SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
24.12.2018 2018.12.0.18 122

 
Spis zmian:

"e-WUŚ"
Nowa opcja. Weryfikacja pacjentów w e-WUŚ

 

"e-WUŚ" - elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców 

Wprowadzono możliwość weryfikacji uprawnień Pacjentów.

Do prawidłowej pracy wymagane są dane logowania.

Opcja dostępna jest z poziomu Kartoteki pacjentów niezaleznie od miejsca w programie, w którym ją wywołano.


(Dane zamazano celowo - PESEL jest nieistniejący)

W celu sprawdzenia uprawnień Pacjenta należy wybrać opcję Weryfikuj w e-WUŚ.

Uruchamiane jest wówczas okno połączenia:Opcja Weryfikuj uprawnienia służy powtórzeniu weryfikacji np. po wystąpieniu błędu połączenia z serwerem. W normalnym trybie nie ma potrzeby jej uruchamiania.

Dane autoryzowane są na wskazaną datę, stąd ich dostępność w oknie kartoteki pacjentów również wyświetlana jest w dniu jej dokonania:


Poprawna współpraca z e-WUŚ wymaga wprowadzenia danych logowania:


Dane logowania wprowadza się raz i zmienia w przypadku wprowadzenia do systemu nowego hasła.Data Wersja programu Wersja bazy
24.05.2018 2018.5.0.8 119

 
Spis zmian:

1. "RODO" - ochrona danych osobowych
Wprowadzenie zmian związanych z ochroną danych osobowych

2. Parametry programu
Nowa opcja opis placówki stosowany na wydrukach oraz ochrona dostępu do programu.

3. Pacjenci - dane osobowe - oświadczenia.
Nowa opcja. Wprowadzono nowe formularze dotyczące oświadczeń woli przez pacjentów.

 

 

 
WAŻNE: niniejsza aktualizacja wprowadza zmiany dostosowujące do RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

"RODO" - ochrona danych osobowych 

Wprowadzono szereg zmian związanych z dostosowaniem programu SOGaL do regulacji prawnych opisujących ochronę danych osobowych.

W parametrach programu wprowadzono opcję kontroli poprawności haseł użytkowników.

W kartotece pacjentów wprowadzono możliwość zapisu informacji o decyzjach pacjentów odnośnie zakresu przetwarzanych danych osobowych. Dodano też szereg niezbednych formularzy.


Parametry programu - opis placówki, kontrola haseł 

Ze względu na nowe formularze wprowadzono dodatkowe opisy, określenia opisujące placówkę, które stosowane są przy wydruku.

Brak wpisów spowoduje wyświetlanie ostrzeżeń przed wydrukiem formularzy oraz spowoduje niepoprawny wydruk ich treści.


W zakładce Ustawienia wprowadzono parametr Kontrola poprawności haseł użytkownika.

Jeśli parametr ten jest aktywny, to program kontroluje prawidłowość nadanego hasła (długość hasła, 1 duża litera, 1 znak specjalny, 1 cyfra).Pacjenci - dane osobowe - oświadczenia 

W kartotece pacjentów wprowadzono nową zakładkę w danych osobowych pacjentów "Oświadczenia pacjenta".
Jeśli wprowadzany jest nowy pacjent, to zawartość tej zakładki zawiera przycisk Zapisz dane nowego pacjenta i przejdź do oświadczeń:


Pierwszym z oświadczeń jest upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta:


Po zapisaniu nowego pacjenta lub podczas edycji już istniejącego w kartotece, okno edycyjne zawiera panel oświadczeń:

Okno edycyjne w przypadku wyłączonej edycji cześci danych:


Kolejne zakładki zawierają:

Drukuj upow. wydruk oświadczenia woli w związku z udostępnianiem danych o stanie zdrowia.

Osoby upoważnione edycja danych osób upoważnionych lub oznaczenie, że pacjent nie upoważnia nikogo.

Usuń wykasowanie informacji o osobach upoważnionych oraz o podjętej decyzji w sprawie udostępniania informacji o stanie zdrowia.

Wycofaj wprowadzenie zapisu o wycofaniu z dniem oznaczenia upoważnienia. Ponowne wprowadzenie nie jest możliwe bez uprzedniego skorzystania z opcji Usuń.

Wydruk oświadczenia o decyzji w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Znaczniki o sprzeciwie i zgodzie stosowane są informacyjnie (do szybkiego wglądu przez operatora programu).


Wydruk oświadczenia o pokryciu kosztów w przypadku komplikacji z rozliczeniem polis ubezpieczeniowych.

Znaczniki o zgodzie i braku stosowane są informacyjnie (do szybkiego wglądu przez operatora programu).Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny