Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2013

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:  2012 2011 2010 2009 2008,2007
  

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja (baza) Opis
2013.02.25 2013.2.4 (073) Lista płac
Przebudowano okno listy płac.
Obecnie możliwe jest przełączenie aktywnego miesiąca wprost z okna list bez konieczności powrotu do okna głównego programu.


Przeliczanie listy płac obecnie umożliwia zapis lub wydruk poszczególnych podglądów raportu przeliczania:Rozdzielnik kosztów przeniesiono do osobnej zakładki okna:Wydruk listy płac poprzedzony jest oknem dialogowym (ilustracja poniżej), w którym można określić dowolny składnik brutto, który będzie drukowany na liście. Możliwe jest ustawienie trzech takich pozycji (Kolumny D, E, F):


Kolumny ustwione do wydruku (ilustracja powyżej) na podglądzie wydruku umieszczone są w pozycjach: D,E,F:


Składniki wynagrodzeń

Po wybraniu opcji Katalog, podopcji Katalog składników wynagrodzeń:

możliwe jest zdefiniowanie składnika typu Nieodpłatny przychód, dla którego liczone są podatek, skłądki zus, ale nie jest od doliczany do kwoty netto.

W oknie listy płac dodane zostały nowe kolumny:
w grupie BRUTTO: "Nieodpł.przychód" - kwota reprezentuje wartość składnika nieodpłatnego przychodu.
oraz w grupie NETTO: "Nieodpł.przychód" - kwota reprezentuje wartość netto, jaką mógłby uzyskać pracownik, gdyby składnik nie był nieodpłatny.


Lista zmian w roku 2012

Lista zmian w roku 2011

Lista zmian w roku 2010

Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008, 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.