FX-Market System Obsługi Sprzedaży
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum


Data 31.01.2022 | Wersja 2022.1.0.1 | Baza 164

• Kartoteka magazynowa | lista dokumentów

Lista transakcji dostępna w opcji Magazyn → Kartoteka obecnie uwzględnia również te pozycje, które wybrane zostały do buforu (koszyka) dowolnego użytkownika programu. Są to pozycje, które odjęte zostały od stanu magazynowego, ale są jeszcze w trakcie transakcji - operacji nie zakończonej dokumentem.Pozycja pochodząca z zapisu w buforze (koszyku) oznaczona jest w kolumnie Źródło numerem użytkownika oraz numerem jego buforu (koszyka) - tutaj: BUFOR U:2 B:1 oznacza, że użytkownik o numerze 2 zapisał w pierwszym swoim buforze towar z przeglądanej kartoteki.

faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458