SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Aktualizacje - 2011

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 

modyfikacja lub nowość     optymalizacja     błąd KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl
Data Wersja
(baza)
Opis
2011.11.03 2011.10.0
(61)
Kreator wizyt, edycja karty informacyjnej

Podczas wprowadzania tekstu w kreatorze wizyty (wywiad/badanie przedmiotowe itd.) dochodziło do zmiany formatowania tekstu po wpisaniu niektórych polskich znaków diakrytycznych - w szczególności literki ń.

Wprowadzono zmiany, które eliminują opisany błąd.
 

2011.07.29 2011.7.1
(61)
Katalog ICD-10
Poprawiono błąd dodawania/edycji choroby.
Wydruk - Zaświadczenia - Medycyna pracy - Zaświadczenie (dla kierowcy)

Dodany wydruk zaświadczenia dla kierowcy w drukach dla medycyny pracy.

2011.07.01 2011.7.0
(61)
Sprzedaż, Wizyty, Recepty

Wprowadzono zmiany usprawniające obsługę sprzedaży.

Zmieniono wygląd kreatora wizyt.

Dodano możliwość wyboru rodzaju uprawnień pacjenta.

 

2011.04.01 2011.3.4
(60)
Wydruk - lista kart informacyjnych pacjenta

Wprowadzono zmiany w opcji wydruków tak, aby możliwe było wydrukowanie kart pacjenta.

Z menu głównego programu należy wybrać opcję Wydruki, raporty, następnie opcję Raport wizyt (karty informacyjne).

Wydruk kart dla wskazanego pacjenta można uzyskać po przestawieniu rodzaju wydruku na pozycję Karty informacyjne z wizyt dla pacjenta oraz po wybraniu pacjenta z kartoteki (przycisk Wybór pacjenta).

 
2011.03.30 2011.3.3
(61)
Sprzedaż

Wprowadzono podział form płatności na gotówkowe i płatne kartą.
Zgodnie z poniższą ilustracją - podjęcie decyzji o wybranej formie płatności następuje poprzez kliknięcie w żądany przycisk zapisu.

W przypadku zapisu z formą płatności, jako karta (płatnicza/kredytowa) kwota w polu wpłata jest ignorowana przez program.

 

2010.03.11 2011.3.2
(61)
Obsługa drukarek fiskalnych przez port USB
Wprowadzono zmiany w parametrach programu w zakładce dotyczącej konfigurowania programu do współpracy z drukarkami fiskalnymi.

Obecnie można ustawić dowolny port COM (dotychczas dostępne były tylko porty COM1 do COM4).

Wprowadzono również możliwość przywrócenia domyślnych ustawień parametrów komunikacji z drukarką fiskalną.

Dzięki opcji Wyszukaj urządzenie możliwe jest automatyczne ustawienie prawidłowej wartości portu.

UWAGA! Jeżeli urządzenie nie zostało wykryte przez program,
to nie znaczy, że współpraca z nim jest niemożliwa!

W takim przypadku należy samodzielnie wybrać port
(instrukcja identyfikacji portu znajduje się poniżej).

Dla tych urządzeń, które mają możliwość wyboru protokołu należy ustawić zgodność z Thermal.
Dla pozostałych urządzeń np. Innova DF, Emar, Andros itd. nie ma potrzeby określania
dodatkowych parametrów - jedynym warunkiem jest poprawne wskazanie portu.

Ponadto wprowadzono możliwość odświeżenia wartości daty/godziny przed wysłaniem do urządzenia.


 

Samodzielne określanie portu drukarki fiskalnej

Z menu głównego Windows należy wybrać opcję: Start -> Panel sterowania -> System

Następnie należy przełączyć na zakładkę Sprzęt i wybrać opcję Menedżer urządzeń (ilustracja poniżej).

W oknie Menedżera urządzeń należy rozwinąć grupę Porty (COM i LPT):

Jeżeli na liście portów nie ma podłączonego urządzenia, to trzeba sprawdzić poprawność łącza z komputerem i/lub zainstalować sterowniki dostarczane przez producenta drukarki fiskalnej.

Kliknięcie prawego przycisku myszy, po wcześniejszym zaznaczeniu urządzenia na liście, pozwala na wybranie opcji Właściwości - okno po wybraniu przedstawiono poniżej:

W kolejnym kroku należy przełączyć się na zakładkę Ustawienia portu i wybrać opcję Zaawansowane.

U dołu okna zaawansowane ustawienia dla: COMXX można odczytać (lub ustawić) żądany port COM.

Przedstawiona na ilustracji wartość COM18 nie jest wartością wzorcową!
W przypadku konkretnego komputera wartość tego ustawienia zapewne będzie inna.

Odczytana wartość w tym oknie musi być tożsama z ustawieniem portu w programie SOGaL.

 

2011.02.28 2011.3.0
(61)
Wizyty

Dołączono nowy panel do okna wizyt - Oftalmoskopia.

Poniższe okno przedstawia widok podczas edycji w tym panelu:
 

Widok panelu oftalmoskopii z zaznaczonymi wszystkimi sektorami.

 

2010.02.27 2011.2.2
(60)
Harmonogram
Poprawiono błąd wyświetlania oznaczenia wybranego gabinetu w oknie głównym harmonogramu.
 
2011.02.21 2011.2.1
(60)
Cennik/okno sprzedaży

Wprowadzono nowe stawki podatku VAT

 

2010.02.02 2010.2.0
(60)
Wizyty
Zmieniono okno edycyjne treści wizyty udostępniane podczas korekty.
 

   

Lista zmian w roku 2010

Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008

Lista zmian w roku 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY-MM-MV, gdzie:

           CCYY - rok wydania wersji programu
           MM - miesiąc wydania wersji programu
           MV - kolejna wersja w danym miesiącu (w każdym miesiącu od 1)
Numer wersji bazy - zwiększany o jeden tylko w przypadku aktualizowania struktury bazy na etapie projektowym.
 

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.