Rejestracja | Ewidencja medyczna
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum

Data 29.07.2020 | Wersja 2020.7.0.22 | Baza 237

• Firmy ryczałtowe Obsługa progów ryczałtowych

Dla firm obsługiwanych wg mechanizmów ryczałtowych wprowadzono możliwość określenia dostępnego progu kwoty do wykorzystania.

Przypadek ten powoduje kontrolę przez program Rejestracja kwoty już wykorzystanej (w opcji Ewidencja) oraz zarezerwowanej na czas przyszły (w opcji Harmonogram).

W opcji Katalog -> Firmy -> opcja Dopisz lub Zmień wprowadzono dodatkowy parametr dla ryczałtów.


Panel okna danych firmy

Kwotę limitu wprowadza się wprost w tabeli (nie ma dodatkowego okna edycyjnego).

Limit obowiązuje w podanym okresie - o ile zmiana jest miesięczna, to sytuacja taka wymaga odpowiedniego ustawienia okresów ryczałtowych.

Ze względu na progi podatkowe wprowadzono zmiany w edycji Harmonogramu.Edycja pozycji harmonogramu

Warunkiem koniecznym wypełniania Pozycji cennika jest wskazanie w polu Firma kontrahenta, który ma włączoną obsługę ryczałtową oraz określony próg ryczałtu. W pozostałych przypadkach stosowanie tej możliwości jest opcjonalne.


Opcje prawego przycisku myszy

Po kliknięciu prawego przycisku myszy, w dostępnych opcjach wprowadzono nową pozycję: Pozycje cennika w harmonogramie .

Nowa opcja obejmuje aktualnie wyświetlany miesiąc - a ten wynika z wybranej daty, dla której wyświetlany jest aktualnie harmonogram.

Pozycje cennika w harmonogramie powoduje wyświetlenie listy wszystkich pozycji cennikowych dla wszystkich firm ryczałtowych, ale z możliwością przejścia do edycji wprost z wybranej pozycji oraz z możliwością dowolnego filtrowania listy.

W prawym dolnym rogu okna, przy skrajnej prawej kolumnie wyświetlane jest podsumowanie listy.

Lista wyświetla kolejno:
- datę terminu,
- godzinę terminu,
- nazwisko i imię lekarza do którego umówiono wizytę,
- naziwsko i imię pacjenta,
- ID pacjenta (identyfikator w kartotece pacjenta),
- nazwę firmy ryczałtowej w ramach, której umówiono wizytę,
- ID firmy tj. identyfikator firmy z katalogu,
- nazwa pozycji cennika,
- cena wybranej pozycji cennika.


faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458