Salomon  Program kadrowo-płacowy
Aktualizacje - 2009

(C) FAXON Service Sp.J. 45-309 Opole ul.Ozimska 153, tel. (+48 77) 455-20-88 * fax.(+48 77) 455-20-89 * email: faxon@faxon.opole.pl

 Wróć do bieżącej
 listy aktualizacji 

 Archiwum zmian:  2008,2007
  

modyfikacja lub nowość

optymalizacja

błąd

  KONTAKT: faxon@faxon.opole.pl 

Data Wersja (baza) Opis
2009.11.25 2009.11.2 (035) Parametry, listy płac
Wprowadzono do parametrów obliczeń nową zakładkę pozwalającą na określenie dla poszczególnych działów różnych stawek ubezpieczenia wypadkowego. Domyślnie przyjmowana jest wartość wprowadzona w zakładce "ZUS, L4, zasiłki".

Podczas wprowadzania nowych parametrów wszystkie wartości kopiowane są z pozycji, która przed kliknięciem w opcje "Nowe" była podświetlona na liście dat. Mechanizm ten dotyczy również składek na ubezpieczenie wypadkowe, ale tylko dla tych działów, które miały wprowadzoną inną wartość niż standardowa.

2009.11.23 2009.11.1
(034)
WSZYSTKIE OPCJE PROGRAMU
Publikowana niniejszym wersja programu zawiera efekt 8 miesięcy prac, których cząstkowe efekty nie były możliwe do wprowadzenia w wersjach pośrednich. Wskutek wymiany kompilatora i wszystkich narzędzi, którymi tworzymy oprogramowanie, program Salomon stał się NOWOCZESNYM
i EFEKTYWNYM narzędziem, przydatnym w każdej firmie prowadzącej dział kadrowo-płacowy.

OKNO GŁÓWNE
- zmiana wyglądu, wymiana ikon

KARTOTEKA PRACOWNIKÓW
- zmiana wyglądu okna edycyjnego,
- wymiana wszystkich formularzy treści umowy,
- kompletna przebudowa edytora tekstu umowy (wprowadzenie wielu usprawnień) opcja "Treść" w zakładce "Umowy".
Tekst umowy, jak dotychczas po zapisie przechowywany jest w bazie danych dla danego pracownika. Umożliwiono jednak zapis tekstu na dysk i wprowadzono opcję wczytania z dysku - dzięki temu możliwe jest przenoszenie tekstu umowy pomiędzy pracownikami.
- zmiana wszystkich wzorców/szablonów umów o pracę,
- wprowadzenie dla umów zleceń (w zakładce "Pozostałe") tekstu opisującego przedmiot zlecenia - drukowany na umowie.
 

EWIDENCJA
- wczytanie składników z poprzedniego miesiąca,
- zmiana wydruku list płac,
- wymiana wszystkich okien edycyjnych ewidencji.

LISTA PŁAC
- zmiana okna parametrów przeliczania, wykonania przeliczeń i raportowania błędów,
- wprowadzenie ostrzegania o nieprawidłowościach,
- zmiana formularza wydruku (rozdzielone podstawy FP,FGŚP, ubezpieczenia wypadkowego),
- kompletna przebudowa okna wydruku,
- przebudowa raportów sumujących listę/listy płac,
- zmiana okna zapisu przelewów w formacie Elixir.

WYDRUKI, RAPORTY
- zupełna zmiana organizacji okna,
- nowy wzór PIT (wersja 17). Prezentowane na oknie przesunięcie miesięcy ustawiono w parametrach programu - zazwyczaj okres danych do PIT powinien być zgodny z bieżącym rokiem tj. od stycznia do grudnia, jednak w przypadkach wielu firm konieczne jest dokonanie prezentowanego offsetu,
- zmiana raportu z list płac; zakładka "Umowy", opcja "Raport"
- zmiana kartotek pracowników; zakładka "Kartoteka", opcja "Wydruk".

POMOC
- pomoc dla programu nadal pozostaje w wersji OnLine tj. wyłącznie przy aktywnym połączeniu internetowym, ale strona została przebudowana.
 

POWYŻSZE ZESTAWIENIE JEST POBIEŻNE - WYMIENIENIE WSZYSTKICH ZMIAN NIE JEST MOŻLIWE
(Poza wszystkim, kto chciałby to czytać....)

ZACHĘCAMY DO POBRANIA AKTUALIZACJI
 

2009.03.18 2009.3.1.0 (032) Obliczanie list płac
Wprowadzono poprawkę dotyczącą uczniów:
jeśli jako formę zatrudnienia wskazano umowę-zlecenie, wyłączono wszystkie składniki ZUS i przełączono podatek na zryczałtowany - bez zdrowotnego, to program nie uwzględniał poprawnie kosztów uzyskania. Obecnie obliczenia są prawidłowe
2009.02.11 2009.2.2.0 (032)

Zestawienie list płac

Wprowadzono okno parametrów dla zestawienia list płac:
 

2009.02.10 2009.2.1.0 (032) Obliczanie list płac
Wprowadzono zmianę w obliczeniach podstawowej listy płac przy określaniu kosztów uzyskania przychodu dla przypadku, w którym pracownik przebywał cały miesiąc na chorobowym płatnym przez firmę. Dotychczas program automatycznie zerował wartość kosztów uzyskania. Obecnie (jeśli pracownik uzyskał inne przychody np. premię) naliczenie automatyczne może być zmienione przez użytkownika programu:

Okno główne -> Ewidencja -> zakładka L4 i inne świadczenia -> Nowy lub Korekta:

 

2009.02.09 2009.2.1.0 (031) PIT-11
Wprowadzono nowy wzór formularza PIT-11 - obecnie jest on w wersji 16.
Zestawienie list płac
Wprowadzono nowe zestawienie dostępne w opcji: Okno główne -> Wydruki, raporty:
 
  Obecnie raport ten jest ograniczony wyłącznie do pracowników etatowych i jednego roku - wynikającego z daty bazowej programu - ale już wkrótce raport ten będzie można konfigurować.


Lista zmian w roku 2008, 2007

Sposób oznaczania wersji programu: CCYY.MM.V, gdzie:

CCYY - oznaczenie roku wersji programu
MM - oznaczenie miesiąca wersji programu
V - kolejny numer wersji programu w danym miesiącu

Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.