Salomon  Program Kadrowo Płacowy
     
e-Sklep
Opcje
Archiwum

 Data 23.06.2022  |  Wersja 2022.6.0.18  |  Baza 149 

• Zmiany podatkowe 2022 | Dostosowanie do zmian przepisów podatkowych, które będą obowiązywały od lipca 2022

Momentem stosowania nowych przepisów jest dzień wypłaty.

Jeśli wypłata za czerwiec odbywa się w lipcu, to data programu powinna być ustawiona na czerwcową, a nowe parametry obliczeń powinny być wprowadzone, jako obowiązujące od 1 czerwca.

Dostosowując program należy:

  • Wprowadzić nowe parametry obliczeń. Opcja: Parametry programu, zakładka Obliczenia, opcja: Nowe parametry.

  • Wprowadzić w polu Stawka 1 aktualną wartość podatku: 12%

  • Wyłączyć znacznik Ulga klasy średniej. Nie ma potrzeby zmian w umowach pracowniczych, a dla przypadków, w których stosowano ulgę klasy średniej wręcz nie należy jej wyłączać po to, żeby w razie przeliczania list płac z okresów, w których obowiązywała obliczenia zachowały spójność i były adekwatne do obowiązujących wówczas przepisów.

  • Wprowadzić Kwotę wolną od podatku/ROK. Obecnie to 3600zł.

Lista płac | poprawność obliczeń zapewnia najnowsza wersja programu tj. min. 2022.6.0.18.Data 03.01.2022 | Wersja 2022.1.0.3 | Baza 143

• Zmiany podatkowe 2022 | Dostosowano program do nowych przepisów podatkowych

W związku z nowymi regulacjami podatkowymi wprowadzono zmiany dostosowujące.

W parametrach programu dopisane zostaną automatycznie nowo obowiązujące parametry. Wprowadzono znacznik Ulga klasy średniej, który decyduje o stosowaniu nowych przepisów już od grudnia 2021, jeśli wypłata dokonana została w styczniu 2022.

W kartotece pacjenta w ustawieniach umowy o pracę w zakładce Podatek wprowadzono znacznik Wyłącz stosowanie ulgi klasy średniej. Jego aktywność spowoduje wymuszenie wyliczeń bez stosowania tej ulgi.

Lista płac | W oknie podglądu listy wprowadzono w zakładce Podatek dochodowy nową kolumnę Ulga kl.śr..

W trakcie wyliczeń wprowadzono nowy panel prezentujący dokonywane obliczenia. Zawartość tego panelu zapisywana jest w plikach - jeden dla przeliczania - w folderze LOG, podrzędnym do położenia pliku salomon.exe (zwykle jest to c:\faxon\salomon\log)

Parametry | W oknie Parametry programu, w zakładce Obliczenia aktualne wartości dopisują się automatycznie.

Uwaga! Tylko włączenie znacznika Ulga klasy średniej decyduje o stosowaniu nowych przepisów.

Właściwe sterowanie stosowaniem tej ulgi dla pracownika prowadzone może być wyłącznie z poziomu edycji umowy w kartotece pracowników.


Sterowanie ulgą klasy średniej dla pracownika:
opcja Kartoteka pracowników ➟ Edycja ➟ zakładka Umowy ➟ zakładka Podatek:


faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP 7542589458