SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
18.11.2016 2016.11.0.37 099

 
Spis zmian:

1. Wizyty - nowy kreator
Wprowadzono nowe okno kreatora wizyt z obsługą rozpoznań ICD10.

2. Recepty - usprawnienia edycji.
Wprowadzono łatwiejsze korzystanie z recept powtarzanych oraz usuwanie dowolnej pozycji recepty.

3. Kontrola pisowni.
Wprowadzono kontrolę pisowni z sugestiami zmian.

 

 

Wizyty - nowy kreator 

Dotychczasowe górne zakładki kreatora zastosowano po lewej stronie zwiększając tym samym obszar dostępny do edycji dokumentu i podglądu wizyt poprzednich.

Funkcje, cechy i opcje, których dotychczas nie było w kreatorze:

- zapis bieżącej zawartości okna na dysk - do postaci kopii tymczasowej (opcja Zapisz),
- zapis zawartości dowolnego segmentu (Wywiad, Badanie przedmiotowe itd.) do wskazanego pliku na dysku,
- wczytanie treści z dysku, dla każdego z segmentów osobno,
- możliwość cofania i ponawiania edycji,
- przyciski kopiowania i wklejania do/ze schowka,
- formatowanie tekstu,
- wstawianie symboli specyficznych i specjalnych,
- sterowanie powiększeniem (zoom) tekstu w podglądzie wizyt poprzednich,
- edycja rozpoznań już w kreatorze, dzięki czemu możliwe jest bieżące uzupełnianie tej listy w miarę przebiegu wizyty,
- kontrola poprawności pisowni w technologii Hunspell.

Ostatnio wybrana czcionka i jej wielkość stają się domyślne dla dalszej edycji, aż do ponownej zmiany.
Ustawienie to jest zapamiętywane indywidualnie, dla każdego użytkownika.


Włączanie i ukrywanie podglądu poprzednich wizyt możliwe jest obecnie przez przycisk w dolnej części okna (dotychczas działanie to było możliwe wyłącznie z klawiatury).
Kliknięcie przycisku oznaczonego znakiem zapytania w dolnej, prawej części okna wyświetla podpowiedź o możliwych skrótach klawiaturowych:Zakładka edycji rozpoznań obecnie wyświetla rozpoznania unikalne z datą ostatniego wystąpienia. Opcja Pokaż wszystko wyłącza ten filtr i wyświetlane są wszystkie rozpoznania wszystkich wizyt pacjenta.


Recepty - usprawnienia

W górnej lewej części okna dodano przycisk Powtórz receptę. Dotychczasowy mechanizm pozostawiono bez zmian tj. kliknięcie przycisku znajdującego się w polu nazwy leku nadal przechodzi do lekospisu, gdzie jest zakładka recept już wystawionych.

Do każdej pozycji recepty dodano przycisk, którego kliknięcie powoduje usunięcie leku z recepty. Pozostałe pozycje przesuwane są o jedną wyżej.

Dodano przycisk Zapis & Wydruk, który pozwala na szybsze niż dotychczas uzyskanie wydruku recepty. Stosowanie dotychczasowych mechanizmów pozostało zachowane.

Dodano w odpłatności pozycję S.Nowe dokumenty i dostosowane do standardu SOGaL

Dokumenty dostosowane mają następujące cechy, których pozostałe dokumenty jeszcze nie mają:
- możliwość formatowania tekstu, stosowania czcionek, wyrównania tekstu itp.,
- mechanizm kontroli pisowni (podkreślenia błędów czerwonym szlaczkiem i możliwość korekty z sugerowanymi podpowiedziami),
- możliwość stosowania znaków specjalnych (stopień Celsjusza, euro, paragraf itp.).

Ponadto dokumenty dostosowane mogą być zapisywane w PDF, XLS, XML, ODS, RTF, DOCX, PPT, JPG, HTML oraz mogą być wysłane mailem wprost z aplikacji.

W niniejszej aktualizacji dostosowano następujące dokumenty:

- Gastroskopia,
- Rektoskopia,
- USG - Badanie jamy brzusznej,
- USG - Badanie jamy brzusznej (prosty),
- USG - Badanie sutków,
- UKG - Badanie serca,
- USG Inne,
- UDP tętnic kończyn górnych,
- UDP tętnic kończyn dolnych,
- UDP tętnic szyjnych,
- UDP żył kończyn górnych,
- UDP żył kończyn dolnych,
- UDP żył szyjnych,
- Zaświadczenie ogólne (opis/treść),
- Zaświadczenie lekarskie (opis/dgn/treść),
- Medycyna Pracy: Zaświadczenie dla kierowcy,
- Skierowanie do laboratorium,
- Skierowanie do gabinetu endoskopowego,
- Skierowanie do RTG,
- Skierowanie do pracowni USG,
- Skierowanie do... (dane do uzupełnienia),
- Skierowanie do poradni ginekologicznej,
- Zlecenie,
- Skierowanie do zakładu histopatologii,
- Skierowanie do poradni specjalistycznej,
- Skierowanie do zakłądu rehabilitacji,
- Skierowanie do gabinetu zabiegowego.

Usunięto błędy:

Przywrócono edycję grupy krwi w danych pacjenta. Dotychczas nie był możliwy żaden wybór.Data Wersja programu Wersja bazy
10.09.2016 2016.9.0.28 098

Spis zmian:

1. Wizyty - dokumenty - rozpoznania
Wprowadzono obsługę wyboru rozpoznań dla dokumentów.

2. Nowe dokumenty.
Wprowadzono nowe dokumenty N-9 i N14. Następne dokumenty dostosowano do standardu SOGaL.

3. Symbole w dokumentach.
Wprowadzono możliwość wstawiania symboli do treści dokumentu.

 

 Po wybraniu z okna głównego opcji Parametry programu, podopcji Parametry systemu dla dowolnego dokumentu można włączyć obsługę rozpoznań połączonych z klasyfikacją ICD-10.

Wybór rozpoznań podczas tworzenia dokumentów

Jeśli dla wybranego dokumentu zaznaczono w parametrach (ilustracja powyżej) stosowanie rozpoznań, to przed edycją właściwej treści dokumentu udostępniany jest dodatkowy panel.


Obszar roboczy podzielony jest na dwie części:

W dolnej części obszar wybranych rozpoznań, w górnej Historia rozpoznań pacjenta - domyślnie wyświetla daty ostatnich wizyt, w których wystąpiło rozpoznanie. Za pomocą przycisku po prawej stronie Pokaż wszystko można wyłączyć unikalność rozpoznań i lista wyświetli wszystkie daty wszystkich wizyt wraz z przypisanymi do nich rozpoznaniami.

Po kliknięciu przycisku Kopiuj (1) zaznaczona pozycja listy wprowadzana jest do dolnej części okna w pierwsze wolne pole. Bez dodatkowych czynności następny wybór wprowadzony zostanie do kolejnego pola. Podświetlenie listy historii rozpoznań również przesunie się na następną pozycję.

Ponadto każde z pól wyboru posiada możliwość wywołania pełnej klasyfikacji ICD10 i wyboru rozpoznania z listy bez związku z zarejestrowanymi wizytami - przycisk na ilustracji wskazuje strzałka 2.

Zakończenie procedury wyboru rozpoznań wymaga wybrania przycisku Dalej (dokument) - oznaczonego powyżej strzałką 3.

Wybranie opcji Dalej (bez zmian w dokumencie) spowoduje przejście do edycji treści, ale bez zastosowania dokonanego wyboru rozpoznań. Zawartość panelu rozpoznań pozostaje niezmieniona aż do zamknięcia okna nowego dokumentu - stąd można wrócić do wyboru rozpoznania w dowolnym momencie podczas edycji treści właściwej dokumentu.

Symbole.

W górnym menu okna edycyjnego dokumentów wprowadzono opcje wstawiania symboli do treści dokumentu.

Nowe dokumenty i dostosowane do standardu SOGaL

Wprowadzono nowe dokumenty:

- N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS),
- N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia (KRUS).

Dostosowanie do standardu SOGaL oznacza możliwość stosowania szablonów, rozpoznań opisanych powyżej oraz dowolnego formatowania tekstu; wyboru rodzaju, wielkości czcionki itp.

W niniejszej aktualizacji dostosowano następujące dokumenty:

- WNIOSEK O CELOWOŚCI LECZENIA UZDROWISKOWEGO,
- BADANIE USG TARCZYCY,
- BADANIE USG UKŁADU MOCZOWEGO KOBIETY,
- BADANIE USG UKŁADU MOCZOWEGO MĘŻCZYZNY.Data Wersja programu Wersja bazy
30.08.2016 2016.8.0.24 096


Spis zmian:

1. Wizyty - wydruk UKG, USG
Kolejne dokumenty dostosowano do obecnego standardu SOGaL (UKG - badanie serca, USG - jamy brzusznej itd.).

2. Usprawnienia, usunięcie drobnych błędów.
Usunięto błędy Harmonogramu, błąd dostępu do wielu gabinetów. Zmieniono kartotekę pacjentów itp.

 

 
Kolejne dokumenty dostosowano do obecnego standardu programu SOGaL (formatowanie tekstu, obsługa szablonów treści itd.)
Obecnie dostosowano: UKG - badanie serca, USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej - prosty.

Usprawnienia i usunięte błędy

Zmieniono kartotekę pacjentów: wyświetlany jest numer telefonu, włączono kopiowanie PESEL do schowka, przełącznik "Umówieni pacjenci", który wyświetla tylko te osoby, które dla pracującego z programem lekarza są zarejestrowani w danym dniu (UWAGA: opcja działa tylko przy współpracy z programem Rejestracja).


Inne usprawnienia i optymalizacje:

- panel wyszukiwania kartoteki pacjentów (w dolnej części okna) obecnie wyświetla klucz poszukiwań, jako czerwony tekst opisu przycisku pozwalającego na jego przełączanie. Zmiana klucza może być obecnie wykonana przez skrót klawiaturowy Ctrl+Tab.
- dodano przycisk dopasowania kolumn do dostępnego obszaru tak, aby zwiększyć czytelność rekordów,
- dodano przycisk "Odśwież", którego kliknięcie powoduje wyczyszczenie pola wyszukiwania i ponowne wczytanie listy pacjentów z bazy,
- po otrzymaniu fokusu (wejście kursora w pole wyszukiwania) miejsce edycji oznaczone jest czerwonym obramowaniem, co ułatwia lokalizację kursora na ekranie,
- poprawiono wyszukiwanie pacjentów dla pełnej listy (po wpisaniu imienia wyszukiwanie trwało zbyt długo),
- poprawiono wyświetlanie listy dat przy powiększonej czcionce (data nie jest już zawijana do drugiej linii).

Archiwum dokumentów pacjenta (z poziomu wizyt):
- obecnie lista może być filtrowana do wyników laboratoryjnych lub wszystko,
- nowa opcja "Dopasuj podgląd do szerokości okna" - podgląd dokumentu jest skalowany tak, żeby był jak największy,
- sortowanie w dwóch porządkach: od najnowszych lub od najstarszych, użytkownik sam decyduje jaka kolejność ma być stosowana.

Usunięto błędy:

- przełączanie gabinetów w harmonogramie,
- zapis szablonów ze znacznikami o większej liczbie niż 20,
- wyświetlanie wizyt zarejestrowanych we wszystkich gabinetach,
- w menu głównym do opcji wyduki i raporty dołączono nowo utworzoną grupę:


 Data Wersja programu Wersja bazy
01.04.2016 2016.4.0.8 087


Spis zmian:

1. Wizyty - wydruk
Dokumenty z grupy USG przeniesiono do własnej kategorii.

2. Wyszukiwanie pacjentów.
Usprawniono wyszukiwania dla opcji filtrowania i pełnej listy pacjentów.

3. Wprowadzenie nowego motoru wydruku.
Kolejne dokumenty są przenoszone do najnowszej wersji motoru wydruku.

 

 


Zgodnie z powyższą ilustracją, w opcji wydruku dokumentów z poziomu Wizyt wydzielono osobną grupę dla USG, UKG, UDP.

Wyszukiwanie pacjentów w kartotece

Jeśli w parametrach programu określono wyszukiwanie pacjentów, jako wyświetlanie pełnej listy, to czas niezbędny na wyszukiwanie był zbyt duży przy dużych bazach danych. Natomiast dla przypadku listy filtrowanej w miarę wpisywanych znaków liczba pacjentów ograniczona była do pierwszych 500 pozycji. Obecnie lista wyświetla wszystkie nazwiska spełniające kryterium wyszukiwania, jeśli liczba wpisanych znaków jest większa od 3.

Określanie typu recepty

Wybrany typ recepty obecnie jest zapamiętywany do następnej zmiany.

Nowy motor wydruku

Trwają prace nad przeniesieniem generowania wydruków do najnowszej wersji mechanizmu obsługującego dokumenty. W kolejnych wersjach udostępniane będą sukcesywnie kolejne formularze. Obecnie w programie funkcjonują dwa mechanizmy. Dotychczasowy uzupełniony został o możliwość eksportu każdego dokumentu do formatu RFT, DOC, XML, TXT.
Najnowszy motor udostępnia ponadto eksport do: PDF, WORD, EXCEL, JPG, TIFF, PDF itd. oraz możliwość wysłania dokumentu mailem wprost z okna podglądu wydruku (również bez zainstalowanego programu pocztowego.


Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny