Rejestracja Program ewidencji medycznej
   
Opcje
Archiwum

Data 27.08.2019 | Wersja 2019.8.0.63 | Baza 224

Laboratorium | Nowy sposób edycji wyników

W najnowsze wersji programu Rejestracja wszystkie wyniki badań, bez względu, czy są to badania pojedyncze, profile, czy pakiety, zebrane zostały do jednego obszaru, w którym edycja odbywa się bez dodatkowych potwierdzeń, a zapis dokonuje się automatycznie.

Obecnie nie ma konieczności zamykania całego zlecenia. Zablokowanie pozycji do edycji możliwe jest obecnie dla każdego badania z listy zleconych pacjentowi.

Odświeżanie wyników po odczytach z analizatorów podłączonych do systemu odbywa się bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta z listy.


Fragment okna opcji Laboratorium - edycja wyników


Data 05.04.2019 | Wersja 2019.4.0.41 | Baza 222

Ewidencja | Realizacja bonów/kuponów

• System kolejkowy | Wprowadzono system przywoływania pacjentów

Harmonogram | Oznaczenia kolorami

Podczas rozliczania bonów lub kuponów podarunkowych (Ewidencja -> Nowy -> Rozlicz bon -> Sprawdź kod -> Rozpocznij rozliczanie -> Zlecenie, zestaw)wprowadzono kontrolę pozycji zrealizowanych i już wybranych.

Każda wybrana pozycja oznaczana jest na czerwono (nie tylko te, wybrane w częściowej realizacji wcześniejszej).

Zmiana oznaczenia działa na bieżąco i uwzględnia również wycofywanie pozycji w oknie Zlecenie, zestaw.

Pozycje już wybrane można dodać ponownie (powielić) dopiero po dwukrotnym potwierdzeniu (nie można teraz przez przypadek dodać np. dwóch tych samych konsultacji).System kolejkowy

Przywoływanie pacjentów odbywa się z poziomu gabinetu lekarskiego (program SOGaL). Lekarz ma do dyspozycji listę pacjentów, której zawartość określana jest w harmonogramie programu Rejestracja.

O momencie przywołania dowolnego pacjenta z listy decyduje lekarz.

Z chwilą wywołania numeru pacjenta, informacja ta wyświetlana jest na ekranach w poczekalni.

System można zbudować w oparciu o wolno stojący komputer przyłączony do sieci lub z wykorzystaniem komputera Rejestracji, do którego podłączone są wówczas dwa monitory, z których jeden odpowiada za wyświetlanie informacji dla pacjentów.


Okno ekranu w poczekalni

Na monitorach poczekalni wyświetlana jest informacja z powyższej ilustracji.


Elementy systemu kolejkowego

• Program Rejestracja - opcja Harmonogram
Użytkownik programu wprowadza dane o pacjencie i przydziela miejsce na liście.

• Program gabinetowy SOGaL - lista pacjentów
Lekarz w gabinecie z podglądu listy umówionych do niego wizyt wybiera opcję Wezwij, co powoduje wyświetlenie numeru przywoływanego pacjenta.

• Monitor(y) w poczekalni - przez ustalony czas numer ten wyświetla się na czerwono.


• Program sterujący - dodatkowy program do obsługi monitorów.

W programie sterującym dostępne są następujące ustawienia:
- liczba gabinetów,
- nazwa placówki,
- tekst informacyjny/reklamowy w stopce,
- logotyp placówki i jego wielkość na monitorach,
- rodzaj i wielkość czcionki wszystkich elementów ekranu,
- czas podświetlenia po przywołaniu.

UWAGA!
Lekarz (i jego lista pacjentów) rozpoznawany jest w systemie kolejkowym przez fakt zalogowania do programu SOGaL. To program powiązany jest z określonym gabinetem, nie lekarz.

I jeśli z dowolnych przyczyn konieczna jest zmiana pomieszczenia (gabinetu), to system rozpozna ten fakt poprzez wejście lekarza do programu SOGaL w zmienionym miejscu.

Z chwilą wylogowania lekarza z programu informacja z aktywnej przechodzi w wyłączoną (jak na ilustracji gabinet 105 i 106)Harmonogram | Oznaczenia kolorami

W Harmonogramie wprowadzono możliwość przełączania sposobu oznaczania pacjentów, którzy obsługiwani są na zlecenie firm.

Wyróżnik firmy: Kolor nazwiska - całe pole nazwiska jest oznaczone kolorem danej firmy.

Wyróżnik firmy: W osobnej kolumnie - oznaczenie kolorem wykorzystane jest tylko w kolumnie z oznaczeniem firmy.

Wyświetlaj legendę kolorów firm - powoduje wyświetlenie wszystkich skrótów i kolorów wyróżnionych firm w ostatniej linii okna (linia statusu).
Data 15.01.2019 | Wersja 2019.1.0.1 | Baza 205

• "e-WUŚ" | Dodatkowy parametr logowania

Z powodu różnic w logowaniu do systemu e-Wuś, w zależności od regionu Polski, wprowadzono stosowną zmianę w danych logowania.

► Oddziały NFZ, dla których w parametrach należy wskazać opcję Świadczeniodawca lub Lekarz (wymagane jest wówczas pole Kod lekarza)

04 Lubuski
05 Łódzki
06 Małopolski
08 Opolski
09 Podkarpacki
11 Pomorski
12 Śląski

► Oddziały NFZ, które przy logowaniu do e-WUŚ wymagają tylko loginu i hasła (ustawienie w parametrach: Brak określenia typu):

01 Dolnośląski
02 Kujawsko-Pomorski
03 Lubelski
07 Mazowiecki
10 Podlaski
13 Świętokrzyski
14 Warmińsko-Mazurski
15 Wielkopolski
16 Zachodnio-Pomorski
17 Centrala

W oknie opcji Kartoteka pacjentów -> Weryfikuj w e-WUŚ -> Parametry połączenia wprowadzono nową pozycję Brak określenia typu.

Pozycja ta powinna być wybierana dla tych oddziałów NFZ, które wymagają tylko loginu i hasła. W pozostałych należy wybrać odpowiednio pozycję Świadczeniodawca lub Lekarz.


Okno parametrów połączenia z e-WUŚ


Nasza ofertaobejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni,placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service | Piotr Piaseczny