Rejestracja Program ewidencji medycznej
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
24.12.2018 2018.12.0.65 204

 
Spis zmian:

"e-WUŚ"
Nowa opcja. Weryfikacja pacjentów w e-WUŚ

 


"e-WUŚ" - elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców 

Wprowadzono możliwość weryfikacji uprawnień Pacjentów.

Do prawidłowej pracy wymagane są dane logowania.

Opcja dostępna jest z poziomu Kartoteki pacjentów niezaleznie od miejsca w programie, w którym ją wywołano.


(Dane zamazano celowo - PESEL jest nieistniejący)

W celu sprawdzenia uprawnień Pacjenta należy wybrać opcję Weryfikuj w e-WUŚ.

Uruchamiane jest wówczas okno połączenia:Opcja Weryfikuj uprawnienia służy powtórzeniu weryfikacji np. po wystąpieniu błędu połączenia z serwerem. W normalnym trybie nie ma potrzeby jej uruchamiania.

Dane autoryzowane są na wskazaną datę, stąd ich dostępność w oknie kartoteki pacjentów również wyświetlana jest w dniu jej dokonania:


Poprawna współpraca z e-WUŚ wymaga wprowadzenia danych logowania:


Dane logowania wprowadza się raz i zmienia w przypadku wprowadzenia do systemu nowego hasła.Data Wersja programu Wersja bazy
03.01.2018 2018.1.0.3 182

 
Spis zmian:

1. Ewidencja
Wprowadzono zmiany podczas edycji. Obecnie można wprowadzać w pakietach nie tylko usługi laboratoryjne, ale wszystkie pozycje cennika.

2. Laboratorium
Przebudowane okno główne.

3. "Samodzielne okna"
Kolejne opcje odblokowano z wyłączności edycji.

4. Parametry programu
Odblokowano ograniczenia liczby rodzajów ewidencji.

 


Ewidencja

Dotychczas podczas wprowadzania danych do ewidencji medycznej możliwe było wybranie wielu pozycji cennika w zakresie tych, które dotyczyły laboratorium.

Obecnie w tym sposobie edycji dostępny jest cały cennik.


Jeśli podświetlenie cennika ustawione będzie na pozycji, która jest profilem laboratoryjnym, to możliwy jest wybór wszystkich pozycji składowych profilu opcją Dodaj wszystko.


Laboratorium  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

W opcji Laboratorium zgrupowano poszczególne elementy w jednym oknie.

Obecnie główne okno tej opcji podzielone jest na 3 obszary:


1. Lista pacjentów w wybranym dniu.
2. Lista badań zleconych pacjentowi.
3. Wyniki.

W obszarze wyników, w dolnej części okna dostępny jest panel uwag do zlecenia.


Edycja wyniku jest możliwa bez dodatkowych czynności, o ile zlecenie nie posiada jeszcze akceptacji. Przycisk Edytuj wynikidostępny jest tylko po wymuszeniu zapisu, anulowaniu danych lub zamknięciu zlecenia.

 

"Samodzielne okna"  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Okna dialogowe zazwyczaj przejmują kontrolę w taki sposób, aby nie było możliwe edytowanie innych opcji.

Obecnie w programie możliwe jest jednoczesne otwarcie okien opcji:

Harmonogram
Laboratorium
Ewidencja medyczna


 

Parametry programu  WRÓĆ DO SPISU   WRÓĆ NA POCZĄTEK STRONY

Zdjęto limit możliwych do zdefiniowania rodzajów ewidencji.

O kolejności wyświetlania w ewidencji medycznej decyduje numer ustalany przez użytkownika.Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny