Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2010

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:  2009 2008,2007
  

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja (baza) Opis
2010.09.02 2010.9.0 (056) Eksport do płatnika
W zakładce "2. ZUA ZWUA ZCNA" można określić zakres eksportu dokumentów zgłoszeniowych:

Znacznik może być ustawiony globalnie dla wszystkich osób na liście lub indywidualnie poprzez wybór z rozwijanej listy przy żądanym nazwisku pracownika. Jeśli wskazano "Zarejestrowanie" lub "Zmiana danych", to w prawej części okna wyświetlane są ustawienia znaczników dla ubezpieczeń oraz daty. Dane te odczytywane są z ustawień umowy o pracę (wprowadzanej w kartotece pracowników).

Wszystkie wybrane do zapisu działy mogą być zapisane w jednym pliku.

Wprowadzono również możliwość rozdzielenia danych do oddzielnych plików, dla każdego działu.
Podczas wczytywania danych w programie Płatnik do kontekstu musi być wybrany ten płatnik, którego dane są wczytywane.

Opcja jest aktywna, jeśli w części "Program" w oknie Parametrów zaznaczono opcję "Działy wysyłane osobno do Płatnika".
 

Wykonywanie importu danych w programie Płatnik

EKRAN Z PROGRAMU PŁATNIK

Jeśli podczas jednego wczytanie danych mają być zaimportowane dane dla wszystkich działów (każdy dział, to odpowiadający mu jeden płatnik po stronie programu Płatnik), to należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję "dla płatników wprowadzonych do Rejestru płatników):

 

Parametry programu - Obliczenia
W zakładce "Ustawienia działów" dodano parametr "Termin deklaracji".
Obecnie, dla każdego działu można określić znacznik dla deklaracji DRA, mówiący o terminie jej wysyłania.

 

2010.03.24 2010.3.3 (049) Rejestr czasu pracy
Wprowadzono nową opcję: rejestr czasu pracy.

Okno rejestru czasu pracy w widoku jednego miesiąca (tryb edycji tj. można zmieniać dane):

Główne opcje rejestru czasu pracy:

  • Zapisz zapisuje aktualny stan danych do bazy.
  • Widok przełącza pomiędzy widokiem jednego miesiąca lub jednego roku.
  • Drukuj opcja powoduje wydruk aktualnej zawartości okna
  • Katalog pozwala na wprowadzenie zmian w liście przyczyn nieobecności (lub innych statusów dnia, związanych z czasem pracy)

 

Okno rejestru czasu pracy w widoku jednego miesiąca (tryb edycji tj. można zmieniać dane):

Na poniżej ilustracji przedstawiony jest przypadek edycji zaznaczonego obszaru. Zaznaczenie większej liczby komórek (klawisz Shift klawiatury jest wciśnięty i jednocześnie podświetlenie jest przesuwane klawiszami strzałek lub przez przesuwanie kursora myszy, przy wciśniętym lewym jej przycisku), a następnie wpisanie danych do podświetlonej na żółto komórki, powoduje przeniesienie danych do wszystkich komórek zaznaczonego obszaru. Inny sposób automatycznego wypełniania pól edycyjnych przedstawiony jest poniżej.

 

Okno rejestru czasu pracy w widoku jednego roku (tryb przeglądu tj. nie można zmieniać danych):

Okno rejestru czasu pracy w widoku jednego miesiąca - zakładka OPCJE:

Pole "Od godziny" oraz "Do godziny" służy jedynie do ustawienia domyślnego czasu pracy. Zastosowanie wpisanych tu wartości przeprowadzane jest dopiero po kliknięciu w jeden z przycisków "Czas nominalny" lub "Czas rzeczywisty".

Znacznik "Używaj sekund" pozwala na zwiększenie precyzji prowadzonego rejestru czasu pracy. Ustawienie to dotyczy aktualnie wybranego pracownika i wprowadzone zostało w przypadku konieczności ewidencji czasu pracy dla ułamkowych części etatu (wymiaru czasu pracy).

Znaczniki dni NIE DECYDUJĄ O TYM, CZY DANY DZIEŃ TYGODNIA JEST ROBOCZY! - o tym decyduje fakt wprowadzenia (lub nie) nominalnego czasu pracy.
Po wygaszeniu dnia tygodnia zerowane są wprowadzone dla danego dnia tygodnia godziny.

Włączenie lub wygaszenie znaczników: Kolumna "Czas", Kolumna "Liczba", Kolumna "sek." nie wpływa na zapisywane dane. Znaczniki te mają wpływ wyłącznie na zawartość wyświetlanej na ekranie listy (np. zgaszenie kolumny sekund nie spowoduje usunięcia danych z bazy).

Opcja Wyczyść dane powoduje wyczyszczenie aktualnie zaznaczonego obszaru. Ten sam efekt można uzyskać wciskając z klawiatury klawisz DEL (Delete).
 

Okno rejestru czasu pracy w widoku katalogu oznaczeń statusu:


Okno podglądu wydruku rejestru czasu pracy w widoku jednego miesiąca:


Okno podglądu wydruku rejestru czasu pracy w widoku jednego roku:

 

2010.02.17 2010.2.0 (043) PIT-11
Nazwę firmy poszerzono o 10 znaków - teraz jest ich 60 w każdej linijce.
Dodano jedną linijkę do nazwy firmy - teraz jest ich 3.

Przed wydrukiem PIT-11 dodano pytanie o fakt dołączenia PIT-R.


 

Parametry programu - Działy
Dodano kolejną linijkę do pełnej nazwy firmy - obecnie jest ich 3.
Wszystkie linie nazwy firmy poszerzono z 50 do 60 znaków.
 
2010.02.03 2010.1.6 (042) PIT - dowolne kwoty
Wprowadzono edycję i wydruk kwoty dochodu zwolnionego.
PIT-dowolne kwoty; pozycje na tej liście są edytowane i zapamiętywane DLA UŻYTKOWNIKA.
Eksport do Płatnika
Podczas wysyłania danych do programu płatnika ZUS wprowadzono znacznik pozwalający na określenie rodzaju danych osobowych uwzględnianych w wysyłce. Zmiana związana jest z wprowadzoną w programie płatnik konsolidacją kartotek (nie może być kilka kartotek tego samego pracownika, jedyną kartoteką osobową jest aktualna). Przypadek, w którym pracownik zmienił nazwisko (np. małżeństwo) i płatnik zmuszony jest wysłać korekty za okres sprzed zmiany nazwiska pozostaje formalnie nierozstrzygnięty, ale domyślać się należy, że listy płac z tego okresu MUSZĄ być drukowane z obowiązującym wówczas stanem, natomiast korekty do ZUS za ten okres powinny być składane z danymi osobowymi wg stanu na dzień składania korekty, a nie okresu, którego ona dotyczy. Ponieważ wśród naszych klientów/użytkowników programu zdania są podzielone, prawodawstwo niespójne (Urząd skarbowy, Cywilny i ZUS - to różne byty), zdecydowaliśmy się na wprowadzenie opcji, która pozwoli samodzielnie decydować o sposobie działaniu programu:


 

2010.01.21 2010.1.4 (041) PIT-11
Dodano REGON do wydruku w nazwie płatnika

REGON wprowadza się w opcji:
menu główne: Parametry programu -> opcja: Działy -> podopcja:  Edycja -> pole Regon
 
Dane osobowe pracownika - umowy
Wprowadzono obsługę nowego typu umowy o pracę:

Umowa ta działa, jak etat tj. na liście podstawowej drukowana jest razem z etatami.
Wprowadzono wzór treści umowy w pliku \\faxon\salomon\print\umowa_o_zastepstwo.rtf.

Umowy edytowane i drukowane są z poziomu zakładki Umowy w danych osobowych pracownika.

2010.01.12 2010.01.3 (040) Przeliczanie listy
Wystąpił błąd "wycieku" danych polegający na przenikaniu składników podczas wyliczania list płac pomiędzy różnymi umowami tego samego pracownika. Błąd skutkował doliczeniem do listy płac tych składników, które u danego pracownika wprowadzone były w związku z inną umową.
Błąd wystąpił tylko w ostatniej wersji programu i nie miał miejsca w wersjach wcześniejszych.
Alarm
Wprowadzono informowanie o upływających umowach o pracę.
2010.01.06 2010.01.2 (040) Alarm
Wprowadzono automatyczne informowanie o upłynięciu terminu ważności badań pracowniczych dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na etat.

Komunikat tworzony jest raz w danym miesiącu i ma liczbę dni wyświetlania ustawioną na 7.
Wynika stąd, że jeśli wiadomość pozostanie aktywna (nie będzie oznaczona, jako przeczytana lub usunięta), to wprowadzenie zmian w datach badań okresowych nie spowoduje zmiany treści komunikatu.
Właściwość ta pozostaje bez wpływu na poprawność danych i skutkuje jedynie nie obciążaniem programu przez ciągłe sprawdzanie poprawności danych (przy każdym wejściu do programu).

Raz wygenerowany komunikat pozostaje aktywny przez 7 dniu lub do momentu oznaczenia go, jako przeczytany lub skasowany.

Ewidencja
Lista osób na ewidencji uwzględniała pracowników, których dane skasowano z rejestru pracowników tj. ich dane przeniesione zostały do archiwum (kasowanie całkowite odbywa się właśnie z poziomu archiwum i opisywany przypadek osób, których dane skasowano całkowicie - nie dotyczy). Warunkiem koniecznym było posiadanie aktywnych umów o pracę przez osoby, których dane znalazły się już w archiwum. Błąd ten nie wpływał na zawartość list płac. Błąd poprawiono.

Ponadto do szybkiej, pobieżnej kontroli liczby pracowników w ewidencji wprowadzono podsumowanie aktualnie wyświetlanej listy.

2010.01.04 2010.01.1 (039) Alarm
Wprowadzono nową opcję służącą do obsługi przypomnień.

 

 

Obliczanie list płac, ewidencja
Wprowadzono poprawkę dotyczącą uwzględniania składników wynagrodzeń w związku ze zmianą typu umowy.
Jeśli wprowadzono stałe składniki wynagrodzenia lub pozycje do ewidencji składników i następnie zmieniono typ umowy, to składniki te nie były uwzględniane w liście płac - konieczne było ponowne edytowanie składników. Obecna zmiana sprawia, że składniki są przypisane do umowy bez względu na jej typ i uwzględniane są zawsze.


Lista zmian w roku 2009

Lista zmian w roku 2008, 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.