Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2012

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:  2011 2010 2009 2008,2007
  

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja (baza) Opis
2012.11.21 2012.10.0 (069) Instalacja programu Salomon w Windows 7 (32 bit, 64 bit)

Z powodu systemu zabezpieczeń, w niektórych konfiguracjach Windows, program Salomon mógł nie działać.
Obecnie wprowadzono zmiany w programie instalacyjnym programu Salomon, dzięki którym problem został rozwiązany. 

2012.03.27 2012.3.0 (066) Kartoteka pracowników
W zakładce ZUS, podczas edycji danych o umowie, wprowadzono znacznik "Bez zgłaszania do ZUS".

W połączeniu ze znacznikiem "Zryczałtowany (bez ub.zdrowotnego)" z zakładki Podatek możliwe jest wprowadzenie umów-zleceń realizowanych np. ze studentami, którzy nie są objęci składkami zusowskimi oraz odprowadzają tylko podatek bez składki ubezpieczenia zdrowotnego.

.

 
2012.02.24 2012.2.2 (069) Baza danych, system
Usunięto błąd odtwarzania danych z kopii zapasowej.
Dane osobowe, listy płac, katalog
Wprowadzono opcje związane z grupowaniem wynagrodzeń, jako elementów rozdzielnika kosztów.

Lista grup rozdzielnika kosztów tworzona jest podczas przeliczania list płac.
Wyliczanie  następuje w oparciu o katalog kodów rozdzielnika kosztów.
Dostęp do wyników możliwy jest w oknie opcji "Lista płac" w zakładce "Rozdzielnik kosztów".
 

2012.01.24 2012.1.3 (066) PIT - 11
Wprowadzenie nowego formularza PIT-11, aktualnie obowiązująca wersja 19.
Listy dodatkowe - ryczałty
Usunięto błąd zapisu korekty liczby dni na liście.
2011.01.02 2012.1.1 (065) Baza danych, system
Zmieniono narzędzia programistyczne, w których tworzony jest program Salomon.

Obecnie zastosowany został najnowszy kompilator języka C++ Builder XE2.
Motorem bazy danych pozostaje niezawodny FireBird.
Zastosowano technologię dbExpress, wykluczając tym samym BDE. Obecnie program do pracy wymaga tylko motoru bazy, bez żadnych komponentów pośredniczących w wymianie danych.
Od niniejszej wersji programu za lokalizację bazy danych odpowiada wyłącznie plik server.set

Ponadto zastosowano najnowsze komponenty związane z elementami graficznymi oraz obsługą wydruku i raportowaniem.
 


 

Lista zmian w roku 2011

Lista zmian w roku 2010

Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008, 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.