FX-Market  System obsługi sprzedaży
Archiwum zmian - 2015

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

   Wróć do bieżącej 
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:   2014 2013 2012

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
01.09.2015 2015.9.0.1 122

 


WAŻNE: obecna wersja programu utworzona została w oparciu o najnowszy kompilator c++
oraz najnowsze oprogramowanie projektowe (komponenty, dodatki, motor bazy danych).

Skutkiem pośrednim jest fakt braku kompatybilności wstecznej:

NIE BĘDZIE MOŻLIWY POWRÓT DO POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU!
STĄD BEZWZGLĘDNIE ZALECANE JEST SPORZĄDZENIE
KOPII ZAPASOWEJ DANYCH Z POZIOMU OBECNIE POSIADANEJ WERSJI.
 

Spis zmian:

1. Raporty i wydruki.
Wprowadzono parametr decydujący o zakresie dokumentów uwzględnianych w raporcie.

2. Ponowne ufiskalnienie paragonu
Rozszerzono informacje poprzedzaiące ponowne ufiskalnienie.

3. Zmiany optymalizacyjne/informacyjne
Poprawiono szereg opcji np. Rejestr dokumentów, zwiększając liczbę dostępnych informacji. Poprawiono błąd wystawiania faktur korygujących itp.

 OPIS

W oknie raportów wprowadzono parametr decydujący o zakresie dokumentach uwzględnianych w raportach (w tym eksport danych): 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
01.02.2015 2015.2.0.3 120

 

Spis zmian:

1. Parametry programu - nowe parametry: obsługa płatności za pobraniem, styl końca transakcji.
Nowe parametry są globalne tj. dotyczą wszystkich komputerów i użytkowników pracujących w sieci.

2. Import danych z systemu SAP
Usunięto błąd inicjowania okna importu.

3. Tryb terminal - opcja wydruki raporty
Po wciśnięciu prawego przycisku myszy dostępna jest opcja wydruki, raport.

 OPIS

W parametrach systemu wprowadzono nowe parametry:

Stosuj płatność za pobraniem Aktywność opcji udostępnia wybór tej formy płatności podczas zapisywania paragonu.

Koniec transakcji: przełącznik faktura, paragon Aktywność opcji powoduje łatwiejszy wybór rodzaju dokumentu w oknie kończącym transakcję.

Powyżej: nagłówek okna po wybraniu opcji INNY lub przy wyłączonym parametrze "Koniec transakcji: przełącznik faktura, paragon"

Okno kończące transakcję przy wariantach: faktury, paragonu z wyłączoną opcją obsługi płatności za pobraniem i opcją tą aktywną

Zmieniony układ okna kończącego transakcję, tj. ustawienie kontrahenta po lewej stronie okna - sprawia, że edycja w tym oknie jest bardziej naturalna, głównie z powodu możliwości stosowania specyficznych warunków płatności dla wybranego kontrahenta.
Dotychczas pierwszym krokiem końca transakcji była konieczność wprowadzenia kwoty gotówki, a dopiero później wybór kontrahenta, jeśli transakcja kończona jest fakturą.

Powiększono czcionki w polach edycyjnych kwot okna kończącego transakcję z 12 do 18 punktów.Opcja "Wydruki, raporty" trybu terminal, dostępna w menu po kliknięciu prawego przycisku myszy w oknie głównym


Wydruk duplikatu dostępny jest z poziomu opcji Rejestr dokumentów:


Wystawienie dokumentu korygującego dostępne jest z poziomu opcji Rejestr dokumentów:


lub, w przypadku pracy w trybie terminal, z menu głównego:


 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
20.01.2015 2015.1.0.2 119

 

Spis zmian:

1. Parametry programu - obsługa drukarki fiskalnej EPSON.
Wprowadzono zgodność programu z drukarkami fiskalnymi EPSON.

 OPIS

Zgodność z drukarkami fiskalnymi EPSON obejmuje wszystkie funkcje dostępne w programie w zakresie współpracy z urządzeniami fiskalnymi: wydruk paragonów, faktur, raportów dobowych, operacji kasowych i kontroli stanu gotówki oraz opcje serwisowe


DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
02.01.2015 2015.1.0 119

 

Spis zmian:

1. Ewidencja - przyjęcie magazynowe.
Umożliwiono wyłączenie dodatkowego opisu towaru.

2. Parametry programu.
W parametrach programu wydzielono osobną kategorię Opcje administratora.

3. Redukcja towarów.
W parametrach programu, zakładce Opcje administratora wprowadzono opcję Przenumerowanie PLU.
Działanie tej opcji powoduje usunięcie tych pozycji katalogu, które nie występują w magazynie, a następnie numery PLU ustalane są ponownie. Działanie tej funkcji użyteczne jest wyłącznie dla kas fiskalnych, których możliwości zapisywania numerów są określone sztywnymi zakresami, po przekroczeniu których programowanie staje się niemożliwe. Dla pozostałych urządzeń stosowanie tej opcji nie jest wskazane.
Bez względu na przyczynę stosowania tej opcji, pred jej użyciem zaleca się sporządzenie kopii bazy danych.

 OPIS

Wprowadzono szereg zmian kosmetycznych w opcjach menu głównego, katalogu, kontroli zbiorów itp.

Funkcjonalność i sposób obsługi zmienionych opcji pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

Zmiany archiwalne w roku: 2014 2013 2012


Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.