FX-Market System Obsługi Sprzedaży
Archiwalne aktualizacje 2020
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum

Data 01.12.2020 | Wersja 2020.12.0.18 | Baza 164

• Karty na punkty | Obsługa doładowywanych punktami kart, rozliczających zużywane przez klienta impulsy np. w solariach, na basenach itp.

• Stawka VAT w Niemczech | Wprowadzono edycję stawki przy fakturowaniu przewozów międzynarodowych.

• Dane firm w GUS | Wprowadzono kontrolę kontrahentów w ewidencji Głównego Urzędu Statystycznego.

W opcji Harmonogram wprowadzono obsługę elektronicznych kart typu Mifare.

Karty mogą być wykorzystywane do obsługi pakietów doładowywanych impulsów.

Zasady działania systemu:

  • Klient wykupuje określoną liczbę impulsów i odbiera kartę.
  • Po wykorzystaniu pakietu usług, do których karta uprawnia - klient okazuje kartę w recepcji.
  • Osoba obsługująca system przykłada kartę do czytnika, co powoduje odjęcie określonej liczby impulsów.
  • Na żądanie klienta karta może być w dowolnym czasie doładowana dodatkową liczbą impulsów.

Po odczytaniu karty określa się zużycie impulsów. Jeśli jednostką zużycia miałby być czas, to wystarczy potwierdzić różnicę pomiędzy odczytem karty przy wejściu i wyjściu klienta.Rezerwując termin w harmonogramie, czas wizyty określa się w prawym panelu przez kliknięcie odpowiedniej pozycji listy dostępnego czasu:Okno zapisu terminu w harmonogramie

Wprowadzono edycję stawki VAT w Niemczech dla zapisów reprezentujacych przewóz międzynarodowy:Po wprowadzeniu numeru NIP w edycji kontrahenta program obecnie sprawdza dane w ewidencji Głównego Urzędu Statystycznego pozwalając na skopiowanie tych danych do okna edycyjnego programu. Wprowadzone dane mogą być następnie edytowane.


faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458