Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2011

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:  2010 2009 2008,2007
  

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja (baza) Opis
2011.10.26 2011.10.1 (062) Aktualizacja programu ze starszej wersji
Usunięto błąd aktualizacji bazy przy wprowadzeniu najnowszej wersji programu. Błąd skutkował m.in. brakiem możliwości wysyłania danych do ZUS.
Opisywana sytuacja nie dotyczy użytkowników, którzy zakupili aktualizację programu po styczniu 2011.
2011.10.18 2011.10.0 (061) Wyliczanie L4
Wprowadzono zmiany w sposobie obliczania zasiłku L4 tak, aby przy ustalaniu podstawy wymiaru, od kwoty brutto odliczane było ubezpieczenie społeczne (tzw. "odbruttowienie") z pominięciem ubezpieczenia rentowego płatnego przez pracodawcę.
2011.07.18 2011.7.0 (061) Ewidencja składników wynagrodzeń
Usunięto błąd wczytywania ewidencji dla nowych instalacji, jeśli włączony był parametr połączenia z ewidencją medyczną (programem Rejestracja).
2011.06.07 2011.6.0 (061) Przeliczanie listy płac
Usunięto błąd związany z raportem błędów w przeliczaniu listy płac dla placówek medycznych. Błąd występował, gdy stosowane nazwy poradni przekraczały zakres mieszczący się w kolumnach raportu (12 znaków). Obecnie długość nazwy poradni nie ma wpływu na raport błędów przeliczania listy płac.
2011.03.01 2011.3.0 (060) Przeliczanie PIT
W opisanej poniżej sytuacji występował błąd wyliczenia PIT. Błąd NIE WPŁYWAŁ NA POPRAWNOŚĆ KWOT. Problem dotyczył nieprawidłowego przeniesienia części kwoty przychodu i wpłaconej zaliczki do wiersza "Inne źródła".

 

Jeśli w parametrach programu:
 
w zakładce Program:
 
zaznaczone były te dwa parametry:
   
to występował błąd polegający na nieprawidłowym przeniesieniu części kwot przychodu do rubryki Inne,
bez wpływu na poprawność łącznych kwot PIT.
 
   
   
Po pobraniu nowej wersji, należy wybrać opcję Wydruki:
a następnie zakładkę "PIT" i "Przelicz PIT 11":  

Na powyższej ilustracji dane zamazane zostały celowo.
 

2011.02.07 2011.2.0 (060) PIT-11
Usunięto błąd wykonania wydruku PIT-11
 
2011.01.23 2011.1.0 (060) Ewidencja składników wynagrodzeń -> Wydruk
Wystąpił błąd określenia zakresu wydruku po wybraniu opcji Wszyscy z selektora Zakres wydruku. Błąd poprawiono.
Księgowanie
W oknie edycyjnym definicji dekretu (opcja Dopisz lub Edycja pod listą Lista dekretów) w pozycji Zakres dekretu - forma zatrudnienia dodano pozycję Wszystkie pozycje listy, bez względu na formę.
Ewidencja składników wynagrodzeń -> Wydruk
Do selektora Zakres wydruku dodano pozycję Rada nadzorcza.

Zmieniono porządek wydruku na sortowanie alfabetycznie wg nazwisk.
 


Lista zmian w roku 2010

Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008, 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.