Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2014

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:   2013 2012 2011 2010 2009 2008,2007
  
DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
01.10.2014 2014.10.0 087


Spis zmian:

1. Wprowadzono podatek zryczałtowany z odliczaniem ubezp. zdrowotnego.
Ubezpieczenie zdrowotne odliczane jest od netto w całości bez wpływu na kwotę zaliczki podatku.

2. Oznaczenie działów na liście.
Działy oraz nagłówki innych grupowań na listach oznaczono kolorem w celu zwiększenia czytelności podziałów.

 OPIS


W ustawieniach obliczania podatku dla umowy wybranego pracownika dołączono kolejną opcję,

dzięki której zaliczka na podatek wyliczana jest w wariancie ryczałtowym, natomiast ubezpieczenie zdrowotne jest w całości odliczane od netto bez wpływu na podatek.


Grupowania (działy. formy zatrudnienia) oznaczono dodatkowym kolorem.


 


 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
22.09.2014 2014.9.2 087


Spis zmian:

1. Wymiana z programem Płatnik dostosowana do najnowszej wersji.
Format pliku wymiany obsługuje obecnie najnowszą wersję formatu wymiany EWD/KEDU.

2. Nagłówki list płac z danymi Pracodawcy.
W nagłówkach dokumentów drukowane są pełne dane Pracodawcy oraz oznaczenie działów.

3. Komunikacja z Płatnikiem uwzględnia RZA.
Deklaracja RZA jest obecnie wysyłana jest do programu Płatnik bez względu na wybrany format wymiany.

4. Przebudowane okno Ewidencji.

 OPIS


W opcji eksport danych do Płatnika wprowadono najnowszy format wymiany oraz wybór polskich znaków w pliku docelowym.

Obecnie deklaracja RZA jest wysyłana do Płatnika bez względu na wybraną wersję formatu wymiany.

Nagłówek listy zawiera pełne dane Pracodawcy oraz oznaczenie działu:

. . . 
 

Okno ewidencji dostosowano do najnowszych zmian w programie.


 

 

DATA WERSJA PROGRAMU WERSJA BAZY
18.02.2014 2014.2.18 087


Spis zmian:

1. Przebudowane okno kartoteki pracowników.
Wprowadzono wielkość czcionki, sterowanie szerokością kolumn, filtrowanie itp.

2. Wprowadzono Katalog firm.

3. Wprowadzono najnowszą wersję druków PIT.

4. Przebudowane okno Ewidencji.

 OPIS


W opcji kartoteka pracowników wprowadzono zmiany interfejsu oraz możliwość filtrowania listy i sterowania wielkością czcionki. Ponadto w opcji Wydruk dołączono raport umów.

Przebudowano również okno edycyjne kartoteki. Wprowadzono możliwość zmiany rozmiaru okna, dodano raport umów. Dla działalności gospodarczej wprowadzono możliwość wyboru firmy.


Wprowadzono Katalog firm - wybierany dla osób zatrudnionych w oparciu o własną działalność gospodarczą:
Wprowadzono najnowszą wersję PIT-11. Przebudowano okno opcji wydruki, raporty, wprowadzono łatwiejsze filtrowanie okresu, w opcji kartoteka wprowadzono informację roczną dla ubezpieczonego:

Przebudowano okno parametrów programu. Wprowadzono listę dni wolnych i świąt.

W parametrach programu dla działów wprowadzono znacznik definiujący osobę fizyczną (PIT-11)

 

 

 Archiwum zmian:    2013 2012 2011 2010 2009 2008,2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.