SOGaL  System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
Aktualizacje - 2012

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


 OPIS     INSTRUKCJA     Wersja demonstracyjna   
 Wróć do bieżącej listy aktualizacji 

modyfikacja lub nowość     optymalizacja     błąd KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl
Data Wersja
(baza)
Opis
2012.12.18 2012.12.2
(70)
Parametry programu - Użytkownicy - Edycja użytkownika

Dodane nowe dane do opisu użytkownika. Specjalności, tytuł oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Dane te pojawiają się na wydruku Karty informacyjnej.

2012.12.14 2012.12.1
(69)
Wizyty - Zdjęcia

Wprowadzono możliwość wydruku zdjęć zarejestrowanych w bazie SOGaL.

UWAGA: Aktualne dopasowanie (zoom) obrazu jest domyślnie stosowane na wydruku:


Okno powyżej: zastosowano powiększenie o wartości 41% i wybrano opcję wydruk (ilustracja poniżej).
Okno powyżej: zastosowano powiększenie o wartości 200% i wybrano opcję wydruk (ilustracja poniżej). Grafika rozłożona została na 2 kartki A4.


2012.12.12 2012.12.0
(69)
Parametry systemu - Ustawienia - Kontrola poprawności hasła użytkownika

Przy włączonej opcji program informuje o konieczności zmiany hasła dla każdego z użytkowników przy początku nowego miesiąca.
2012.10.31 2012.10.0

(68)
Kartoteka pacjentów

Poprawa opcji wyszukiwania pacjentów dodanej w wersji 2012.9.0.
2012.09.21 2012.9.1
(68)
Recepty

Uprzednio nie wpisanie daty, od której można zrealizować receptę powodowało wydruk daty aktualnej - poprawione (pojawia się puste miejsce).

Domyślnym formularzem recepty jest formularz [Wersja od 2012].

2012.09.13 2012.9.0

(68)
Kartoteka pacjentów

Wyszukiwanie pacjentów może być obecnie ograniczone do tych osób w kartotece, które w podanym okresie miały zarejestrowaną wizytę. Stosowanie nowej opcji lub wyłączenie dodatkowego filtrowania zapewnia przełącznik "Filtruj".


2012.08.31 2012.8.1
(68)
Program instalacyjny

Ze względu na możliwe trudności w instalacji programu w najnowszych wersjach Windows, przy określonej konfiguracji (np. pełna kontrola konta użytkownika, firewall itp.)  zmieniony został sposób rejestrowania programu w systemie. Obecnie nie jest już konieczne posiadanie rozszerzonych uprawnień. Zmiana dotyczy zarówno nowych licencji, jak też aktualizacji.
2012.08.09 2012.8.0
(68)
Wydruk - Inne dokumenty - USG - Badanie jamy brzusznej (prosty)

Powiększenie ilości drukowanych linii opisu.
Wydruk - Inne dokumenty - USG - Badanie tarczycy

Powiększenie ilości pamiętanego tekstu w opisie z 600 do 1000 znaków.
2012.07.02 2012.7.0
(68)
Wydruk - Inne dokumenty - USG - Badanie jamy brzusznej

Powiększenie ilości pamiętanego tekstu w polach opisowych z 500 do 1000 znaków.
2012.06.26 2012.6.3
(65)
Wizyty

Opcja zapisu rozpoznania rozszerzona o trzy dodatkowe choroby.

2012.03.30 2012.3.0
(64)

Wydruk - Skierowania - Do szpitala
Wydruk - Skierowania - Do poradni specjalistycznej
Wydruk - Skierowania - Do zakładu rehabilitacji
Wydruk - Skierowania - Do gabinetu zabiegowego
Wydruk - Inne dokumenty - Informacje dla lekarza kierującego / POZ
Dodano pięć nowych wydruków.

2012.01.27 2012.1.1
(64)
Recepty

Dostosowano program do nowego wzoru recept.

 

 

W przypadku braku wyboru wersji wydruku, wykonywany jest wg zasad obowiązujących sprzed zmian.

 

2012.01.11 2012.01.0
(62)
Sprzedaż - faktury VAT

Opcję sprzedaży rozszerzono o możliwość wystawiania faktur VAT. Dotychczas możliwy był wydruk paragonu w wersji fiskalnej (drukowanej na drukarce fiskalnej) oraz wersji standardowej (wydruk na drukarce komputerowej).

Obecnie okno kończące transakcję pozwala na przełączenie rodzaju dokumentu:

Możliwe jest również ustawienie dat: wystawienia i sprzedaży.

Pole nabywcy wypełniane jest w oparciu o zawartość kartoteki pacjentów.

W przypadku wystawiania faktury z poziomu okna wizyt, pole nabywcy jest już wypełnione.

Ponadto w zakładce rejestru dokumentów wprowadzono przełącznik okresu (Rok).

W zakładce ustawień okna sprzedaży wprowadzono miejscowość, która drukowana jest na dokumentach sprzedaży.


 

   

Lista zmian w roku 2011

Lista zmian w roku 2010

Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008

Lista zmian w roku 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY-MM-MV, gdzie:

           CCYY - rok wydania wersji programu
           MM - miesiąc wydania wersji programu
           MV - kolejna wersja w danym miesiącu (w każdym miesiącu od 1)
Numer wersji bazy - zwiększany o jeden tylko w przypadku aktualizowania struktury bazy na etapie projektowym.
 

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.