serwer nie wymaga licencji na program.
Baza danych: dBase


Inne
 

Wykonujemy oprogramowanie na zlecenie.

Stosowane przez nas narzędzia programistyczne pozwalają na wykonywanie dowolnej aplikacji przeznaczonej dla komputerów PC.

Nie wykonujemy oprogramowania dla komputerów Apple.

Posiadamy ogromne doświadczenie w projektowaniu z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
Na zlecenie prowadzimy zaawansowane szkolenia i zlecenia.
 

 

 

Zamówienia
Sklep internetowy FAXON:
 

Przejście do strony sklepu

po przejściu na stronę sklepu internetowego FAXON: www.sklep.faxon.opole.pl  należy dokonać zamówienie (konieczne jest posiadanie konta klienta naszego sklepu). Po wpłynięciu pieniędzy na konto bankowe, następuje realizacja.

W przypadku zapytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: faxon@faxon.pl

 
Jeśli wybranej pozycji nie ma jeszcze w naszym sklepie internetowym:
Przesłanie specyfikacji do firmy FAXON
prosimy, aby wysłać specyfikację zamówienia na adres mailowy:faxon@faxon.pl
W przypadku aktualizacji proszę podać nazwę posiadanego programu i numer licencji.
Jeśli ma być wystawiona faktura, to prosimy o podanie NIP i pełnej nazwy wraz z adresem siedziby.
Proszę podać adres dostawy, jeśli zamawiany jest program (nie aktualizacja).
 

Wpłata kwoty zamówienia

Na jedno z podanych poniżej konta bankowych należy wpłacić kwotę wynikającą z zamówienia:

ING Bank Oddz.Opole, 45-019, ul. Zwierzyniecka 2
Rachunek nr: 24 1050 1994 1000 0005 0045 6009

Bank Pekao S.A. I Oddz.Opole, ul.Osmańczyka 15
Rachunek nr: 46 1240 11996 1111 0000 2651 6556

  
Realizacja

Na podany w punkcie 1 adres wysyłamy stosowne materiały i dokument sprzedaży.
W przypadku aktualizacji: na adres mailowy podajemy stosowne dane niezbędne do korzystania z uaktualnień.

 Regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz zakupów internetowych naszego serwisu

 

 

 

45-309 Opole ul.Ozimska 153  .   www.faxon.opole.pl.   faxon@faxon.opole.pl  .  tel./fax (77)455-20-88, 455-20-89,605-206-707