Rejestracja Program ewidencji medycznej
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
10.08.2017 2017.8.0.28 170

 
Spis zmian:

1. Cennik - pakiety
Wprowadzono zmiany dotyczące pakietów.

2. Katalog
Wprowadzono szereg zmian porządkujących oraz usprawniających obsługę katalogu.

3. Analiza danych - Usługi
Wprowadzono raportowanie na podstawie ewidencji medycznej.

4. Użytkownicy
Wprowadzono usprawnienia dotyczące użytkowników.

 


Cennik - pakiety

Wprowadzono obsługę pakietów.
Pakiety są dodatkowym rodzajem pozycji cennika, który może grupować inne usługi cennika.

Zmieniono okno cennika, wprowadzając dodatkowe możliwości filtrowania listy w dolnym panelu okna.


Definiowanie pakietu przeprowadzane jest w oknie edycyjnym pozycji cennika.


Rozliczanie pakietu/bonu/kuponu wymaga wybrania opcji Rozlicz bon podczas wprowadzania pozycji do ewidencji usług medycznych. Kolejne pozycje paragonu powinny być wprowadzane przez opcję Zapisz,dalej.
Po przekroczeniu wartości pakietu/bonu pozostała kwota powinna być rozliczona gotówką lub kartą.


Po wprowadzeniu właściwego numeru bonu/kuponu/pakietu sprawdzany jest stan jego wykorzystania.


Katalog  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

W opcji Katalog - Harmonogram zgrupowano poszczególne elementy katalogu.

Obecnie dostępne są one z menu bocznego (lub górnego, jeśli jest aktywne).


 

Analiza danych - Usługi  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

W opcji Wydruki, raporty - Analiza danych dołączono kolejną zakładkę Usługi, gdzie prezentowane są za wybrany okres sumy przychodów, wynagrodzeń lekarzy, profitu, ilości (kwoty na przykładzie zamazano celowo).


Po wybraniu opcji Pokaż szczegóły dostępne są pozycje ewidencji.

 

Użytkownicy  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

W opcji Katalog - Systemowe - Użytkownicy wprowadzono usprawnienia pozwalające na łatwiejsze zarządzanie użytkownikami. Część uprawnień jest widoczna obecnie wprost na liście.Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny