Market System Obsługi Sprzedaży
faxon@faxon.pl  •  45-309 Opole ul.Ozimska 153  •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89  •  NIP PL7542589458
   
Data Wersja programu Wersja bazy
15.11.2017 2017.11.0.30 143

 
Spis zmian:

1. Ewidencja
Dodatkowe oznaczenie zakładek, kaucje

2. Przewóz osób
Nowa opcja Wprowadzono fakturowanie tras.

3. Przewóz osób - katalog
Nowa opcja Dodatkowe oznaczenie w katalogu.

4. Przewóz osób - ewidencja
Nowa opcja Fakturowanie z podziałem trasy.

5. Przenoszenie definicji dokumentów.
Nowa opcja Można przenosić definicje pomiędzy stanowiskami w różnych lokalizacjach (nie połączonych siecią).

 

 

Ewidencja 

Wprowadzono dodatkowe oznaczenia zakładek okna ewidencji tak, aby odróżnienie było bardziej zauważalne.

Pasek boczny w obszarze wprowadzania nowej pozycji oraz pasek górny, którego widoczność ustalana jest w opcji Ustawienia.


Przewóz osób 

Wprowadzono nową możliwość w programie tj. możliwość fakturowania przewozu osób przez firmy transportowe.

Dotychczasowa funkcjonalność pozostaje bez zmian.

W celu wprowadzenia faktur z przeliczaniem tras w poszczególnych państwach wraz z wyliczaniem podatków pośrednich możliwa jest przez dopisanie nowej pozycji do katalogu towarów i usług, a następnie jej wybranie w ewidencji.


Przewóz osób - katalog 

Sprzedawane pozycje najpierw muszą być zdefiniowane w katalogu towarów i usług.
Dla pozycji mających opisywać trasy przewozu osób należy zaznaczyć opcję Ta pozycja może stosować przelicznik, jak dla przewozu osób:


Przewóz osób - ewidencja 

Po wybraniu pozycji z katalogu, która jest oznaczona powyżej opisanym znacznikiem uruchamiane jest okno przeliczania trasy.
Okno to dostępne jest przez cały czas edycji pod klawiszem F3.Na podstawie danych wprowadzonych w oknie przeliczania biletu wprowadzane są wszystkie pozycje do okna ewidencji:


Po wybraniu opcji Koniec transakcji uzupełniane są pozostałe dane do faktury:


Wydruk faktury:Przenoszenie definicji dokumentów 

Wprowadzono możliwość przenoszenia definicji dokumentów pomiędzy komputerami, które z różnych przyczyn nie mogą pracować w jednej sieci.


Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny