Salomon  Program kadrowo-płacowy
Archiwum aktualizacji - 2017,2016

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl


ODSYŁACZE PROGRAMU SALOMON
 Archiwum zmian:   2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008,2007
 
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
15.12.2017 2017.12.0.27 118


Spis zmian:

Księgowanie list płac
Nowe szablony księgowania.

 OPIS


Księgowanie list płac

Dostosowano program do nowych szablonów księgowych budowanych w oparciu o pliku konfiguracyjne. Obecnie możliwe jest zbudowanie dowolnego pliku wyjściowego bez potrzeby ingerencji w program.

 

 
 

 

 
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
01.09.2016 2016.9.0.17 115


Spis zmian:

1. Optymalizacja wyliczeń
Wprowadzono przyspieszenie obliczeń listy płac dla instancji pracujących w połączeniu z programem medycznym Rejestracja.

2. Wydruk "pasków"
Usunięto błąd kwot w wyduku tzw. pasków.

 OPIS


Optymalizacja wyliczeń

Wprowadzono przyspieszenie obliczeń listy płac dla instancji pracujących w połączeniu z programem medycznym Rejestracja.

 

Wydruk "pasków"

Wydruk odcinków dla pracowników w polach ubezpieczenia zdrowotnego zawierał niepoprawne kwoty. Błąd występował bez wpływu na prawidłowość wyliczeń.


 
 

 

 
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
18.01.2016 2016.1.0.7 112


Spis zmian:

1. Wprowadzono aktualną wersję druku PIT-11 w wersji 22
Jeśli druk PIT-11 będzie dotyczył lat wcześniejszych, to eksport do eDeklaracji i wydruk zostanie wykonany z zastosowaniem wersji obowiązującej w wybranym roku.

2. Eksport PIT-11 do e-deklaracje dla: zaznaczonych, wybranej pozycji, wszystkich
Dane z PIT-11 po zaimportowaniu są podpisywane podpisem elektronicznym i wysyłane do serwerów urzędu skarbowego.

3. Dostosowano pola edycyjne do większej czcionki.

4. Wprowadzono wyliczanie średniego wynagrodzenia do L4.
W opcji Ewidencja, w zakładce L4.

 OPIS

 


 
 

 

 

 Archiwum zmian:    2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008,2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.