Cennik | oprogramowanie autorskie
     

Oprogramowanie dla placówek medycznych
SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Element Cena netto PLN Cena brutto PLN
Licencja bezterminowa 804,88 990,00
Licencja bezterminowa | Przy zakupie kasy fiskalnej 100,00 123,00
Aktualizacja jednorazowa do najnowszej wersji (w dowolnym czasie od zakupu licencji) 120,00 147,50
Aktualizacje roczne (opcjonalnie) 568,29 699,00
Aktualizacje półroczne (opcjonalnie) 320,00 393,60
 • Program SOGaL może współpracować z programem Rejestracja.
 • Posiada autorski system kolejkowy (numerki dla pacjentów, wyświetlanie na ekranach).
 • WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI.
 • Obsługuje elektroniczną weryfikację uprawnień (eWUŚ).
 • Obsługuje wystawianie e-Recept.
 • Posiada aktualizujący się lekospis z listą leków refundowanych.
 • Realizuje obowiązek repozytorium EDM.

e-Recepta wspierana jest listą leków objętych refundacją, listą recept już wystawionych (powtarzanie recepty).

Licencja jest bezterminowa i odpłatna jednorazowo. Aktualizacje, w tym abonament są opcjonalne i przeprowadzane na życzenie.

Pakiet obejmuje:
- instalację programu (zdalnie),
- import danych z dostarczonych plików o znanej strukturze,
- szkolenie użytkowników (zdalne),
- 3 miesięczny abonament na aktualizacje.

Aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.
Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.

System: Windows 7, 8.x, 10, 11 (32 lub 64 bit) | Serwer: Linux, Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: Firebird SQL


REJESTRACJA Ewidencja medyczna
Element Cena netto Cena brutto
Nowa licencja (bezterminowa, odpłatna jednorazowo) 1 200,00 1 476,00
Aktualizacja jednorazowa 400,00 492,00
Aktualizacje roczne 900,00 1 107,00
Aktualizacje półroczne 750,00 922,50

Główne ewidencje programu, to rejestr procedur medycznych, ewidencja faktur, obsługa stanowisk kasowych, rozbudowany harmonogram wizyt z podziałem na poradnie. Ponadto:

 • WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI
 • moduł dla LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
 • współpraca z analizatorami hematologicznymi, analizatorami moczu itp.
 • obsługa ewidencji medycyny pracy
 • realizuje obowiązek repozytorium EDM
 • może być połączony z programem Salomon (kadry płace) - wynagrodzenie lekarzy na podstawie wykonanych usług.

Licencja jest bezterminowa i odpłatna jednorazowo. Aktualizacje, w tym abonament są opcjonalne i przeprowadzane na życzenie.

Aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.
Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.

System: Windows 7, 8.x, 10, 11 (32 lub 64 bit) | Serwer: Linux, Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: Firebird SQL


Oprogramowanie do obsługi księgi akcyjnej/księgi udziałów
ASK-SA System obsługi księgi akcyjnej/udziałów i walnych zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników
Element Cena netto Cena brutto
Nowa licencja (bezterminowa, odpłatna jednorazowo) od 2 900,- od 3 567,-
Organizacja WZA/WZW od 3 500,- od 4 305,-

Program dedykowany jest dla spółek prawa handlowego, które prowadzą księgi akcjonariuszy/udziałowców.

ASK-SA pozwala na prowadzenie rejestru osób i instytucji bez limitu liczby zapisów. Podobnie liczba emisji, akcji, operacji w księdze itp. nie podlegają żadnym limitom ilościowym.

Program umożliwia również prowadzenie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników tj. przygotowanie listy uprawnionych, korespondencję seryjną do akcjonariuszy/wspólników, adresowanie kopert, obsługę obrad zgromadzenia z wyświetlaniem wyników głosowań i wydrukiem protokołów dla komisji skrutacyjnej, bieżącą aktualizację listy obecności, obsługę kart do głosowania itp.

Program m.in. pozwala na: przygotowanie listy wypłat dywidendy, wydruk PIT, raporty i zestawienia, system kontroli uprawnień itp. itd.

Cena zależy od zakresu prac niezbędnych przy wdrożeniu i długości oczekiwanej opieki serwisowej po jego zakończeniu.

Organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników.

Niezależnie od tego, czy firma posiada licencję na program ASK-SA współpraca z naszą firmą może dotyczyć wyłącznie obsługi walnych zgromadzeń.

Istotną cechą naszej propozycji jest możliwość przeprowadzania głosowań bez konieczności wstawania z miejsca przez uczestników zgromadzenia.

Wyniki wyświetlane są na projektorach tuż po zakończeniu głosowania, po czym drukowane są protokoły dla komisji skrutacyjnej.

Cena zależy od warunków przeprowadzanego zgromadzenia tj. liczby akcjonariuszy, ilości niezbędnego sprzętu, liczby zaangażowanych osób do obsługi itp.

System: Windows 7, 8.x, 10, 11 (32 lub 64 bit) | Serwer: Windows Server | Baza danych: MS SQL


Oprogramowanie księgowe
Salomon Program kadrowo-płacowy
Element Cena netto Cena brutto
Nowa licencja (bezterminowa, odpłatna jednorazowo) 1 300,- 1 599,-
Pakiet 2 100,- 2 583,-
Aktualizacja jednorazowa 250,00 307,50
Aktualizacje roczne 800,00 984,00
Aktualizacje półroczne 600,00 738,00

W oparciu o wprowadzone umowy o pracę oraz ewidencję stałych i zmiennych składników wynagrodzenia tworzona jest podstawowa lista płac, która dzielona jest na typ umowy, formę płatności oraz dział, do którego przypisany jest pracownik.

Wszystkie niestandardowe przypadki mogą być obsłużone przy pomocy dowolnej liczby dodatkowych list płac.

Ponadto program pozwala na prowadzenie listy wypłat ryczałtów za użytkowanie aut prywatnych do celów służbowych.

Jeśli Salomon pracuje w połączeniu z programem Rejestracja, to możliwe jest automatyczne wyliczanie wynagrodzenia dla lekarzy z udziałem kwotowym lub procentowym w cenie wykonanej usługi.

Program udostępnia edytor treści umów o pracę oraz innych dokumentów kadrowych (zaświadczenia, świadectwo pracy itp.).

Dostępny jest szereg wydruków: kartoteki wynagrodzeń, PIT (automatyczne wyliczanie lub dowolne kwoty z wielu źródeł zatrudnienia).

Program może pracować w firmach dowolnej wielkości: nie ma limitu na liczbę pracowników, umów, list dodatkowych, składników wynagrodzeń itp.

W biurach rachunkowych każdy dział w programie, to samodzielna firma lub jeden z jej oddziałów.

Współpracuje z programem Płatnik oraz pozwala na generowanie przelewów w formacie Elixir (gotowe do wczytania w systemie bankowym).

Aktualizacje

Każda aktualizacja zawiera wszystkie modyfikacje programu, aż do wersji najnowszej. Wystarczy jedna aktualizacja, aby otrzymać wszystkie zmiany, które wydane zostały od momentu zakupu programu lub od momentu ostatniej dokonanej aktualizacji.

Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.

Pakiet zawiera licencję na jedno stanowisko komputerowe oraz kompleksową obsługę serwisową.

W skład obsługi serwisowej wchodzą wszystkie prace niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem w placówce tj.: instalacja programu, konfiguracja do pracy w sieci, przeniesienie danych z udostępnionych kartotek w formie elektronicznej (np. z innego programu), szkolenie z obsługi programu (1-3 godzin) oraz kwartalna subskrypcja.

System: Windows 7, 8.x, 10, 11 (32 lub 64 bit) | Serwer: Windows Server | Baza danych: SQL Firebird.

Oprogramowanie sprzedaży i magazynów
FX-MARKET Program obsługi sprzedaży oraz magazynu
FX-OSA Obsługa salonów fryzjerskich
Element Cena netto Cena brutto
Nowa licencja (bezterminowa, odpłatna jednorazowo) 731,70 900,00
Pakiet 1 500,00 1 845,-
Aktualizacja jednorazowa 250,00 307,50
Aktualizacje roczne 800,00 984,00
Aktualizacje półroczne 600,00 738,00

Program przeznaczony jest do obsługi dowolnego punktu sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi i jest przygotowany do pracy na panelach dotykowych.

Cechuje się prostotą obsługi i szybkością rejestrowania transakcji.

Liczba magazynów, towarów oraz usług nie ma limitów.

Program udostępnia raport VAT, zakupów, sprzedaży, sprzedaży w grupach, raporty kasowe itp. FX-Market może pracować bez stanów magazynowych - w oparciu o cennik.

Dzięki "koszykom" (bufory sprzedaży/zakupu) może być stosowany w punktach gastronomicznych.

FX-OSA Obsługa salonów fryzjerskich

Program FX-MARKET w trybie obsługi salonów fryzjerskich udostępnia rozbudowany harmonogram umawianych klientów. Harmonogram wspierany jest rejestrem pracowników, dla których ewidencjonowane są dane o urlopach, zastępstwach, zwolnieniach L4 itp.

Dla każdego klienta prowadzone są notatki w formie tekstowej (preferencje, zlecenia na przyszłość, uwagi itp.).

Aktualizacja programu obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.

System: Windows 7, 8.x, 10, 11 (32 lub 64 bit) | Serwer: Windows Server | Baza danych: SQL Firebird.

Systemy na zlecenie

W firmie FAXON Service zrealizowano bardzo wiele specjalistycznych zleceń wspierających procesy produkcyjne i organizacyjne firm o różnym profilu działalności.

Jedno z przykładowych zleceń polegało na wykonaniu pomostu pomiędzy oprogramowaniem klasy SAP ze stanowiskami klienckimi wyposażonymi w oprogramowanie innych podmiotów. Projekt zakończony sukcesem, działa bez zakłóceń.

Wykonywaliśmy narzędziowe oprogramowanie konwertujące dane z różnych formatów baz.

Przeprowadzaliśmy importy integracyjne do geodezyjnych baz danych.

Nie wykonujemy oprogramowania dla komputerów Apple.

Posiadamy ogromne doświadczenie w projektowaniu z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. Prowadzimy w tym zakresie zlecone, zaawansowane szkolenia.


Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia

OPROGRAMOWANIE AUTORSKIE:

Sklep Internetowy: sklep.faxon.opole.pl

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz zakupów internetowych naszego serwisu: Regulamin .

W przypadku aktualizacji oraz zakupu nowych licenji realizacja przeprowadzana jest automatycznie. System udostępnia odsyłacz z możliwością pobrania pliku.

Nowe licencje instalowane są w wersji demonstracyjnej. Praca jest już możliwa, ale z ograniczeniem czasu sesji.Korzystanie z pełnej wersji wymaga sprzętowego klucza licencyjnego, który wysyłamy pod wskazany w zamówieniu adres w ciągu 48 godzin dni roboczych.

INNE ZAMÓWIENIA:

Prosimy o kontakt z biurem w sprawie ustalenia szczegółów.

PŁATNOŚCI PRZELEWEM:

ING Bank Oddz.Opole, 45-019, ul. Zwierzyniecka 2
Rachunek nr: 24 1050 1994 1000 0005 0045 6009

Bank Pekao S.A. I Oddz.Opole, ul.Osmańczyka 15
Rachunek nr: 46 1240 11996 1111 0000 2651 6556faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89  • NIP PL7542589458