SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Archiwum aktualizacji - 2013

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 


INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.09.03 2013.9.0 075
 

 SKIEROWANIE DO LABORATORIUM

Dotychczas użytkownik drukując skierowanie do laboratorium mógł wybierać spośród 21 badań.
Po aktualizacji programu do wersji 2013.9.0 istnieje możliwość własnoręcznego dopisywania i grupowania badań laboratoryjnych, które pojawiają się w oknie służącym do wyboru badań jakie mają zostać wydrukowane na skierowaniu.

Zestawy zgrupowanych badań wybiera się z rozwijanej listy z prawej strony.

Grupy badań i same badania dopisuje się w KATALOGU uruchamianym z głównego okna programu.

Wygląd okna katalogu pokazującego jakie badania należą do wybranej grupy.

Sama edycja badań przynależących do grupy wygląda jak na rysunku poniżej.

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.07.12 2013.7.0 073


 WIZYTY - PRZENOSZENIE OPISU WIZYTY

Dodana opcja dla użytkownika o pełnych uprawnieniach.
Na liście wizyt dla danego pacjenta (lista z datami wizyt) pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja PRZENOSZENIA OPISU WIZYTY do innego pacjenta.
Opcja powstała jako reakcja na wniosek użytkowników, którzy czasem mylnie wprowadzają wizyty a kasowanie opisu i powtórne wprowadzanie jest czasochłonne.

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.04.11 2013.4.0 073
 

 Instalacja programu


Usunięto błąd programu instalacyjnego. Program informował o nieautoryzowanej aktualizacji.

 

 WYDRUKI, RAPORTY


Wprowadzono zmiany w wydruku kart informacyjnych:

Obecnie można określić sposób sortowania danych na wydruku.

Ponadto wprowadzono nowe dane i kolumny raportu wizyt: nr prawa wykonywania zawodu, nr wizyty, PESEL pacjenta.

Raport opatrzono stosownymi opisami w nagłówku, informującymi o zakresie wydruku, sposobie sortowania, dacie i godzinie wykonania raportu oraz informacja o osobie sporządzającej raport.

 

 PARAMETRY PROGRAMU - PARAMETRY SYSTEMU - edycja nagłówka


Wprowadzono możliwość uproszczonego formatowania tekstu nagłówka (stosowanego do wydruku dokumentów).

 

 

1. Czcionka pogrubiona (bold).
2. Czcionka pochyła (italic).
3. Czcionka podkreślona (underline).

4. Wyrównanie tekstu do lewej krawędzi obszaru nagłówka.
5. Wycentrowanie tekstu w obszarze przeznaczonym na nagłówek.
6. Wyrównanie tekstu do prawej krawędzi obszaru nagłówka.

7. Zastosowanie domyślnej czcionki i wielkości (Arial, 8pt) dla całego tekstu nagłówka.
8. Powiększenie czcionki o 1 punkt
9. Pomniejszenie czcionki o 1 punkt.

Opcje 1,2,3,8,9 mają zastosowanie do zaznaczonego tekstu lub całego nagłówka, jeżeli nic nie jest zaznaczone.

W obszarze edycji nagłówka dodano przycisk Zapis zmian, którego działanie jest identyczne z opcją Zapisz Zamknij w prawej części okna.
 

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.02.28 2013.2.0 073


 Parametry systemu - Ustawienia


Opcja:
Współpraca z programem REJESTRACJA

Włączenie tej opcji powoduje, że w WIZYTACH pojawia się przycisk umożliwiający podgląd wyników badań laboratoryjnych.

Opcja: Kontrola ICD10 w rozpoznaniu

Włączenie tej opcji powoduje, że program przypomina o korzystaniu z kartoteki ICD10 przy zapisywaniu rozpoznania.

Oprócz tego w pole, gdzie dotychczas wpisywało się tylko opis choroby, można od teraz napisać kod, a program odnajdzie ją w kartotece i zastąpi kod odszukaną nazwą.


 

 

 

 

INFORMACJE O AKTUALIZACJI LEGENDA
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA
BAZY
modyfikacja lub nowość optymalizacja błąd
2013.01.07 2013.1.0 070


 WYDRUK - Inne dokumenty


Na wydruku RUM dodana opcja Z100
 

 WYDRUK - Skierowanie


Na wydruku Skierowanie do laboratorium dodano pozycje: kwas moczowy, CRP, RF, wapń oraz fosfor.
 

 

             
Zmiany archiwalne w roku: 2012 2011 2010 2009 2008 2007

   

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY-MM-MV, gdzie:

           CCYY - rok wydania wersji programu
           MM - miesiąc wydania wersji programu
           MV - kolejna wersja w danym miesiącu (w każdym miesiącu od 1)
Numer wersji bazy - zwiększany o jeden tylko w przypadku aktualizowania struktury bazy na etapie projektowym.
 

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.