Salomon Program kadrowo płacowy
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     
Data Wersja programu Wersja bazy
15.01.2020 2020.1.0.17 134

 
Spis zmian:

1. PIT-11 v25
Dostosowano dane do PIT-11 do najnowszej wersji.

2. Zwolnienia przedmiotowe z podatku
Obsługa zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.

3. Fundusz Emerytur Pomostowych
Wprowadzono obliczanie składki FEP.

 


PIT-11 v25

W związku ze zmianą struktury dokumentu PIT-11 dostosowano możliwość eksportu danych do interaktywnych plików PDF w najnowszej wersji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Poprzednie wersje nie są już obsługiwane.

Zwolnienia przedmiotowe z podatku (26 lat) 

Wprowadzono obsługę zwolnienia przedmiotowego z podatku dla osób do 26 roku życia.

Zmiany w opcjach:

- Kartoteka pracowników - Edycja - Umowy - Podatek - Podatek dochodowy: opcja Zwolnienie do 26 roku życia.

- Lista płac - kolumna Wiek.

Zmieniono mechanizm wyliczania, dostosowując do specyfiki tego zwolnienia podatkowego.

Fundusz Emerytur Pomostowych 

Wprowadzono obliczanie składki funduszu emerytur pomostowych.

Zmiany w opcjach:

- Parametry programu - Obliczenia - Korekta parametrów - Fundusz Emerytur Pomostowych.
We wskazanym polu edycyjnym należy wskazać aktualną wysokość procentową FEP.

- Kartoteka pracowników - Edycja - Umowy - ZUS - Składki: znacznik F.Em.Pomost.

- Lista płac - Wydruk listy - tabela podsumowania - drukowane są: Składka, Podstawa, Kwota.

Wprowadzone zmiany wymagają przeliczenia listy płac.

 Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny