Cennik
   

OPROGRAMOWANIE AUTORSKIE

PLACÓWKI MEDYCZNE

Programy oferowane przez FAXON dla medycyny przygotowane są do pracy niezależnie od wielkości placówki (od gabinetu, przez przychodnie, po oddziały zamiejscowe).

Elementami systemu mogą być: gabinet lekarski (SOGaL), rejestracja, harmonogram wizyt i rozliczenia z pacjentem (Rejestracja), rozliczanie lekarzy z wykonanych procedur, listy płac, deklaracje podatkowe, kadry i płace (Salomon).

KSIĘGA AKCYJNA

Oferta dla Spółek Akcyjnych oraz Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wspomaga prace związane z prowadzeniem księgi akcyjnej/księgi udziałów.

Aplikacja ASK-SA nie ma ograniczeń co do liczby akcjonariuszy/udziałowców oraz liczby zapisów w księdze.

KADRY-PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy rozbudowany system kadrowo płacowy oraz finansowo-księgowy.

Oprogramowanie może pracować w małych firmach lub wielkich przedsiębiorstwach oraz biurach rachunkowych.

SPRZEDAŻ, MAGAZYN

Pełna obsługa sprzedaży, kontroli stanów magazynowych, raportów kasowych itd.

FX-MARKET może pracować również bez obsługi magazynu.

SYSTEMY NA ZLECENIE

Przygotowujemy projekty i opracowujemy aplikacje specjalizowane.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane i realizowane przez sklep Internetowy FAOXN lub tradycyjnie po złożeniu pisemnego zamówienia.


Oprogramowanie dla placówek medycznych
SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego

Program przeznaczony jest do wspomagania pracy lekarza w gabinetach medycznych dowolnej specjalności.

SOGaL może pracować w placówkach dowolnej wielkości.

Umożliwia prowadzenie kartotek osobowych pacjentów, ewidencji wizyt, wydruk recept i dokumentacji medycznej, harmonogramu wizyt.

SOGaL wyposażony jest w szereg opcji usprawniających prowadzenie ewidencji: katalog zdjęć (współpraca ze skanerem), edycja obrazu szczęki (opcje dla stomatologów), panel dla okulistów, panel badania dna oka, ewidencję badań zewnętrznych, alarm - przypominanie o ważnych terminach, notes i wiele innych.

Ponadto program SOGaL:

  • może pracować w połączeniu z programem Rejestracja
  • posiada autorski system kolejkowy (numerki dla pacjentów, wyświetlanie na ekranach)
  • WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI
  • obsługuje elektroniczną weryfikację uprawnień (eWUŚ)
  • obsługuje wystawianie e-Recept
  • posiada aktualizujący się lekospis z listą leków refundowanych

e-Recepta wspierana jest listą leków objętych refundacją, listą recept już wystawionych (powtarzanie recepty).

Licencja jest bezterminowa i odpłatna jednorazowo.
Aktualizacje, w tym abonament są opcjonalne i przeprowadzane na życzenie.

Pakiet obejmuje:
- instalację programu (zdalnie przez Internet),
- import danych z dostarczonych plików o znanej strukturze,
- szkolenie użytkowników (zdalne przez Internet),
- 3 miesięczny abonament na aktualizacje.

Aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.
Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.


Cena nettoCena brutto
Nowa licencja 804,88 990,-
Pakiet 1 500,- 1 845,-
Aktualizacja jednorazowa 120,- 147,60
Aktualizacje roczne 568,29 699,-
Aktualizacje półroczne 320,- 393,60
Aktualizacje kwartalne 220,- 270,60

System: Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10 (32 lub 64 bit) | Serwer: Linux, Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: Firebird SQL

REJESTRACJA Program ewidencji placówek medycznych

Umożliwia prowadzenie kartoteki pacjentów, harmonogramu wizyt, ewidencji wykonanych usług i procedur medycznych oraz stanowisk kasowych tj. rozliczania przychodów zmianowych, dobowych, prowadzenie ewidencji operacji kasowych, wydruk raportów kasowych itp.

Rejestracja posiada opcje związane z prowadzeniem laboratorium analitycznego.

Współpracuje z analizatorami hematologicznymi, analizatorami moczu itp.

W połączeniu z programem SALOMON program pozwala na prowadzenie rozliczenia wynagrodzenia z lekarzami na podstawie wykonanych usług.

PROGRAM WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI FISKALNYMI.

Jedna aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.
Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.


Cena netto Cena brutto
Nowa licencja 1 200,- 1 476,-
Pakiet 2 100,- 2 583,-
Aktualizacja jednorazowa 400,- 492,-
Aktualizacje roczne 900,- 1 107,-
Aktualizacje półroczne 750,- 922,50
Aktualizacje kwartalne 600,- 738,-

System: Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10 (32 lub 64 bit) | Serwer: Linux, Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: Firebird SQL

Oprogramowanie do obsługi księgi akcyjnej/księgi udziałów
ASK-SA System obsługi księgi akcyjnej/udziałów i walnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy

Program dedykowany jest dla spółek prawa handlowego, które prowadzą księgi akcjonariuszy/udziałowców.

ASK-SA pozwala na prowadzenie rejestru osób i instytucji bez limitu liczby zapisów.
Podobnie liczba emisji, akcji, operacji w księdze itp. nie podlegają żadnym limitom ilościowym.

Program umożliwia również prowadzenie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników tj. przygotowanie listy uprawnionych, korespondencję seryjną do akcjonariuszy/wspólników, adresowanie kopert, obsługę obrad zgromadzenia z wyświetlaniem wyników głosowań i wydrukiem protokołów dla komisji skrutacyjnej, bieżącą aktualizację listy obecności, obsługę kart do głosowania itp.


Program wyposażony jest w bardzo wiele innych, istotnych udogodnień: przygotowanie listy wypłat dywidendy, wydruk PIT, raporty i zestawienia, system kontroli uprawnień itp. itd.

Program pracuje w oparciu o technologię SQL i jest wykorzystywany w firmach o bardzo wielkim przepływie dokumentów związanych z prowadzoną księgą akcyjną oraz bardzo dużej liczbie zdarzeń związanych z księgą (split, dział spadku, pełnomocnictwa, nowe emisje, łączenie odcinków itp. itd).

Cena zależy od zakresu prac niezbędnych przy wdrożeniu i długości oczekiwanej opieki serwisowej po jego zakończeniu.


Organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników.

Niezależnie od tego, czy firma posiada licencję na program ASK-SA, czy też dowolny, inny program obsługi księgi akcyjnej/księgi udziałów, współpraca z naszą firmą może dotyczyć również (lub wyłącznie) obsługi walnych zgromadzeń.

Istotną cechą naszej propozycji jest możliwość przeprowadzania głosowań bez konieczności wstawania z miejsca przez uczestników zgromadzenia.

Wyniki wyświetlane są na projektorach tuż po zakończeniu głosowania, po czym drukowane są protokoły dla komisji skrutacyjnej.

Cena zależy od warunków przeprowadzanego zgromadzenia tj. liczby akcjonariuszy, ilości niezbędnego sprzętu, liczby zaangażowanych osób do obsługi itp.


Cena nettoCena brutto
Nowa licencja od 2900,- od 3567,-
Obsługa Walnego Zgromadzenia od 3 500,- od 4 305,-

System: Windows 7, 8.x, 10 (32 lub 64 bit) | Serwer: Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: MS SQL, MS Access

Oprogramowanie księgowe
Salomon Program kadrowo-płacowy

W oparciu o wprowadzone umowy o pracę oraz ewidencję stałych i zmiennych składników wynagrodzenia tworzona jest podstawowa lista płac, która dzielona jest na rodzaj zatrudnienia i formę płatności.

Wszystkie niestandardowe przypadki mogą być obsłużone przy pomocy dowolnej liczby dodatkowych list płac. Ponadto program pozwala na prowadzenie listy wypłat ryczałtów za użytkowanie aut prywatnych do celów służbowych.

Jeśli Salomon pracuje w połączeniu z programem Rejestracja, to możliwe jest automatyczne wyliczanie wynagrodzenia dla lekarzy z udziałem kwotowym lub procentowym w cenie wykonanej usługi.

Program udostępnia edytor treści umów o pracę (jak w programie Microsoft Word) oraz innych dokumentów kadrowych (zaświadczenia, świadectwo pracy itp.)

Dostępny jest szereg wydruków: kartoteki wynagrodzeń, PIT (automatyczne wyliczanie lub dowolne kwoty z wielu źródeł zatrudnienia).

Program może pracować w firmach dowolnej wielkości (nie ma limitu na liczbę pracowników, umów, list dodatkowych, składników wynagrodzeń i innych) oraz w biurach rachunkowych - każdy dział w programie, to samodzielna firma lub jeden z jej oddziałów).

Współpracuje z programem Płatnik oraz pozwala na generowanie przelewów w formacie Elixir (gotowe do wczytania w systemie bankowym).


Aktualizacje

Każda aktualizacja zawiera wszystkie modyfikacje programu, aż do wersji najnowszej. Wystarczy jedna aktualizacja, aby otrzymać wszystkie zmiany, które wydane zostały od momentu zakupu programu lub od momentu ostatniej dokonanej aktualizacji.

Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.

Pakiet zawiera licencję na jedno stanowisko komputerowe oraz kompleksową obsługę serwisową.

W skład obsługi serwisowej wchodzą wszystkie prace niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem w placówce tj.: instalacja programu, konfiguracja do pracy w sieci, przeniesienie danych z udostępnionych kartotek w formie elektronicznej (np. z innego programu), szkolenie z obsługi programu (1-3 godzin) oraz kwartalna subskrypcja.


Cena netto Cena brutto
Nowa licencja 1 300,- 1 599,-
Pakiet 2 100,- 2 583,-
Aktualizacja jednorazowa 250,- 307,50
Aktualizacje roczne 800,- 984,-
Aktualizacje półroczne 600,- 738,-
Aktualizacje kwartalne 350,- 430,-

System: Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10 (32 lub 64 bit) | Serwer: Linux, Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: Firebird SQL

Oprogramowanie do obsługi sprzedaży
FX-MARKET Program obsługi sprzedaży oraz magazynu
FX-OSA Obsługa salonów fryzjerskich

Program przeznaczony jest do obsługi dowolnego punktu sprzedaży.

Prostota obsługi oraz szybkość prowadzonej sprzedaży predestynuje program do instalacji w punktach o wysokiej liczbie transakcji. Program pozwala na prowadzenie dowolnej liczby magazynów, o dowolnej liczbie towarów. Posiada raporty VAT, raporty kasowe, raport finansowy i wiele niezbędnych zestawień. Program może pracować w połączeniu z systemem F-K lub Księgą.

FX-Market Może pracować z obsługą stanów magazynowych lub bez, w oparciu o cennik. Każdy użytkownik programu może mieć przypisane stanowisko kasowe (rozliczanie gotówki, wpłaty, wypłaty i raporty kasowe).

WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKAMI I KASAMI FISKALNYMI.

Program jest przygotowany do pracy na panelach dotykowych.

Dzięki "koszykom" (bufory sprzedaży/zakupu) może być stosowany w punktach gastronomicznych.FX-OSA Obsługa salonów fryzjerskich

Program FX-MARKET w trybie obsługi salonów fryzjerskich udostępnia rozbudowany harmonogram umawianych klientów.

Harmonogram terminów wspierany jest rejestrem pracowników, dla których ewidencjonowane są dane o urlopach, zastępstwach, zwolnieniach L4 itp. System przygotowany jest do szybkiego wprowadzania danych podawanych podczas rozmów telefonicznych (automatyczne dopisywanie do katalogu kontrahentów).

Dla każdego klienta prowadzone są notatki w formie tekstowej (preferencje, zlecenia na przyszłość, uwagi itp.).


Aktualizacje

Aktualizacja obejmuje jedno stanowisko komputerowe z dowolnej, obecnie zainstalowanej wersji programu.
Aktualizacja jest udostępniana, jako link po zrealizowanym zamówieniu w sklepie Internetowym FAXON.


Cena nettoCena brutto
Nowa licencja 731,70 900,-
Pakiet 1 500,- 1 845,-
Aktualizacja jednorazowa 250,- 307,50
Aktualizacje roczne 800,- 984,-
Aktualizacje półroczne 600,- 738,-
Aktualizacje kwartalne 350,- 430,50

System: Windows XP, Vista, 7, 8.x, 10 (32 lub 64 bit) | Serwer: Linux, Windows Server (serwer nie wymaga licencji na program) | Baza danych: Firebird SQL

Systemy na zlecenie

Wykonujemy oprogramowanie na zlecenie.

Stosowane przez nas narzędzia programistyczne pozwalają na wykonywanie dowolnej aplikacji przeznaczonej dla komputerów PC.

Nie wykonujemy oprogramowania dla komputerów Apple.

Posiadamy ogromne doświadczenie w projektowaniu z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
Na zlecenie prowadzimy zaawansowane szkolenia i zlecenia.


 

Zamówienia

Sklep internetowy FAXON:

Przejście do strony sklepu

po przejściu na stronę sklepu internetowego FAXON: www.sklep.faxon.opole.pl  należy dokonać zamówienia (konieczne jest posiadanie konta klienta naszego sklepu). Po wpłynięciu pieniędzy na konto bankowe, następuje realizacja.

W przypadku zapytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: faxon@faxon.pl


Jeśli oczekiwanej pozycji nie ma jeszcze w naszym sklepie internetowym:

Przesłanie specyfikacji do firmy FAXON
prosimy, aby wysłać specyfikację zamówienia na adres mailowy:faxon@faxon.pl
W przypadku aktualizacji proszę podać nazwę posiadanego programu i numer licencji.
Jeśli ma być wystawiona faktura, to prosimy o podanie NIP i pełnej nazwy wraz z adresem siedziby.
Proszę podać adres dostawy, jeśli zamawiany jest program (nie aktualizacja).
 

Wpłata kwoty zamówienia

Na jedno z podanych poniżej konta bankowych należy wpłacić kwotę wynikającą z zamówienia:

ING Bank Oddz.Opole, 45-019, ul. Zwierzyniecka 2
Rachunek nr: 24 1050 1994 1000 0005 0045 6009

Bank Pekao S.A. I Oddz.Opole, ul.Osmańczyka 15
Rachunek nr: 46 1240 11996 1111 0000 2651 6556

  
Realizacja

Na podany w punkcie 1 adres wysyłamy stosowne materiały i dokument sprzedaży.
W przypadku aktualizacji: na adres mailowy podajemy stosowne dane niezbędne do korzystania z uaktualnień.

 Regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz zakupów internetowych naszego serwisu

 

 

 

45-309 Opole ul.Ozimska 153  .   www.faxon.opole.pl.   faxon@faxon.opole.pl  .  tel./fax (77)455-20-88, 455-20-89,605-206-707