FX-Market  System obsługi sprzedaży
Archiwum zmian - 2014

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

   Wróć do bieżącej 
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:   2013 2012

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
24.09.2014 2014.9.2 112

 

Spis zmian:

1. Faktury eksportowe - zmiana opisu stawki VAT.
Dotychczas stawka VAT oznaczana była, jako NP - nie podlega - obecnie ustawiana jest na 0%. Aby takie działanie dokumentu było skuteczne należy odpowiednio ustawić definicję tego dokumentu w opcji menu głównego Katalog.
UWAGA powyższa modyfikacja nie zmienia dokumentów wcześniej wystawionych.

2. Wyliczanie rabatu.
W parametrach programu wprowadzono możliwość sterowania precyzją wyliczania procentowej wartości rabatu.

3. Rozrachunki.
Dokonano optymalizacji przeliczania listy. Wprowadzono panel boczny z dodatkowymi informacjami. Dodano kolumnę z liczbą dni po terminie płatności itp.

4. Archiwum kontrahentów.
Przebudowano okno katalogu kontrahentów dodając możliwość przeniesienia do archiwum oraz ukrywanie panelu notatek związanych z kontrahentem.

 OPIS

Przebudowane okno kontrahentów z nową opcją Archiwum.


 

Okno rozrachunków. Obecnie służy, jako lista wyboru przy wprowadzaniu dokumentów kasowych:

Opis kwoty nadal może być wypełniany dowolnym tekstem, ale obecnie wybór wspierany jest listą rozrachunków:


 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
28.07.2014 2014.7.9 106

 

Spis zmian:

1. Wydruki, raporty - nowa zakładka Raport.

2. Magazyn - Zmiana - możliwość edycji jednostki miary.

3. Magazyn - Kartoteka - dokumenty anulowane są oznaczone kolorem.

4. Dokumenty korygujące - Wydruk - zmieniony opis wartości.
Obecnie drukowany jest napis "Do zapłaty" lub "Do zwrotu" zależnie od końcowych wartości.

 OPIS


W zakładce Raport wprowadzono dwa nowe raporty pozwalające na kontrolne sprawdzenie zrealizowanej marży.

Próg marży wyrażony procentowo, określany jest przez użytkownika programu.


 

W opcji Zmiana dostępnej z poziomu Magazynu możliwa jest korekta jednostki miary.

 

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
24.07.2014 2014.7.7 106

 

Spis zmian:

1. Nowa forma płatności dla paragonów: Za pobraniem.

2. Zerowa kwota wpłaty dla płatności niegotówkowych.

3. Definicje dokumentów: Domyślnie zapłata 0.

 OPIS


W oknie końca transakcji dla paragonów dodano formę płatności Za pobraniem.


 

W trakcie zmian formy płatności w powyższym oknie - o ile kwota wpłaty równa jest wartości dokumentu - do pola wpłata wstawiane jest zero, jeśli wybrana forma płatności jest niegotówkowa. W przypadku, gdy kwota wpłaty została wprowadzona wcześniej i nie jest ona równa wartości dokumentu, to wpłata nie jest zerowana - przyjęto, że wpłata jest częściowa, a pozostała kwota rozliczona zostanie bezgotówkowo.

W opcji menu głównego Katalog, w podopcji Definicje dokumentów wprowadzono kolumnę domyślnej wpłaty zero. Parametr ten powoduje, że bez względu na wybraną formę płatności kwota wpłaty zawsze ustawiana jest na zero. Zmiany kwoty wpłaty dokonane przez użytkownika dla danej transakcji są akceptowane.

 

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
21.07.2014 2014.7.6 106

 

Spis zmian:

1. Ewidencja - zamiana paragonu na fakturę.
Procedura zamiany jest uproszczona. Wystarczy podać nr paragonu (również nr fiskalny), wybrać kontrahenta i zapisać zmiany.

2. Rejestr dokumentów - możliwość zmiany rodzaju dokumentu.
Zmiana pozwala z faktury pro forma wykonać fakturę lub z wydania wewnętrznego przyjęcie (lub odwrotnie). Wszystkie zmiany rodzaju są możliwe w obrębie typu tzn. nie można zamienić paragonu na przyjęcie magazynowe lub faktury Vat na wydanie wewnętrzne.

3. Zgrupowanie opcji w rejestrze dokumentów (Zmień).

4. Własne wzorce dokumentów.
Z chwilą aktualizacji wzorce dokumentów (pliki ..\\print\\*.fr3) są zastępowane. Zachowanie własnych zmian we wzorcach wymaga ich zapisania w folderze \\formularze. Folder ten jest automatycznie zakładany przez program.

5. Parametry programu.
Wprowadzono nowe ustawienia oraz opis znaczenia poszczególnych opcji.

 

 OPIS

 

Poza zmianami wizualnymi w ewidencji (powiększone czcionki, zgrupowane opcje usuń w górnym menu itp. wprowadzono zamianę paragonu na fakturę.

 


W rejestrze dokumentów funkcje edycyjne związane z dokumentem zgrupowane zostały do opcji Zmień.

Wprowadzono możliwość zmiany rodzaju dokumentu. Po ustawieniu podświetlenie w rejestrze dokumentów na żądanej pozycji (np. na fakturze Vat Pro-Forma) należy z górnego menu rejestru dokumentów wybrać opcję Zmień, następnie Zmień rodzaj dokumentu i z rozwijanej należy wybrać na docelowym rodzaju dokumentu (np. Faktura Vat).

Aktualna postać dokumentu jest anulowana (o ile to konieczne przywracany jest towar do magazynu) i zapisywany jest nowy dokument (również w razie konieczności aktualizowany jest stan magazynowy).

 


Kliknięcie opcji Opisy powoduje naprzemienne wyświetlanie i ukrywanie opisów poszczególnych ustawieńWprowadzono dodatkowe potwierdzanie formy płatności. Potwierdzanie może być wyłączone dla danego użytkownika w Parametrach programu w podopcji Użytkownicy - opcja Zmiana, tabela Ustawienia. 

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
16.05.2014 2014.5.20.0 102

 

Spis zmian:

1. Sprzedaż - Raport dobowy
Wykonywanie raportu dobowego z poziomu okna sprzedaży nie generowało plików z danymi o sprzedaży. Pliki te były generowanie wyłącznie po wykonaniu raportu dobowego z okna głównego aplikacji. Błąd poprawiono - generowanie plików działa obecnie w każdym przypadku.

2. Raport dobowy, pliki eksportu, błędna ścieżka dostępu.
Pliki danych o sprzedaży zapisywane są z chwilą wykonywania raportu dobowego. W przypadku niepoprawnej ścieżki eksporty nie był wykonywany, a dane nie były możliwe do odtworzenia (rapfis.txt).

Obecnie w takiej, czyli gdy z różnych przyczyn ścieżka dostępu nie jest poprawna pliki wynikowe zapisywane są w miejscu lokalizacji programu (tj. tam gdzie znajduje się plik market.exe), skąd mogą być "ręcznie" pobrane. Wielokrotne wykonywanie raportu - jak dotychczas - zamazuje poprzednie dane.

3. Raport sprzedaży.
Pozycje raportu sortowane są wg daty i numeru dokumentu. W przypadku paragonów kolejność była przypadkowa, ponieważ ich numer jest w kolumnie, która nie podlegała sortowaniu. Błąd sortowania poprawiono.

4. Eksport wydruków do plików w formacie Excel.
W pewnych konfiguracjach raportów, przy zbyt rozbudowanych tabelach mechanizm eksportu działał niestabilnie i mogło dochodzić do wyświetlania komunikatów o błędach dostępu do chronionych obszarów w pamięci.

Obecnie wyłączono konfigurowanie sposobu działania procedury eksportowej (okno konfiguracyjne nie będzie już wyświetlane). Opcja została zoptymalizowana tak, aby działała skutecznie w każdym przypadku.

5. Rejestr dokumentów - numer fiskalny.
Dla wydruków fiskalnych wprowadzono mechanizm odczytu numeru nadawanego przez urządzenie fiskalne. Numer ten jest dodatkowo zapisywany w rejestrze dokumentów.
Wyświetlany jest w rejestrze dokumentów w panelu nagłówkowym. Na paragonach jest to numer po prawej stronie linii z datą transacji.

 

 

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
30.04.2014 2014.4.13 101

 

Spis zmian:

1. Ewidencja - poprawione wyświetlanie przycisku Zamknij w dolnym panelu.

2. Ewidencja - stan gotówki.
Wydruk poprzedzony jest wyświetleniem stanu gotówki (wartość odczytywana jest z drukarki fiskalnej) oraz potwierdzeniem jego wykonania.

3. Tryb terminal - Ewidencja - Wczytaj dane.
Usunięty błąd alokacji pamięci podczas zamykania okna importu danych.

4. Ewidencja - opcje wpłaty i wypłaty gotówki.
Powiększone przyciski graficzne - większy komfort pracy z panelami dotykowymi.

5. Ewidencja - dopisywanie pozycji.
Jeżeli wpisany kod nie zostaje odnaleziony, to wywoływany jest (zależnie od konfiguracji programu) magazyn lub katalog towarów. Wybór pozycji z listy magazynu/katalogu powodował przejście do pola ilość bez zaznaczania domyślnej wartości, co powodowało dopisywanie wprowadzanych cyfr zamiast zastąpienia aktualnej wartości w polu ilość wpisaną cyfrą.

6. Dokumenty.
Do bazy danych wprowadzono znacznik ufiskalnienia dokumentu, dzięki któremu oznaczone zostaną te dokumenty, których definicja określa że są fiskalne, a które z różnych przyczyn nie zostały ufiskalnione.
W opcji Widok wprowadzono sterowanie widocznością kolumn "Wartość netto" i "VAT" dla paragonów oraz "Forma płatności" i "Zapłata".
Dokument nieufiskalniony oznaczony jest ikoną w drugiej kolumnie rejestru.
Istnieje możliwość filtrowania listy z zachowaniem kryterium błędu ufisklanienia.
Na pasku pod górnym menu umieszczono opis stanu ufiskalnienia dokumentu.

7. Obsługa kas fiskalnych.
Wprowadzono możliwość jednoczesnej pracy programu z kasami sharp oraz posnet. Dotychczas można było pracować tylko z jednym typem kas.
Diametralnie przyspieszono procedurę wczytywania towarów do programowania. Skrócono czas niezbędny na zapis zaznaczanych pozycji do programowania.

8. Parametry.
Poprawiono sposób wyświetlania informacji o braku uprawnień administracyjnych.

9. Menu główne -> tryb Terminal/POS (menu Metro) -> prawy klawisz myszy.
Dołączono opcję Katalog.

 

 KOMENTARZ


Tryb Terminal/POS (menu Metro) dostępny jest dla tych użytkowników, którym w parametrach programu, w zakładce użytkownicy określono tryb pracy Terminal/POS. Ustawienie to znajduje się w prawym dolnym rogu okna. Jego zmiana możliwa jest po ustawieniu podświetlenia na żądanym użytkowniku i wybraniu opcji Zmiana.

    Ekran główny wygląda wówczas tak:    Ekran główny w trybie Pełnym: 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
23.04.2014 2014.4.12 100

 

Spis zmian:

1. Indywidualne ustawienia użytkowników w parametrach programu.

2. Obrót gotówkowy w drukarce fiskalnej.

3. Raport poprawności remanentu i protokół różnic.

 

 USTAWIENIA


W parametrach programu, w zakładce Użytkownicy wprowadzono sterowanie ustawieniami poszczególnych opcji.

Ustawienia mogą być kopiowane i wklejane pomiędzy rekordami listy użytkowników.

Te same ustawienia dostępne są z poziomu opcji, których dotyczą.


 

 

 

 

 OBRÓT GOTÓWKOWY W DRUKARCE FISKALNEJ


Wprowadzono opcje służące prowadzeniu obrotu gotówkowego na drukarce fiskalnej.


 

 

 WYDRUKI, RAPORTY


Wprowadzono zmiany umożliwiające wykonanie wydruku raportu poprawności i protokołu różnic z opcją przeliczania.

 

Zmiany archiwalne w roku: 2013 2012


Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.