FX-Market  System obsługi sprzedaży
Archiwum zmian - 2016

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


   
 Archiwum zmian:   2015  2014  2013  2012,2011

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
03.11.2016 2016.11.0.22 126

 

Pełny ekran
W widoku pełnego ekranu dodano datę i czas w lewym górnym rogu okna.

Szablony dokumentów.
Przypisywanie szablonów dokumentów do ich definicji.

 OPIS

 

Widok pełnego ekranu

Ten widok menu głównego uzupełniono - w górnej części - o bieżącą datę i aktualny czas:

Szablony dokumentów

Wprowadzono możliwość przypisywania szablonów dokumentów do ich definicji.
Dzięki tej możliwości zakres możliwych dokumentów (oferty/protokoły/cenniki) pozostaje nieograniczony.

Jeśli lista wyboru szablonów pozostanie pusta, do zastosowany zostanie szablon domyślny.

Powyżej listy wyboru dodano przycisk pozwalający na zerowanie dokonanego wyboru tj. powrót do szablonu domyślnego.

Listaw wyboru budowana jest w oparci o zawartość folderów print oraz formularze.DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
01.09.2016 2016.9.0.21 126

 

     Współpraca z kasami fiskalnymi.
Optymalizacja odczytów i programowania.

 OPIS

 

Wprowadzono optymalizację odczytów z kas fiskalnych POSNET. Odczyt i programowanie są mniej czasochłonne.
Towary, których stan magazynowy przekracza zapas minimalny są wyświetlane na liście. Listę można wydrukować lub zapisać do pliku.DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
26.03.2016 2016.3.0.13 126

 

1. Etykiety ("cenówki").
Wprowadzono wydruk etykiet z oznaczeniem ceny dla ilości w jednostkach głównych.

2. Księgowanie
Wprowadzono możliwość księgowania dokumentów do programu finansowo księgowego FAXON-FK.

3. Konta księgowe katalogu grup
Wprowadzono edycję kont księgowych dla grup towarowych.

 OPIS

 

Wprowadzono możliwość drukowania etykiet cenowych z poziomu opcji Magazyn.

Korzystając z opcji Zmiana należy określić właściwą dla wybranego towaru ilość i podać w jakich jednostkach ją wyrażono. Program na podstawie tych danych przeliczy cenę jednostki głównej dla długości, masy i pojemności.


Księgowanie

Jeśli Market współpracuje z programem finansowo księgowym FAXON-FK, to w menu głównym możliwe jest włączenie opcji księgowania dokumentów za wybrany okres.

Pełna definicja dekretów dostępna jest w programie finansowo-księgowym.

W programie Market definicja dekretu ogranicza sie do poprawnego określenia kont księgowych dla grup towarów.

Ponadto w katalogu towarów włączono kolumny określające grupę i podgrupę, do której pozycje tego słownika są przypisane. 

Zmiany archiwalne w roku: 2015 2014 2013 2012


           Sposób oznaczania wersji programu: CCYY-MM-!!-MV, gdzie:

           CCYY - rok wydania aktualizacji (upublicznienia)
           MM - miesiąc wydania aktualizacji

           !! - jeśli wartość jest większa od zera, to aktualizacja jest KRYTYCZNA - KONIECZNA DO INSTALACJI
           w stosunku do wersji bezpośrednio ją poprzedzającej

           Może przyjmować wartości od 0 do 10,  gdzie:
          
0 aktualizacja wprowadza nowości i optymalizacje,
          
1 oznacza, że ta wersja programu usuwa niekrytyczne utrudnienia w obsłudze,
          
5 aktualizacja usuwa znaczące trudności w poprawnej pracy programu,
           6 jak 5, jednak wprowadzenie aktualizacji nie zezwala na powrót do poprzedniej wersji,
          
10 aktualizacja odblokowuje opcje aplikacji, które przestały być dostępne. Brak możliwości powrotu do poprzedniej wersji.

           MV - kolejna wersja w bieżącym roku (w każdym roku od 0)

           Numer wersji bazy - zwiększany o jeden tylko w przypadku aktualizowania struktury bazy na etapie projektowym.

 

   

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.