SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
16.05.2015 2015.5.20.0 084

 
Spis zmian:

1. Okno główne, Kartoteka pacjentów
Odświeżenie wyglądu i miany dosotosowujące do standardów FAXON. Optymializacja szybkości pracy.

2. Wyszukiwanie pacjentów.
Przyspieszone wyszukiwanie, rozszerzona liczba udostępnianych danych.

3. Wizyty, rozpoznania.
Wprowadzono możliwość wybierania do bieżącej wizyty rozpoznań z wizyt wcześniejszych.

 

 

Wprowadzono szereg zmian kosmetycznych. Wymieniono oznaczenia opcji, ekran główny itp.

Optymalizacja szybkości działania programu wynika z zastosowania najnowszej wersji tzw. motoru bazy danych i wykorzystania możliwości tego oprogramowania.

Wprowadzając zmiany dostosowujące do standardów FAXON tj. poza wyglądem - znacząco przyspieszono działanie tej opcji.

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny