FX-Market System Obsługi Sprzedaży
     

Opis programu

__

➤ Wersja demonstracyjna

➤ Aktualizacje | Opis zmian
Tryb pracy

 • System
  magazynowy

 • Tryb sprzedaży
  bez magazynu

 • Komputery
  przenośne

 • System
  sieciowy

Modele konfiguracyjne

 • Duże
  sklepy

 • Punkty
  handlowe

 • Specjalna wersja dla
  salonów fryzjerskich

 • Obsługa przewozów
  międzynarodowych

 • Obsługa kart impulsowych
  (Solarium, siłownia, basen)

System

 • Kontrola firm
  w GUS

 • Kasy i drukarki
  fiskalne

 • Funkcje dla
  ekranów dotykowych

 • Baza SQL
  Firebird

 • Windows
  32/64 | min. XP


Licencjonowanie programu: bezterminowa licencja odpłatna jednorazowo dla stanowiska komputerowego.

Brak ograniczeń programowych dotyczy:
liczby magazynów, użytkowników, dokumentów, transakcji, stanowisk kasowych itp.W zakresie obrotu towarowego program może pracować w dwóch trybach:

 • Bez obsługi magazynów
  Sprzedaż odbywa się na podstawie słownika towarów i usług bez możliwości kontroli stanów magazynowych.

  Przejście na tryb pracy z obsługą magazynów możliwe jest w każdym momencie, ale wymaga wprowadzenia początkowych stanów magazynowych wg aktualnego spisu z natury.

 • Z obsługą magazynów
  Sprzedaż towarów wymaga, aby były one przyjęte do magazynu.
  Sprzedaż "na minus" jest możliwa, o ile administrator programu nie zablokuje tej możliwości.

  Trzeba jednak pamiętać, że koszt zakupu wyznaczony będzie w oparciu o nieaktualne dane!

Sprzedaż dokonywana jest w oparciu o zawartość wybranego magazynu lub katalogu towarów i usług.

W tym przypadku katalog towarów i usług podczas sprzedaży udostępnia jedynie te pozycje, które mają ustawiony znacznik "Usługa".

Wprowadzenie towaru do magazynu następuje poprzez wprowadzenie danych z dokumentu zakupu (lub danych z przeprowadzonej inwentaryzacji). Zmiany w stanach magazynowych mogą być przeprowadzane dowolnym dokumentem zdefiniowanym w programie lub wprost w magazynie (stosowny dokument zapisuje się automatycznie).

Nie można wprowadzić do magazynu towaru, który nie został najpierw wprowadzony do katalogu towarów i usług.

Katalog ten przechowuje stałe dane towaru: nazwę, kod, kod kreskowy, stawka VAT itp. Ceny do katalogu wprowadzane są wyłącznie dla usług. Pozostawienie ceny nieokreślonej (równej zero) oznacza konieczność jej podania przy każdej rejestrowanej transakcji.

W zakresie przeznaczenia program może pracować w następujących zakresach:

 • Punkt sprzedaży
  Program obsługuje sprzedaż fiskalną lub bez podłączenia do urządzenia fiskalnego na jednym stanowisku.

 • Sklep wielostoiskowy
  Praca programu oparta jest o lokalną sieć. Na każdym stanowisku zainstalowany jest program oraz ewentualnie urządzenie fiskalne.

  Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest jednak wyposażenie stanowisk kasowych w kasy fiskalne, które podłączone są do komputera zainstalowanego na zapleczu placówki.

  Kasy programowane są nowymi towarami lub zmienionymi cenami wyłącznie pod warunkiem zakończonego paragonu bez konieczności podchodzenia do stoiska.

  Koniec dnia również przeprowadzany jest z zaplecza przez odczyt dokonanej sprzedaży w celu aktualizacji stanów magazynowych.

W zakresie obrzaru działalności gospodarczej program może pracować w firmach:

 • Firma handlowa
  Obsługa sprzedaży z kontrolą stanów magazynowych lub bez.

 • Zakład fryzjerski
  Program ma wbudowany harmonogram umawianych wizyt do konkretnych fryzjerów.

  Dla każdego klienta można prowadzić dedykowane notatki pozwalające na bardziej przyjazną obsługę.


 • Solarium, basen
  Program ma wbudowany harmonogram zajętości oraz system obsługi przedpłaconych kart impulsowych (Mifare), pozwalających na kontrolę wykorzystanego czasu lub impulsów.


 • Restauracja, punkt gastronomiczny
  Program w opcji sprzedaży udostępnia bufory (koszyki), które mogą być dowolnie nazwane i mogą posłużyć, jako odpowiednik stolików w punkcie gastronomicznym.

Dostęp do programu chroniony jest unikalnym identyfikatorem i hasłem.
W jednym czasie na tym samym identyfikatorze może pracować tylko jedno stanowisko komputerowe.

Organizacja danych

Uproszczone wprowadzanie danych przeprowadzane jest w opcji menu głównego Ewidencja.

Wszelkie korekty i wprowadzanie dokumentów innych niż sprzedaż lub przyjęcie (które wprowadza się w opcji Ewidencja) dokonywane jest w opcji Rejestr dokumentów.

Dane gromadzone są w okresach rocznych, tzn. Rejestr dokumentów udostępnia dane z roku, na który wskazuje data bazowa. Dostęp do danych innych lat niż rok bieżący wymaga odpowiedniego ustawienia daty bazowej (okno główne: Zmiana daty bazowej).

Każde stanowisko komputerowe, o ile pracuje w sieci, powinno mieć poprawnie skonfigurowany dostęp do wspólnej bazy danych.

Podczas wdrożenia programu wymagane jest, aby program zainstalowany był na każdym stanowisku, a w miejscu, w którym znajduje się plik wykonawczy programu market.exe zawartość pliku server.set wskazywała na poprawny adres bazy.

Edycja tego pliku nie jest dostępna z poziomu programu, a zasady rządzące połączeniem do bazy przedstawione są w treści tego pliku.

Standardowa zawartość pliku server.set - przy pracy lokalnej (bez sieci), to np.:

c:\faxon\bazy\

Przykładowa zawartość pliku przy pracy w sieci, to np.:

192.168.207.1:/fx/bazy/

W powyższym przykładzie serwer ma adres IP 192.168.207.1 i na dysku głównym znajduje się folder fx, podfolder bazy, w którym znajdują siępliki bazy danych.

Do pracy konieczne są dwa pliki bazy danych:

fx_main.gdb - przechowujący dokumenty i główne dane programu,

fxConfig.gdb - przchowujący dane konfiguracyjne oraz informacje o użytkowniach.

 
Po zainstalowaniu programu FX-Market na pulpicie monitora powinna być dostępna ikonka programu.

W przypadku jej braku, w menu Windows Start należy wyszukać pozycję Market System Obsługi Sprzedaży i ją uruchomić.

Po okienku startowym informującym o etapach uruchmieniowych wyświetlone zostaje okno identyfikacji użytkownika - okno logowania:


Okno logowania programu FX-Market

W okienku tzw. logowania należy wprowadzić:

identyfikator (po instalacji jest on pusty - wystarczy nacisnąć Enter),

hasło (po instalacji jest ono puste - wystarczy nacisnąć Enter)
i potwierdzić przez naciśnięcie kolejny raz klawisza Enterlub kliknięcie w przycisk Zaloguj.

UWAGA:  jeśli jedynemu użytkownikowi programu odebrane zostanie uprawnienie pełne, to nie będzie możliwy ponowny dostęp do listy użytkowników lub parametrów programu. Zmiana uprawnień powinna nastąpić dopiero po wprowadzeniu kolejnych osób tak, aby przynajmniej jedna z nich miała pełny dostęp do programu.PARAMETRY TECHNICZNE URUCHOMIENIA
(wskazówki dla informatyków):

Program pracuje w oparciu o bazy danych SQL Firebird.

Dostęp do bazy danych zdefiniowany jest w pliku konfiguracyjnym server.set znajdującym się w lokalizacji pliku market.exe (zwykle jest to: c:\faxon\market\server.set).

Przykładowa zawartość tego pliku, przy założeniu, że dostęp do baz jest sieciowy, a serwer ma adres 192.168.207.1:

         [FX_MAIN]
         192.168.207.1:c:\bazy\

         [FXBAZA]
         192.168.207.1:c:\bazy\

         [FXCONFIG]
         192.168.207.1:c:\bazy\

         [FXPRINT]
         192.168.207.1:c:\bazy\


Sposób zapisu ścieżki dostępu jest standardowy w połączeniach lokalnych.
Dla połączeń sieciowych konieczny jest dwukropek po adresie IP i pełna ścieżka dostępu.

UWAGA: miejsce położenia baz danych NIE POWINNO BYĆ UDOSTĘPNIANE.
Komunikacja z bazą danych odbywa się poprzez mechanizm Client-Server motoru bazy SQL Firebird.

Nie ma powodu, aby użytkownicy mieli dostęp do zasobu sieciowego inny niż poprzez aplikację FX-Market.Po prawidłowym zalogowaniu użytkownika program wyświetla okno główne:

Okno główne programu Market dla trybu pracy: Pełny

Okno główne programu Market dla trybu pracy: Terminal

Ewidencja | Sprzedaż to najważniejsza (w bieżącej pracy) opcja.

Służy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży oraz przyjęć magazynowych.

Sprzedaż - po zastosowaniu ekranów dotykowych - może być prowadzona bez użycia klawiatury.

Pozostałe dokumenty oraz korekty już wprowadzonych dostępne są w opcji Rejestr dokumentów.

Rejestr dokumentów opcja, dzięki której dostępny jast lista wszystkich wystawionych dokumentów.

Rejestr jest opcją, w której można wprowadzać dokumenty korygujące.


W rejestrze dokumentów, w górnej części okna jest również dostępna zakładka "Raporty, księgowanie" - pozwalająca na eksport dokumentów do programu księgowego.

Dostępne są też raporty sprzedaży


Magazyn pozwala na wgląd w stany magazynowe oraz dokonywanie korekt.

Każda korekta wprowadzona poprzez opcję magazyn powoduje zapis dokumentu w Rejestrze, gdzie dokonane zmiany mogą być anulowane lub korygowane.

W górnym menu dostępny jest wydruk raportu magazynowego oraz wydruk etykiet dla pozycji zaznaczonych w magazynie.

Znaczniki w magazynie służą programowaniu kas fiskalnych oraz w pozostałych przypadkach identyfikacji towarów zapisanych ostatnio dokonanym dokumentem przyjęcia.

Rozrachunki efektem zapisywanych dokumentów w rejestrze jest automatycznie tworzona lista rozrachunków.

Na zawartość tej ewidencji wpływ ma również rejestrowanie obrotu gotówkowego w opcji Kasa.

Kasa każdy zapis w opcji sprzedaży zakończony wpisaniem kwoty przyjętej gotówki powoduje automatyczny zapis dokumentu kasowego KP (kasa przyjmie). Stanowiska kasowe przypisane są do użytkownika i na tej podstawie tworzone raporty kasowe.

Wydruki, raporty na podstawie zgromadzonych danych opcja udostępnia konfigurowalne raporty zakupów, sprzedaży, wyniku finansowego, remanentów itp.

Harmonogram przeznaczony dla zakładów fryzjerskich, firm obsługujących solaria, baseny. Opcja pozwala na umawianie wizyt oraz rozliczanie kart impulsowych .

Parametry programu opcja przechowuje ustawienia decydujące o zakresie wprowadzanych danych, sposobie pracy programu i ważne informacje np. identyfikujące firmę, czy ustawienia wydruku dokumentów.

Katalog pozwala na bezpośredni dostęp do tzw. słowników tj. spisu danych wybieranych podczas edycji np. towarów, usług, firm itp. bez konieczności wpisywania pełnego zapisu.

Dla przyspieszenia wprowadzania danych można korzystać z katalogu tj. spisu pogrupowanych tematycznie informacji. Zmiany w opcji Katalog skutkują na te już wprowadzone - stąd wszelkie modyfikacje powinny być przeprowadzane z uzasadnionych powodów.

Kopia danych po wskazaniu nośnika danych program wykona pełną (nie przyrostową) kopię danych.

Istotne dla niedoświadczonych użytkowników: odtworzenie z kopii spowoduje bezpowrotną utratę obecnych danych i przywrócenie do stanu zapisanego w kopii! Stąd zalecana jest szczególna ostrożność w stosowaniu tej opcji.

Pomoc uruchamia przeglądarkę i wczytuje niniejszą instrukcję.

Wylogowanie uruchomienie tej opcji powoduje zamknięcie otwartych okien i przełączenie programu do okna identyfikacji użytkownia - logowania.

Wyjście z programu po potwierdzeniu zamiaru zakończenia pracy program odłącza się od bazy danych, zamyka otwarte okna i wraca do pulpitu Windows.