SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Aktualizacje - 2007

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 


Z przyjemnością informujemy użytkowników naszego programu, że 20 grudnia 2007 zmienione zostało środowisko programistyczne, w jakim tworzony jest program.
Zastosowany został CodeGear Builder C++ 2007 w miejsce Borland Builder C++6.
Powyższa informacja nie jest wprost istotna dla użytkownika, ale przedstawiamy ją ponieważ nowe środowisko otwiera nowe możliwości dla rozwoju programu.

Polecamy częste zaglądanie do naszego serwisu - do zakończenia prac modernizacyjnych aktualizacje są NIEODPŁATNE

 

Data Wersja programu (bazy) Opcja, moduł, którego dotyczy zmiana Status Opis

 

2007.12.31 2008.1.5.20 (025) Baza modyfikacja Przeniesienie ustawień z bazy konfiguracyjnej do głównej - dzięki temu m.in. kopia będzie zawierała również ustawienia indywidualne użytkownika, które to ustawienia będą przywracane z chwilą odtworzenia z kopii.
2007.12.28 2008.1.5.18 (023) Baza modyfikacja Ze względu na możliwe komplikacje przy aktualizacji starszych wersji programu SOGAL (praca z Firebird 1.5) dokonano zmian w module aktualizującym strukturę bazy danych.
2007.12.28 2008.1.5.17 (022) Ustawienia wyglądu modyfikacja Kompletna przebudowa okna. Na obecnym etapie parametry wyglądu obsługują kartotekę pacjentów. Docelowo możliwe będzie sterowanie wyglądem wszystkich okien z listami danych oraz wszystkich okien edycyjnych programu.
2007.12.24 2008.1.5.14 (021) Przenoszenie do archiwum błąd Podczas przenoszenia danych pacjenta do archiwum nie były kopiowane dane o zatrudnieniu (sic!)
Wydruk dokumentów modyfikacja Opcja wydruku dokumentów została kompletnie przebudowana. Dotychczas po wybraniu typu dokumentu (skierowanie, zaświadczenie, inny dokument) udostępniane było okno zawierające listę definicji dokumentów wybranego typu.
Obecnie wszystkie okna wyboru skumulowane zostały w jedno. Aby nie zaburzać przyzwyczajeń dotychczasowych użytkowników zdecydowano, aby nie przebudowywać menu wyboru typu dokumentu. I tak, nadal w menu Wydruk widoczny jest stary podział, jednak teraz wywoływane jest to samo okno, przełączone na wskazany typ dokumentu. Bez wychodzenia z tego okna można przełączyć się na kolejny typ dokumentu.
Ponadto pod listą wyboru dokumentu umieszczono pięciopozycyjną listę szybkiego wyboru. Lista ta zawiera ostatnio wybrane dokumenty i umożliwia bezpośrednie, ponowne ich wybranie (bez przeszukiwania list wyboru).
Pozycja na ekranie okna wyboru dokumentu jest zapamiętywana i odtwarzana przy ponownym wywołaniu.
Katalog - Archiwum pacjentów modyfikacja Nie działała edycja danych osobowych archiwum pacjentów.
2007.12.23 2008.1.5.11 (021) Kartoteka pacjentów modyfikacja Zmiana okna podglądu danych pacjenta po naciśnięciu klawisza Enter na liście pacjentów.
Kartoteka pacjentów błąd System uprawnień blokował wybór pacjenta do wydruku (Enter lub podwójny klik na liście pacjentów). Błąd poprawiono.
Kartoteka pacjentów modyfikacja Zmiana wyglądu okna edycyjnego danych pacjenta.
Nowe pole: e-mail.
Okno głównego menu modyfikacja Pozycja okna głównego przestaje być centrowana na ekranie. Program zapamiętuje ostatnie położenie okna i ustawia je w tej samej pozycji po ponownym uruchomieniu.
2007.12.21 2008.1.5.9 (020) - modyfikacja Zmiany głównie kosmetyczne, ale też funkcjonalne i optymalizacyjne np. przebudowana opcja parametrów systemu, kopiowania danych. 
UWAGA: ZMIANA FORMATU DATY!!!
od tej wersji programu data zapisywana jest w formacie DD.MM.CCYY zamiast CCYY-MM-DD
gdzie:
DD-dzień, MM-miesiąc, CCYY-rok.
Kopia danych modyfikacja Dotychczas kopiowane były wszystkie dane za wyjątkiem archiwum dokumentów i konfiguracji użytkowników.
Obecnie włączono również ten zakres danych. ALE UWAGA: przy odtwarzaniu bazy danych nie jest uwzględniana część konfiguracyjna użytkowników - przyjęto założenie, że skoro kopia danych uruchamiana jest z poziomu programu (po zalogowaniu użytkownika), to nie należy przywracać danych, które mogą zawierać np. stare identyfikatory i/lub hasła.
2007.12.14 2007.12.4.0 (020)  Wydruk dokumentów błąd Poprawiono błąd w nazwie dokumentu "Skierowanie do labolatorium". Opcja Kontrola bazy danych poprawia również wszystkie błędne nazwy w bazie danych.
Wizyty zmiana Zmiany wizualne i funkcjonalne w oknie Wizyt.
Wydruk dokumentów modyfikacja Zmieniony sposób działania dokumentów w programie przez zastosowanie edytora raportów. Zmieniona z angielskiej na polską wersja edytora raportów.
2007.11.28 2007.12.0.0 (019) Wizyta - Badania modyfikacja Przebudowane okno edycji badań podczas wizyty. Podgląd treści badania dostępny jest wprost na oknie wyboru badania. Opcje dostępne wyłącznie przez klawiaturę dołączono również do przycisków graficznych na oknie dialogowym.
Parametry programu błąd Usunięty błąd podczas zapisu nagłówka dokumentów
Wizyta - Recepta modyfikacja Przełączenie wydruku recepty na domyślną drukarkę systemu Windows. Kłopot objawiał się w systemach wyposażonych w więcej drukarek.

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V.RR, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu
RR - kolejna kompilacja programu

Zapis 2008.01.3.62 oznacza, że prace nad tą wersją zakończono w styczniu 2008 (lub planowane jest wydanie programu na styczeń 2008), ponadto oznaczając program wersją nr 3, po wykonaniu 62 pełnych kompilacji