Market System Obsługi Sprzedaży
faxon@faxon.pl  •  45-309 Opole ul.Ozimska 153  •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89  •  NIP PL7542589458
   
Data Wersja programu Wersja bazy
10.12.2018 2018.12.0.23 152

 
Spis zmian:

1. Formy płatności
Nowa opcja Możliwość ustawień w parametrach programu dla form płatności

2. Sprzedaż z magazynu
Zdejmowanie ze stanu już po przejściu towaru z magazynu do buforu.

3. Optymalizacja
Usprawnienia listy magazynowej.

 

 

Formy płatności 

W parametrach programu wprowadzono możliwość włączania obsługi form płatności za pobraniem oraz kartą. Obydwie formy płatności są wyłączane lub udostępniane w oknie kończącym transakcję. Podczas pracy z zaawansowaną obsługą końca transakcji ustawienia te nie powodują zmian na liście form płatności.

Opcje te są dostępne w zakładce Program, w części Ustawienia dla wszystkich w sieci.

Ustawienia te obowiązują wszystkich użytkowników programu, na wszystkich stanowiskach komputerowych w sieci.


Sprzedaż z magazynu 

Obecnie towar wprowadzony do buforu jest z tą chwilą zdejmowany z magazynu. Usunięcie pozycji buforu przywraca stan magazynowy. Tym samym nie ma już możliwości rezerwacji tego samego towaru na różnych stanowiskach komputerowych.


Optymalizacja 

Przyspieszono odświeżanie listy przy pracy w wersji skróconej tj. z ograniczoną liczbą wyświetlanych pozycji (ustawienie ograniczenia wyświetlanych pozycji wprowadzane jest indywidualnie dla każdego użytkownika z poziomu magazynu. Opcja znajduje się w lewym dolnym narożniku okna)

Podświetlenie listy magazynowej nie jest już ustawiane na pierwszej pozycji listy. Pozostaje ono na ostatnio wybieranej.

Jeśli w polu wyszukiwania wprowadzony zostanie kod towaru (1), który nie istnieje w magazynie (2), to wyświetlona zostaje informacja (3):

Dla takich towarów tj. istniejących w katalogu towarów i nie występujących w magazynie - obecnie dostępny jest wgląd w kartotekę (klawisz F2).


Data Wersja programu Wersja bazy
03.04.2018 2018.4.0.0 143

 
Spis zmian:

1. Eksport EPP/JPK
Możliwość eksportu dokumentów do programów księgowych

2. Wyszukiwanie towarów i usług
Optymalizacja wyszukiwania.

3. Dwie firmy jednocześnie
Nowa opcja Możliwość obsługi dwóch firm, dwóch drukarek fiskalnych jednocześnie podczas jednej transakcji (!).

 

 

Eksport EPP/JPK 

Wprowadzono zmianę w plikach wynikowych eksportu tak, aby możliwy był import z zewnętrznych programów księgowych w formacie EPP.

Opcja dostępna jest z poziomu Rejestru dokumentów, w zakładce Raporty, księgowanie, opcji Eksport (format EPP).

Każdorazowo zapisywane są dwa pliki: jeden z rozszerzeniem EPP, drugi ZIP. Obydwa pliki zawierają to samo, plik ZIP jest wersją skompresowaną.


Wyszukiwanie towarów i usług 

Obecnie wyszukiwanie z magazynu lub katalogu towarów uwzględnia kod wpisywany podczas wypełniania pól nowej transakcji sprzedaży lub przyjęcia. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania wpisanego kodu.

Dotychczasowa funkcjonalność pozostaje bez zmian tj.np. szukanie częściami (kolejne fragmenty słów rozdzielone spacją).

Wprowadzono również możliwość zastępowania przecinków kropkami (przy korzystaniu z klawiatury numerycznej w polskim ustawieniu systemu).


Dwie firmy jednocześnie 

Wprowadzono możliwość jednoczesnej obsługi dwóch firm w ramach jednej transakcji.

System pozwala również na jednoczesną obsługę dwóch drukarek fiskalnych.

Separacja odbywa się po zakończeniu transakcji przez rozpoznawanie pochodzenia towarów z magazynów, z których je wybrano. Każda z firm ma przypisany swój magazyn. Pozycje do sprzedaży wprowadzane są zgodnie z wyborem klienta. Finalnie drukowane są rozdzielone dokumenty sprzedaży.


Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni,placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych orazprzedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny