SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Aktualizacje - 2009

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja programu (bazy) Opis
2009.11.13 2009.11.2
(43)
Wizyty- wydruk recept
Zmieniono formularz recepty tak, aby ilość drukowana była również słownie.
 


 

Katalog leków
Wprowadzono optymalizację szybkości i jakości działania okna lekospisu.

Po otwarciu okna lekospisu, zaleca się wprowadzenie początkowych liter szukanego tekstu.
Sterowanie samo przejdzie do pola "Wyszukiwanie (początkowe litery nazwy)". Wprowadzanie kolejnych liter powoduje natychmiastowe filtrowanie listy. Pozostając w polu wyszukiwania można nacisnąć klawisze strzałek lub PgUp, PgDn, aby sterowanie samoczynnie przeszło do listy.

Czasem jest tak, że w bazie znajduje się lek, którego nazwa nie zaczyna się od zapamiętanego fragmentu, np. "POPULUS TREMULA"; wpisanie słowa TREMULA w polu wyszukiwania nie doprowadzi do odszukania leku.
Do zaawansowanego wyszukiwania, ale przez to bardziej czasochłonnego, służy sąsiednie pole "Filtr (dowolny fragment nazwy)". Wpisane w tym polu znaki nie powodują natychmiastowego filtrowania listy - konieczne jest naciśnięcie klawisza Enter lub kliknięcie w sąsiedni przycisk "Zastosuj filtr".

Obydwa sposoby wyszukiwania leku nie działają niezależnie - tzn. jednocześnie działa albo jeden rodzaj, albo drugi.

Jeśli filtrowanie obejmuje znaczącą ilość pozycji lekospisu, to domyślnie w oknie wyświetla się 100 pierwszych pozycji spełniających kryteria wyszukiwania. Liczbę tą można zmienić klikając w obrazek znajdujący się w lewej części żółtego pola wyszukiwania.


Lekospis w wersji uproszczonej (ok. 20 000 pozycji) znajduje się tutaj:  Program narzędziowy dla SOGaL
Program wprowadzający bazę lekospisu jest odpłatny - koszt, to 99 zł (z wliczonym podatkiem VAT).
Pełna baza lekospisu (ok. 150 000 pozycji) ciągle jest w opracowaniu - po zakończeniu prac stosowna informacja zostanie podana na niniejszej stronie.
 

2009.10.27

2009.10.5
(42)

Karta informacyjna z wizyty
Zmiana formularza wydruku karty informacyjnej tak, aby dla rozpoznania przeznaczyć 2 linie.
Obecnie wydruk karty informacyjnej zawiera również rozpoznanie dodatkowe.
Okno główne programu
Aktualizacja ikon okna głównego.
2009.10.12 2009.10.4
(42)
Kartoteka pacjentów
Zmieniono wygląd okna edycyjnego kartoteki.
Poprawiono obsługę edycji pól: Zawód, Grupa krwi, Kod gminy. Pozostawienie tych pól niewypełnionych i próba przejścia dalej np. po naciśnięciu klawisza Enter powoduje automatyczne wypełnienie pól wartościami "nieokreślenia" bez wywoływania stosownych słowników wspomagających (jak to miało miejsce dotychczas).


 

Normy laboratoryjne
Katalog norm laboratoryjnych został przyłączony do głównego okna katalogów, w którym obecnie znajdują się wszystkie listy związane z lekami (Lekospis, lista leków stale zażywanych, lista recept itp.). Dzięki tej modyfikacji sposób działania okna i jego wygląd został dostosowany do standardów programu.
Przebudowano również okno edycyjne norm laboratoryjnych:

Uzupełniono wszystkie brakujące pola edycyjne tj. podział na normy dla mężczyzn, kobiet i dzieci; w zapisie wg ISO i przed obowiązywaniem tych norm. Tam, gdzie taki podział nie jest konieczny zakresy norm wprowadzać należy do pierwszej grupy tj. "Mężczyźni".
 

Alarm
Poprawiono sposób działania opcji alarm oraz wygląd okna wyświetlającego informację:


 

2009.10.09

2009.10.3
(42)

Raport statystyczny
Gruntowna przebudowa okna i jakości działania raportu. Okno podzielone zostało na dwie części: parametrów i wyników raportu.
Zakładka Wynik raportu dostępna jest po uruchomieniu zapytania opcją Wykonaj.
Poprawiono również działanie wydruków oraz przeglądu listy pacjentów, którzy spełniają warunki raportu

 

2009.09.29 2009.10.0
(42)
Harmonogram, kontrola zbiorów, zestawienie badań
Poprawiono wyświetlanie okien dialogowych i przywrócono opisy pól.

2009.09.28

2009.9.1
(42)

Dane osobowe pacjenta
Dzięki Panu doktorowi RYSZKOWSKIEMU z Wrocławia udało się zlokalizować, a następnie usunąć dosyć nietypowy błąd pojawiający się w chwili zapisu danych nowych pacjentów do kartoteki. Ze względu na doskonałą współpracę z Panem doktorem desygnujemy bezpłatną subskrypcję na aktualizacje do końca roku  :)
2009.09.11 2009.9.1
(42)
Wizyty - Schemat
Dodano nowe schematy wyświetlania okna wizyt:
Windows 7 - stylistyka systemu Win7,
Ciemny pokój - odcienie nie rażące, schemat przydatny przy pracy w słabym oświetleniu,
Ostry - podobny do schematu Mglisto, jednak z wyraźnym zaznaczeniem elementów sterujących okna.
Mglisto - stonowane elementy graficzne.


Windows 7


Ciemny pokój


Ostry


Mglisto

Parametry systemu
Przywrócono możliwość zmiany niektórych parametrów, do których dostęp był niemożliwy mimo posiadanych uprawnień do ich zmiany.


2009.08.31


2009.9.0
(42)

Wizyty
W prawej części okna wizyt (ilustracja poniżej) umieszczono podręczny harmonogram wizyt.
Przycisk znajdujący się po prawej stronie panelu daty i bieżącego czasu ukrywa lub wyświetla ten panel.
Z poziomu listy harmonogramu działają skróty klawiaturowe: INSERT dopisanie, ENTER korekta DELETE usunięcie.

Całkowite wyłączenie harmonogramu dostępne jest w zakładce "Ustawienia".
Pełny dostęp do harmonogramu tj. jego wydruk lub wprowadzanie danych dla innych gabinetów możliwy jest jedynie w pełnej wersji
harmonogramu (zakładka "Główne opcje wizyt" -> grupa opcji "Katalog" -> opcja "Harmonogram".

2009.08.07 2009.8.0
(42)
Wizyty - Recepta - Parametry
Możliwość wyłączenia drukowania napisu "PESEL" na recepcie, gdyż nowe recepty mają już na formularzu ten tekst.
2009.06.23 2009.6.0
(41)
Wizyty - Wydruki
Zmiany na formularzu SKIEROWANIE DO LABORATORIUM. Dodana data urodzenia.
Parametry systemu - Ustawienia - Kontrola poprawności hasła użytkownika
Możliwość włączenia kontroli jakości hasła (conajmniej 8 znaków oraz obecność liter i cyfr w haśle celem zwiększenia bezpieczeństwa danych).
2009.05.19 2009.5.1
(40)
Wizyty - Wydruki
Przyspieszone zapisywanie wydruków do bazy danych.


2009.05.08


2009.5.0
(39)

Wizyty
Kolejna, znacząca modyfikacja programu SOGaL jest już ukończona

Najistotniejsze zmiany oznaczono na poniższej ilustracji, czyli:
- wprowadzono panele edycyjne: panel ogólny, panel stomatologa i panel okulisty,
- górne menu okna wizyt otrzymało nowe zakładki służące edycji obrazowania szczęki oraz ustawienia okna wizyt,
- w lewym dolnym narożniku okna wprowadzono przyciski, których działanie dotychczas dostępne było wyłącznie z klawiatury,
- wprowadzono suwaki, dzięki którym możliwe jest schowanie całej sekcji okna (z łatwym jej późniejszym przywróceniem)
lub określenie rozmiaru sekcji, którą dany suwak steruje.
 

Widok panelu ogólnego z zaznaczonymi nowościami w programie:

Widok panelu okulisty:

Widok panelu stomatologa z opcjami edycji obrazowania szczęki:

Widok panelu stomatologa podczas edycji stanu szczęki:
Obszar zęba podzielony jest na 5 obszarów: powierzchnie boczne oraz środkowa (w widoku na ząb z góry).
Obszar pomiędzy częścią środkową, a powierzchniami wykorzystywany jest tylko dla oznaczenia zębów mlecznych (inne stany
nie są możliwe do określenia).

Widok panelu stomatologa podczas przeglądania (nie w trybie edycji):

Dodatkowe opcje edycji szczęki:

Ustawienia okna  wizyt:

W powyższej zakładce możliwe jest wyłączenie widoczności przycisków do obsługi recept oraz edycji wizyt.
W sekcji "Panele" wyłączyć można widoczność poszczególnych paneli.
Powyższe ustawienia pamiętane są: DLA ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA NA DANYM STANOWISKU; co oznacza,
że przy pracy w sieci ten sam użytkownik może mieć zastosowane różne ustawienia, w każdym z gabinetów.
Zmiany nie są przenoszone automatycznie.

2009.04.16 2009.4.2
(38)
Wizyty - Zdjęcia (obsługa skanowania)
Usunięto krytyczny błąd obsługi skanowania.
Błąd ujawniał się przy skanowaniu dokumentów dla kolejnego pacjenta tj. funkcja działała poprawnie tylko dla pierwszego,
wybranego od momentu wejścia do programu pacjenta.
Przy okazji prac nad usuwaniem tego błędu poprawiono funkcjonalność edycji opisu do zdjęcia (edycja rozpoczyna się od razu
w polu treść, a nie jak dotychczas w polu daty).

Podziękowania dla doktora Jarosława Mijasa za skuteczną współpracę z naszą firmą, wiele uwag i krytycznych obserwacji
pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszego flagowego programu :) Niniejszym przedłużamy Panu doktorowi okres
subskrypcji o kolejne 3 miesiące.


2009.04.06


2009.4.1
(38)

Dane osobowe pacjenta
Dodane pole NOTATKA o długości 50 znaków. Może ono służyć dowolnym celom jednak, gdy w systemie zainstalowany jest program REJESTRACJA, to zawartość tego pola drukowana jest na załącznikach do faktur zbiorczych w opisie pacjenta.

2009.03.23

2009.3.1
(37)
Ekran główny
  Zmieniony został ekran główny programu.
Usunięto "Dymki" pokazujące klawisze skrótu do opcji.
Klawisze te opisane zostały pod nazwą opcji okna głównego.
Zmienione zostały ikony opcji głównych. Obecnie zastosowano bezstratne pliki w formacie PNG, dzięki czemu jakość wyświetlanych ikon diametralnie wzrosła.
Ogólnie - wszystkie obrazy stosowane w oknie głównym zostały (utworzone w) lub przeniesione do formatu PNG.
Cennik
Cennik (zawsze dostępny był dla gabinetu), ale obecnie cennik wywołany z okna głównego ma opcję przełączenia gabinetu.
Dotychczas cennik danego gabinetu mógł przeglądać tylko ten użytkownik, który oprócz uprawnień miał również domyślny symbol gabinetu ustawiony na taki, jak edytowany cennik.
Nikt nie mógł zarządzać wszystkimi cennikami jednocześnie. Od teraz jest to możliwe.
Symbol gabinetu, dla którego udostępniony jest cennik widać nad listą w oknie cennika.
Katalog -> Kartoteka pacjentów - archiwum
Powróciła opcja przywracania pacjenta do kartoteki głównej.
Usuwanie pacjenta jest (i zawsze było) dwustopniowe.
Usunięcie z kartoteki powoduje przeniesienie danych pacjenta do archiwum, skąd obecnie możliwe jest cofnięcie tej operacji wraz ze wszystkimi danymi z wizyt i innych rejestrów towarzyszących (zabiegi, zalecenia, recepty itp.).
Dopiero usunięcie pacjenta z poziomu archiwum powoduje bezpowrotną utratę danych tego pacjenta.
Wizyty

   

W oknie wizyt, na górnym panelu okna dodana została nowa opcja: "Wybór gabinetu" (ilustracja powyżej).
Ponieważ podział na gabinety dotyczy zapisów z wizyt, przy wspólnej kartotece pacjentów dla wszystkich gabinetów, to przeglądanie danych wprowadzonych we wszystkich gabinetach, oprócz uprawnień, wymagało wychodzenia z okna wizyt, przełączenia gabinetu i powrotu do wizyt.

Nowa opcja znacznie przyspiesza tą funkcjonalność - zmiana gabinetu, wymaga obecnie tylko dwóch kliknięć.
Opcja ta wprowadza również nową możliwość tj. po wybraniu pierwszej pozycji listy "DANE WSZYSTKICH GABINETÓW" poszerzony zostaje panel dat wizyt tak, aby obok daty wyświetlany był również symbol gabinetu, w którym wizytę zarejestrowano.

O ile w pierwszym przypadku tj. jeśli w opcji "Wybór gabinetu" wskazano jeden gabinet - wprowadzenie nowej wizyty rejestrowane jest zgodnie z tym wyborem, czyli do danych gabinetu takiego, jak w filtrze "Wybór gabinetu", to po skorzystaniu z opcji "DANE WSZYSTKICH GABINETÓW", wprowadzenie nowej wizyty zawsze rejestrowane jest do gabinetu domyślnego dla danego użytkownika.
Gabinet domyślny ustawiany jest w opcji: Parametry programu -> Użytkownicy.
Definicje gabinetów wykonuje się w opcji Parametry programu -> Gabinety. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO ZMIENIAĆ SYMBOLU GABINETU JUŻ ISTNIEJĄCEGO !!!! PONIEWAŻ DANE ZOSTANĄ UTRACONE BEZPOWROTNIE.

Na większości okien, których dotyczy filtrowanie dla gabinetu wprowadzono opis aktualnie ustawionego symbolu gabinetu (okno nowej wizyty,
wybór rodzaju dokumentu do wydruku, archiwum dokumentów itd.).

Ustawienie okna wizyt: Wybór gabinetu->DANE WSZYSTKICH GABINETÓW powiązane jest z ustawieniem podświetlenia w panelu dat wizyt tj.
wszystkie rejestry towarzyszące (zabiegi, zalecenia, archiwum dokumentów itp.) udostępniane są dla takiego gabinetu, w jakim wprowadzono wizytę (lub jaki wyświetlany jest w panelu dat wizyt).

Wizyty - rozpoznanie
Rozszerzono pole rozpoznanie i rozpoznanie dodatkowe z 67 do 200 znaków.
Gabinety
Rozszerzono pole nazwy gabinetu z 30 do 100 znaków.
Wizyty

Wprowadzono archiwizowanie zdjęć i możliwość skanowania dokumentów.

Po otwarciu pliku graficznego z dysku lub po zakończeniu skanowania górna listwa opcji zmienia się; udostępniając możliwość zapisu do bazy (ilustracja poniżej). Jeśli wybrana zostanie opcja Porzuć obraz, to tryb edycji jest zamykany i następuje powrót do trybu przeglądania, jak na ilustracji powyżej.

W zakładce ustawienia istnieje możliwość zmiany sposobu traktowania obrazu po jego wczytaniu. Domyślnie jest on skalowany tak, aby widoczny był w całości w obszarze edycji obrazu. Wyłączenie Dopasowania obrazu do okna powoduje skalowanie każdego nowo wczytywanego obrazu do proporcji 1:1 tj. rozmiar rzeczywisty: zoom 100%.

Aby ułatwić zmianę rozmiarów obrazu (zwiększyć szybkość przeglądania) wprowadzono możliwość  sterowania jakością obrazu poprzez jego kompresowanie. Dla większości zastosowań jakość na poziomie 80% jest zupełnie wystarczająca, natomiast powoduje znaczące zmniejszenie rozmiarów pliku. Pamiętać należy, że zapis obrazu do bazy następuje zgodnie z dokonanym tu ustawieniem i jest to proces nieodwracalny tj. nie ma już możliwości powrotu do wyższej jakości po zapisaniu obrazu do bazy. Do momentu zapisu każda zmiana może być anulowana.

UWAGA! Nie ma możliwości zmiany obrazu po zapisaniu do bazy!
Mimo, że opcje Lustro, Wyostrz itp. są dostępne zawsze, to jeśli zostaną stosowane są na obrazie pochodzącym już z bazy i tak nie będzie można owych zmian zapisać w miejsce poprzedniej wersji pliku. Chodzi o niezmienność archiwum w czasie. Jeśli jednak istnieje konieczność ponownego zapisu obrazu, to można wybrać opcję Zapisz do pliku, a następnie Otwórz i zapisać do bazy pod nową pozycją.
Podobnie rzecz ma się z datą, gabinetem, osobą tworzącą zapis - danych tych nie da się zmienić po zapisaniu do bazy.
Jedyną możliwą zmianą na zapisanych obrazach w bazie jest opis. Dla nowych zdjęć tj. tuż po otwarciu z pliku lub zeskanowaniu opis i data edytowane są po wybraniu opcji Zapisz do bazy.

Cechą charakterystyczną okna Zdjęcia, skanowane dokumenty jest fakt jego niemodalności. Co oznacza, że jego wywołanie nie blokuje dostępu do okna wizyt, które może być obsługiwane w pełnym zakresie. Z pracy z dwoma oknami jednocześnie szczególnie zadowoleniu będą ci użytkownicy, którzy posiadają dwa monitory lub ekrany o dużej rozdzielczości, ponieważ przeglądanie i edycja archiwum graficznego jest współbieżna z wizytami - okna nie blokują się wzajemnie.

Obraz może być wczytany z pliku dyskowego w jednym z formatów: JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF, PNG.
Szczególnie atrakcyjny wydaje się ten ostatni format, ponieważ jest on bezstratny i obsługuje kanał alpha (przezroczystość).

Każdy zeskanowany obraz może być zapisany na dysk niezależnie od dalszych działań w związku z programem SOGaL.

Podczas pracy z plikiem możliwe są następujące operacje:
- przekształcenie obrazu w odcienie szarości,
- negatyw,
- odbicie lustrzane,
- obrót o 180 stopni,
- wygładzanie, podobnie jak algorytm Gaussa,
- wyostrzanie,
- usuwanie szumów (drobnych plam).

Oznaczenie wersji programu
Zmieniono sposób oznaczania wersji programu

obecny sposób: CCYY-MM-MV-XXXX,

dotychczasowy: CCYY-MM-VV-BBBB,            gdzie:

           CCYY - rok wydania wersji programu
           MM - miesiąc wydania wersji programu
           VV - kolejna wersja programu od pierwszego wydania dla windows
           BBBB - nr build'u, czyli kolejna kompilacja końcowa programu
           MV - kolejna wersja w danym miesiącu (w każdym miesiącu zerowana)
           XXXX - bez znaczenia - zawsze = 0
 

2009.01.12 2009.1.17.138 (36) Normy laboratoryjne, Zalecenia, Cenik, Zabiegi, Alarm
Uruchomienie jednej z opcji wymienionych powyżej powodowało błąd dostępu do pamięci.
2009.01.09 2009.1.17.136 (36) Wizyty
Przy w prowadzaniu nowej wizyty, w oknie kreatora wprowadzony został podgląd treści z dotychczas wprowadzonych wizyt.
Obszar okna podzielony został na dwie części. W górnej znajduje się podgląd treści poprzednich wizyt, w dolnej części miejsce wprowadzania zapisu bieżącej wizyty.
Dane z części górnej mogą być kopiowane do pola edycyjnego w części dolnej metodą "przeciągnij i upuść" (drag&drop) - w tym celu należy zaznaczyć myszką żądany fragment tekstu i "przenieść" go do części dolnej.
Wielkość okna kreatora oraz jego położenie na ekranie są obecnie zapamiętywane.
Wielkość obszaru na podgląd i edycję może być regulowana przy pomocy poziomego suwaka rozdzielającego obydwie części.
Jedno kliknięcie w suwak chowa obszar podglądu poprzednich wizyt (ponowne kliknięcie ten obszar otwiera).
W prawym, górnym narożniku okna wyświetlana jest data wizyty, której treść jest w obszarze podglądu.

Prosimy o uwagi i sugestie dotyczące funkcjonalności wprowadzonej opcji.

Archiwum pacjentów
Po wejściu w opcję Wizyty z poziomu Archiwum pacjentów pojawiał się błąd, jeżeli pacjent ten nie miał zarejestrowanej żadnej wizyty.


Lista zmian w roku 2008

Lista zmian w roku 2007

Bieżąca lista zmian

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY-MM-MV, gdzie:

           CCYY - rok wydania wersji programu
           MM - miesiąc wydania wersji programu
           MV - kolejna wersja w danym miesiącu (w każdym miesiącu od 1)
 

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.