Rejestracja Program ewidencji medycznej
   
Opcje
Archiwum

Data 24.12.2018 | Wersja 2018.12.0.65 | Baza 204

• "e-WUŚ" | Nowość. Weryfikacja pacjentów w e-WUŚ

Wprowadzono możliwość weryfikacji uprawnień Pacjentów.

Do prawidłowej pracy tej opcji wymagane są dane logowania podmiotu lub lekarza - te same, które stosowane są pod adresem systemu eWUS przy weryfikacji przez przeglądarkę Internetową.

Dane te wprowadzane są w tym samym oknie, które służy weryfikacji. Wobec tego należy wybrać opcję Weryfikuj w e-WUŚ", następnie opcję Parametry połączenia.

Określenie tych parametrów wykonuje się tylko raz i wraca do nich dopiero wskutek np. wygaśnięcia hasła dostępowego.

Opcja weryfikacji w programie SOGaL dostępna jest z poziomu Kartoteki pacjentów - niezaleznie od miejsca w programie, w którym ją wywołano.


Weryfikacja uprawnień pacjenta w systemie e-WUŚ (dane zamazano celowo - widoczny PESEL jest fikcyjny)

W celu sprawdzenia uprawnień należy w Kartotece pacjentów wyszukać żądane nazwisko, następnie należy wybrać opcję Weryfikuj w e-WUŚ.

Przeprowadzenie weryfikacji nie wymaga wprowadzania żadnych dodatkowych informacji. Wszystkie pobierane są z Kartoteki pacjentów oraz Parametrów połączenia.


Opcja Weryfikuj uprawnienia służy powtórzeniu weryfikacji np. po wystąpieniu błędu połączenia z serwerem. W normalnym trybie nie ma potrzeby jej uruchamiania.


Dane autoryzowane są na wskazaną datę, stąd ich dostępność w oknie kartoteki pacjentów również wyświetlana jest tylko w dniu jej dokonania:

 

 

Poprawna współpraca z e-WUŚ wymaga wprowadzenia danych logowania.

Dane logowania wprowadza się raz i zmienia w przypadku wprowadzenia do systemu nowego hasła.Data 03.01.2018 | Wersja 2018.1.0.3 | Baza 182

• Ewidencja | Zestawy | Nowość. Rozszerzono stosowanie zestawów (pakietów) do wszystkich pozycji cennika

• Laboratorium | Nowa organizacja okna głównego

• "Samodzielne okna" | Kolejne opcje odblokowano z wyłączności edycji

• Parametry programu | Odblokowano ograniczenia liczby rodzajów ewidencji

Dotychczas podczas wprowadzania danych do ewidencji medycznej (okno główne - opcja Ewidencja - Nowy lub Korekta) możliwość wybrania wielu pozycji cennika przy jednym zapisie dostępna była wyłącznie dla pozycji laboratoryjnych (Zlecenie laboratoryjne).

Obecnie w tym sposobie edycji dostępny jest cały cennik.

O ile w placówce jest laboratorium analityczne, to obecnie zlecenia tworzone są w niezmieniony sposób tj. pozycje, które nie są laboratoryjne pozostają tylko, jako element zestawu nie wchodząc do zlecenia laboratoryjnego.

Dla wszystkich placówek medycznych (tych z własnym laboratorium i bez niego) nowa funkcjonalność spowoduje przyspieszenie obsługi pacjenta.

Poniżej przedstawiono okno edycji pakietowej (okno główne - Ewidencja - Nowy lub Korekta - Zlecenie, zestaw).

Okno edycji zestawu w ewidencji medycznej


Jeśli podświetlenie cennika ustawione będzie na pozycji, która jest profilem laboratoryjnym, to możliwy jest wybór wszystkich pozycji składowych profilu opcją Dodaj wszystko.

Pozycje składowe profilu wyświetlone są w panelu Składniki profilu laboratoryjnego.


Laboratorium

W opcji Laboratorium dotychczasowe elementy, dostępne w wyskakujących oknach obecnie zgrupowano na głównym.

Na poniższej ilustracji przedstawiono nowe obszary:

1. Lista pacjentów w wybranym okresie

2. Lista badań zleconych pacjentowi

3. Edytor wyników

W obszarze wyników, w dolnej części okna dostępny jest panel uwag do zlecenia.


Obszary okna LabroatoriumNowe okno Laboratorium


Edycja wyniku jest możliwa bez dodatkowych czynności (o ile zlecenie nie posiada jeszcze akceptacji).

Wróć do spisu  Wróć na początek

"Samodzielne okna"

Okna dialogowe zazwyczaj przejmują kontrolę w taki sposób, aby nie było możliwe edytowanie innych opcji.

Możliwość jednoczesnej pracy na kilku opcjach głównych została w programie Rejestracja rozszerzona o Laboratorium.

Obecnie w programie możliwe jest jednoczesne otwarcie okien opcji:

Harmonogram

Laboratorium

Ewidencja medyczna

Wydruki, raporty - Analiza danych

Wróć do spisu  Wróć na początek


Parametry programu

Zdjęto limit możliwych do zdefiniowania rodzajów ewidencji.

O kolejności wyświetlania w ewidencji medycznej decyduje numer ustalany przez użytkownika.


Wróć do spisu  Wróć na początekNasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service | Piotr Piaseczny